เชียงใหม่ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน ชมซากุระเมืองไทย @ ขุนช่างเคี่ยน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ เชียงใหม่ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน ชมซากุระเมืองไทย @ ขุนช่างเคี่ยน 

ปักหมุดเที่ยว : แม่กำปอง คาเฟ่สุดชิค วัดท่าใหม่อิ ดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ ท่าแพ ถนนคนเดิน วัดต้นแกว๋น วัดพระธาตุดอยคำ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 7999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – ชะพูลิน ฟู้ด แอนด์ คาเฟ่ - วัดท่าใหม่อิ

04.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3  เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์หรือไลอ้อนแอร์  เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

06.35 น.

บินสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ

(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ** ตามสายการบินกำหนด สามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน **)

**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน**


07.45 น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  รถตู้ปรับอากาศ รอรับคณะ  

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านแม่กำปอง” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี เสน่ห์ของหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธาร ร้านกาแฟสไตล์บ้านๆ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

หมายเหตุ : เนื่องจากหมู่บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ทางแคบ และลาดชัน ทำให้รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปจอดรอรับนักท่องเที่ยวได้ ทางหมู่บ้านจะมีจุดจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวด้านล่าง ดังนั้นในการเที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปบนหมู่บ้านแม่กำปอง และเดินกลับมายังจุดจอดรถเท่านั้น 

 “วัดคันธาพฤกษา” (วัดแม่กำปอง) วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชน วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปองมากว่า 90 ปีแล้ว บรรยากาศที่สวยงามร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ  

“น้ำตกแม่กำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กำปอง  ชมวิวสวยๆ ณ  “ร้านระเบียงวิว” ร้านกาแฟชื่อดังของแม่กำปอง เพราะร้านนี้มีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้านจากด้านบนสวยที่สุดเหมาะมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆของธรรมชาติ   แวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์ค 

อีกจุดของแม่กำปอง นั่นก็คือ “ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง” ร้านตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านแม่กำปอง ที่ใครผ่านไปมาต้องแวะมาถ่ายภาพ  ด้วยตัวร้านเป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายรูป บริเวณหน้าร้าน  หากผ่านมายังถนนเข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง เห็นคนยืนออถ่ายรูปกันเยอะๆ นั่นเดาได้เลยว่าถึงร้านนี้แล้ว


บ่าย

บริการอาหารเที่ยง ณ ชะพูลิน ฟู้ด แอนด์ คาเฟ่ คาเฟ่นั่งชิล บรรยากาศทุ่งนา มีน้องช้างให้ป้อนอาหาร  ถ่ายรูปกับบันไดสวรรค์ สูงที่สุดในเชียงใหม่ เคียงคู่กับก้อนเมฆและเส้นขอบฟ้า สะพานไม้ไผ่ข้ามทุ่งนาสีเขียว 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ วัดท่าใหม่อิ มีการจัดสวนเป็น 4 โซน เชื่อมโยงกันมีทั้ง แบบพุทธะ แบบทุ่งนาสะพานไม้ไผ่หรือขัวแตะเป็นสะพานบุญ สวนแบบตุ๊กตาดินปั้น และสวนแบบร่วมสมัย กึ่งยุโรปฮอลแลนด์ ญี่ปุ่น และไทย ไว้ด้วยกัน สะพานบุญ เพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญได้มีรอยยิ้ม เมื่อเดินขึ้นสะพานลอยฟ้า “ฮักนาท่าใหม่อิ” ซึ่งเป็น ส่วนสะพานไม้ไผ่ ทอดผ่านกลางนา เพื่อให้คนที่ผ่านไปมา แวะเข้ามาชมความสวยงามของต้นข้าวที่กำลังตั้งท้อง 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **มีคาราโอเกะให้บริการ**

พักที่ โรงแรมเอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป วันที่ 2 - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ชมซากุระเมืองไทย ที่อุทยานขุนช่างเคี่ยน - วัดอุโมงค์ - คาเฟ่บ้านข้างวัด - ถ่ายรูปกับประตูท่าแพ - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขั้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้ เมื่อถึงวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าไว้จากนั้นถึงเข้าไปยังตัววัดด้านในได้ ด้านในของวัดมีเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางเดินได้โดยรอบ นักท่องเที่ยวมักจะไหว้พระและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านชม ซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ ขุนช่างเคี่ยน ที่นี่เป็นแหล่งปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งที่เยอะมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย และยังเป็นยอดดอยที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ยอดดอยที่ความสูงประมาณ 1,200-1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นสถานที่วิจัยและปลูกกาแฟอาราบิก้า ไม้ผลเมืองหนาว พืชผักเมืองหนาว และพืชอื่น ๆ แต่ได้มีการนำต้นนางพญาเสือโคร่งมาปลูกทำรั้ว พอถึงฤดูกาลที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นยอดดอยที่สวยงาม ขุนช่างเคี่ยนสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยหากนักท่องเที่ยวขึ้นไปในช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งยังไม่บาน ก็จะได้ชื่นชมกับไร่กาแฟ ลิ้มรสกาแฟอาราบิก้าที่มีรสชาติหอมอร่อย นั่งชิลเพลิน ๆ ที่ร้านกาแฟเล็ก ๆ ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขาท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

