โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


บริการทัวร์ไต้หวันหลากหลายเส้นทาง รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ค้นหาเส้นทางทัวร์ที่ท่านสนใจ


ไต้หวัน (ปังเวอร์) 4D 3N

ไต้หวัน (ปังเวอร์) 4D 3N


แช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก บินโดย CHINA AIRINES (CI) ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้นล่องทะเลสาบสุริยันจันทราช้อปปิ้ง ซีเหมินติงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต

เดินทาง : เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 62

เริ่มต้น

16,555

บาท/ท่าน

ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 D 2 N

ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 D 2 N


หมู่บ้านจิ่วเฟิน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ปล่อยโคมลอย

เดินทาง : ตลอดเดือน กรกฏาคม 62

เริ่มต้น

9,999

บาท/ท่าน

ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานอารีซัน อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (กระดุมทอง สองพลู)

ไต้หวัน ไทเป ไถจง อุทยานอารีซัน อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (กระดุมทอง สองพลู)


เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซือ - ตลาดซีเหมินติงไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ตเมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ เมืองจีหลง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นพิเศษ!!!..แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว 1 ตืน

เดินทาง : เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น

21,600

บาท/ท่าน

โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน

โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน


ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพัก อุทยานเหย่ยหลิว ตึกไทยเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  อนุสรณ์สถานจงลี่ฉือ

เดินทาง : เดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 62

เริ่มต้น

11,999

บาท/ท่าน