โปรแกรมทัวร์เขมร


บริการทัวร์เขมรหลากหลายเส้นทาง รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ค้นหาเส้นทางทัวร์ที่ท่านสนใจ


มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (BT-REP01_FD)

มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (BT-REP01_FD)


ชมปราสาทนครวัด สักการะองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา พิเศษ!! เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2563

เริ่มต้น

9,999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

มหัศจรรย์ CAMBODIA พนมเปญ เสียบเรียบ 3 วัน 2 คืน  (REP02_FD)

มหัศจรรย์ CAMBODIA พนมเปญ เสียบเรียบ 3 วัน 2 คืน (REP02_FD)


ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย / ชมโชว์ระบำอัปสร

เดินทาง : -

เริ่มต้น

12,900

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)

เสียมเรียบ นครวัด นครธน 3 วัน 2 คืน (BT-REP01_FD)

เสียมเรียบ นครวัด นครธน 3 วัน 2 คืน (BT-REP01_FD)


ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ็ก องค์ จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย ชมโชว์ ระบำอัปสรา

เดินทาง : เดือน มกราคม - มิถุนายน 63

เริ่มต้น

9,900

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)