โปรแกรมทัวร์เขมร


บริการทัวร์เขมรหลากหลายเส้นทาง รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3D 2N

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3D 2N


นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก 

ล่องเรือโตนเลสาบ ที่ใหญ่ ที่สุดในภาพพื้นเอเชีย

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  ชมโชว์ระบำอัปสรา

เดินทาง : เดือน กรกฎาคม - กันยายน 61

เริ่มต้น

11900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ  3วัน 2คืน

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน


- ชมปราสาท นครวัต 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

- ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายสี

- ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

- อิ่มอร่อยกับพิเศษ//บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสรา ที่งดงามเดินทาง : เดือน กรกฎาคม - กันยายน 61

เริ่มต้น

10900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)