หมายเหตุ : กรณีหมดเทศกาลดอกซากุระ  ขอสงวนสิทธิ์ นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านม้งและสวนดอกไม้ที่ดอยปุยแทน 

เที่ยง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะ กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์ ที่ด้านบนของอุโมงค์นั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ 700 ปีศิลปกรรมล้านนา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ค่ะ บริเวณโดยรอบมีความสวยงามด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศสดชื่น ร่มรื่นสุดๆ ค่ะ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มอสสีเขียวชอุ่มจะขึ้นปกคลุมบริเวณรอบๆ ตัววัด เจดีย์ และด้านหน้าของอุโมงค์ ทำให้ที่นี่สวยงามแปลกตา

นำท่านเดินทางสู่  บ้านข้างวัด เป็น Community mall สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ด้านในจะประกอบด้วยร้านคาเฟ่เก๋ๆหลายร้าน มีร้านสำหรับทำ Workshop มุมถ่ายรูปก็มีเยอะมากๆ 

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิคๆ กับ “ประตูท่าแพ” หรือชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออกของเมืองชั้นใน เดิมทีประตูท่าแพเป็นประตู 2 ชั้น วางตำแหน่งเยื้องกันดังปรากฏในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2436 ปัจจุบันเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ และกรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2528 ด้านหน้าจะมีลานกว้างสำหรับการออกมาจัดกิจกรรม หรือเป็นแหล่งรวมตัวของผู้คน ทำให้ประตูท่าแพนักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยศิลปะความงดงามของกำแพงเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน มีของท้องถิ่นมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ โรงแรมเอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป 


วันที่ 3 - วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ - ชมคาเฟ่ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นนำท่านไป แวะซื้อของฝาก “ร้านวนัสนันท์” ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา และ เมล็ดกาแฟ ฯลฯ 

จากนำท่านเดินทางสู่ วัดต้นแกว๋น วัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงาม บรรยากาศภายใน วัดร่มรื่นแวดล้อมไปด้วยต้นตาลดูขลังแบบโบราณ บรรยากาศวัดโบราณกับมีต้นตาลใหญ่ๆแวดล้อม ทำให้วัดต้นเกว๋นมีสเน่ห์แบบล้านนาโบราณแท้ๆ สถาปัตยกรรมในวัดต้นเกว๋น เล่าลือกันว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามสมบูรณ์ที่สุด การันตีความงามวิจิตรของสถาปัยกรรม วัดนี้ได้จากการที่สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้ เป็นอาคารอนุรักษ์ ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532  
วัดนี้อาจเคยผ่านตาของทุกคนหลายครั้ง หลายหนกันมาแล้วในละครดังแนวพีเรียด ไม่ว่าจะเป็น รอยไหม เพลิงพระนาง รากนครา กลิ่นกาสะลอง ท่านสามารถเช่าชุดกลิ่นกาสะลองถ่ายรูปที่วัดนี้ได้เลย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคำ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร  เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ แอนด์ เรสเทอรองท์  ที่มีจุดเด่นของร้าน คือ การจัดแต่งสวนและน้ำตกสวย ในบรรยากาศเขียวขจีด้วยต้นมอสเฟรินที่ตกแต่งบนหินและตลอดทางเดิน มีลำธารและน้ำตกๆ และฝูงปลาหลากสีสันแหวกว่ายไปมา แถมมีไอน้ำพ่นฟุ้งกระจายตลอดทั่วบริเวณ ให้บรรยากาศชวนฝัน คล้ายเดินเล่นอยู่ในป่าหิมพานต์

ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ 
เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน15.40 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไลอ้อนหรือนกแอร์

16.50 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ. 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม *เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

 ค่ารถ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าน้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม *หากลูกค้าต้องการซื้อน้ำหนักสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้*

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกของสายการบิน  

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรต้นทุนต่ำ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการออกตั๋วทันทีหลังจากลูกค้าจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินมาแล้ว ก่อนวันเดินทาง หากผู้เดินทางมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางได้ ตั๋วเครื่องบินจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางแทนได้ทุกกรณี ** ยกเว้นผู้เดินทางแทนต้องออกตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น ** 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน ราคาและ

        รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

        เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

        นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า         หรือ     จากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืน

        เงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, 

        ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่

        เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี

        เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง

        บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมดวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – ชะพูลิน ฟู้ด แอนด์ คาเฟ่ - วัดท่าใหม่อิ
วันที่ 2
วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ชมซากุระเมืองไทย ที่อุทยานขุนช่างเคี่ยน - วัดอุโมงค์ - คาเฟ่บ้านข้างวัด - ถ่ายรูปกับประตูท่าแพ - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่ 3
วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ - ชมคาเฟ่ - กรุงเทพฯ