โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


บริการทัวร์ไต้หวันหลากหลายเส้นทาง รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ฉลองปีใหม่ 2561 ไต้หวัน ล่องทะเลสอบสุริยัน จันทรา 4 วัน

ฉลองปีใหม่ 2561 ไต้หวัน ล่องทะเลสอบสุริยัน จันทรา 4 วัน


อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ...พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน

เดินทาง : 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561

เริ่มต้น

26,999.-

บาท/ท่าน

Tiger Air (IT)

โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน [ธ.ค.60-มี.ค. 61]

โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน [ธ.ค.60-มี.ค. 61]


อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561

เริ่มต้น

16,999

บาท/ท่าน

Tiger Air (IT)

ฉลองปีใหม่ เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ฉลองปีใหม่ เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน


อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ พักหรูระดับ 4 ดาว

เดินทาง : 31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561

เริ่มต้น

28,999.-

บาท/ท่าน

China Airlines (CI)