โปรแกรมทัวร์ยุโรป


บริการทัวร์ยุโรปหลากหลายเส้นทาง รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ค้นหาเส้นทางทัวร์ที่ท่านสนใจ


จอร์เจีย แกรนด์ 8D 5N  (WTK2008T)

จอร์เจีย แกรนด์ 8D 5N (WTK2008T)


ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลก - ชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา – ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี - หอนาฬิกางนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

เดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63

เริ่มต้น

45,900

บาท/ท่าน

Turkish Airlines (TK)

CROATIA 8D 5N (โคเอเชีย) (CRO-OHO8D-TK)

CROATIA 8D 5N (โคเอเชีย) (CRO-OHO8D-TK)


เมืองซาเกร็บ , เมืองซาดาร์ , เมืองซิบีนิค , เมืองโทรเเกียร์เมืองดูบรอฟนิค , Designer Outlet Croatiaนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว สู่ SRD HILLแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของ เมืองซาดาร์ชม อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ ที่เก่าแก่

เดินทาง : เดือน มกราคม - มิถุนายน 63

เริ่มต้น

47,777

บาท/ท่าน

Turkish Airlines (TK)

EASY WORD HERITAGE EAST EUROPE  7 D 4 N ( เช็ค ออสเตรีย ฮังการี)

EASY WORD HERITAGE EAST EUROPE 7 D 4 N ( เช็ค ออสเตรีย ฮังการี)


สาธารณรัฐเช็ก - ออสเตรีย - ฮังการีปราก สะพานชาร์ลส์ เข้าชมปราสาทปรากเข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส เข้าชมตรอกทองคำ เชสกี้คลุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ พาร์นดอฟ เอาท์เลท บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เดินทาง : 24-30 ส.ค. / 14-20 ก.ย. / 19-25 ต.ค. 62

เริ่มต้น

43,990

บาท/ท่าน

Qatar Airways (QR)

ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 9 D 6 N (VCEURO 4.2 EK)

ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 9 D 6 N (VCEURO 4.2 EK)


ปารีส (ฝรั่งเศส) พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)  ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) เวนิส (อิตาลี)- ปิซ่า (อิตาลี) - โรม (อิตาลี)

เดินทาง : เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 62

เริ่มต้น

59,900

บาท/ท่าน

Emirates (EK)

เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 8 วัน 5 คืน

เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 8 วัน 5 คืน


เยอรมัน ...แดนในฝันแห่งยุโรปกลาง มิวนิค เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน..ถ่ายรูปหน้า พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังที่สวยงาม และสง่างาม ออกเเบบในสไตล์บาร็อค...จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิค ... ชมเสาแห่งพระแม่มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของมิวนิค ...เยือนปราสาทต้นแบบดีสนีย์แลนด์อันโด่ง นอยชวานสไตน์ … ออสเตรีย...เยือน ซาลส์เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้... เยือนเมืองที่โรแมนติก ฮัลล์สตัท เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก...ถ่ายรูปพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป...ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet Parndorf.. สาธารณรัฐสโลวัค... เยือนเมืองบราติสลาว่า นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ฮังการี.. เยือนนครบูดาเปสต์ เมืองแห่ง ปารีสแห่งตะวันออก...ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ สาธารณรัฐเชก … กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก...ถ่ายภาพ ปราสาทปราก...สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

เดินทาง : วันที่ 11-18 ส.ค. / 20-27 ก.ย. 62

เริ่มต้น

57,500

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

GRAND SWITZERLAND 8D 5N  (EU007)

GRAND SWITZERLAND 8D 5N (EU007)


ชมความงดงามของ 3 ภูเขาสวยแห่งสวิส กลาเซียร์ 3000 , กอนเนอแกร์ต ชมยอดเขาแมตเธอร์ฮอร์น , จุงฟราว ซูริค-ซไตน์ แอม ไรน์-น้ำตกไรน์-เบิร์น-โกล ดู ปิยง-เวเว่ย์-มงเทรอซ์ เซอร์แมท-เจนีวา-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น

เดินทาง : 21 - 28 กันยายน 2562

เริ่มต้น

73,900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA  12D  9N (BT-SNV01-TG)

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 12D 9N (BT-SNV01-TG)


เดนมาร์ - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน บินภายใน 2 ขา นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA นอร์คเคป ล่องเรือชมฟยอร์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลกชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน พิเศษ!!! พักในเรือสำราญ 2 คืน พิเศษ!!! ทานปูอลาสก้า

เดินทาง : วันที่ 17-28 กรกฎาคม , 7-18 สิงหาคม 62

เริ่มต้น

139,900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)