โปรแกรมทัวร์ยุโรป


บริการทัวร์ยุโรปหลากหลายเส้นทาง รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

PRO PREMIUM ITALY 7D5N

PRO PREMIUM ITALY 7D5N


อิตาลี ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่า ... นำท่าน ชมหมู่บ้านทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย... ชมความอัศจรรย์ของ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง...นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน...สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม...น้ำพุเทรวี่…บันไดสเปน...เที่ยว เมือง ฟลอเร้นซ์ ชมวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่…จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย...สะพานเวคคิโอ…ช้อปปิ้ง The Mall Oulter...เที่ยว เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก....เที่ยวเมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต...เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอร์ซ่าดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต...ชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ….

เดินทาง : 24-30 มี.ค. , 10-16/11-17/13-19/30 เม.ย.-6 พ.ค. , 1-7/27 พ.ค.-02 มิ.ย. , 02-08 มิ.ย.

เริ่มต้น

47,900

บาท/ท่าน

OMAN AIR (WY)

เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 9 วัน

เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 9 วัน


เยอรมัน ...แดนในฝันแห่งยุโรปกลาง มิวนิค เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน..เยือนปราสาทต้นแบบดีสนีย์แลนด์อันโด่ง นอยชวานสไตน์ …จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิค ... ชมเสาแห่งพระแม่มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของมิวนิค..ถ่ายรูปกับอัลลิอันซ์อาเรนาสนามฟุตบอล แห่ง 2 สโมสรฟุตบอลของเมืองมิวนิค บาเยิร์น มิวนิค และ 1860 มุนเช่น

ออสเตรีย...เยือน ซาลส์เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้... เยือนเมืองที่โรแมนติก ฮัลล์สตัท เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก...พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป..

สาธารณรัฐสโลวัค ... เยือนเมืองบราติสลาว่า (Bratislava) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

ฮังการี.. เยือนนครบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองแห่ง ปารีสแห่งตะวันออก ....ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ...ถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คสำคัญ...ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ

สาธารณรัฐเชก …เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 .....ถ่ายภาพ ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา .... กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก...สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

เดินทาง : วันที่ 11-19 เม.ย. 61

เริ่มต้น

69900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก แสงเหนือ

ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก แสงเหนือ


ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล / อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ / น้ำตกกุลล์ฟอสส์ / น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ / อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์

ล่องเรือชมวาฬ

เดินทาง : เดือน ธันวาคม 60- เมษายน 61

เริ่มต้น

147900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)