เทศกาลสกีหิมะ ลานสกีคิโรโระ ฮอกไกโด 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ 

ภูเขาไฟอุสึ นั่งกระเช้าขึ้นชมทิวทัศน์ และชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล” ที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น

พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา

ซัปโปโร ดื่มด่ำกับความหวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ(Ichiya Chocolate Factory)

เก็บภาพสัญลักษณ์ประจำซัปโปโร อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนาม “ทำเนียบอิฐแดง

ลานสกีคิโรโระ ลานสกีที่มีชื่อเสียงให้ท่านชมบรรยากาศหรือเล่นสกีกิจกรรมเบาๆตามอัธยาศัย

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน มื้อพิเศษบุฟเฟต์ปู 3 อย่างจากทะเลฮอกไกโด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 49,900.- ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 10-15 เมษายน 2561 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

14.00

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 9 *** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

16.50

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9834 (บริการอาหารบนเครื่อง)

22.25

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง นำท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม................................... (ย่านสนามบินผู่ตง)


วันที่ 2 - เซี่ยงไฮ้ – ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)

06.00

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็คอินเพื่อเดินทางต่อสู่สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร

08.00

ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบินที่ MU 279 (บริการอาหารบนเครื่อง)

12.30

ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท,สถานตากอากาศและมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นำท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือ กว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือ ตำรวจในปัจจุบัน และเหล่านินจา เสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ วิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอะโดะ การจำลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา เชิญชมบ้านเมือง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการแต่งกายในสไตล์ย้อนยุค จากนั้นนำท่านชม จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) หรือ Hell Valley พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่ จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้ำแร่ ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่ น้ำแร่แล้วจะทำให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น  พักโรงแรม TOYA MANASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - โทยะ – ผ่านชมทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึ (ขึ้นกระเช้า) – เมืองนิเซโกะ – NISEKO MILK KOBO – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ (Toya) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร ผ่านชม ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติค็อทสึ-โทยะ (Shikotsu Toya National Park) บริเวณเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบที่อยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีมาแล้ว ซึ่งทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดครั้งนั้นได้แก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบคัททะระ (Lake Kattara) ทะเลสาบฮังเง็ตสึ (Lake Hangetsu) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นนั้น ทะเลสาบโทยะ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าแห่งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหล่งอาบน้ำแร่ชั้นดีให้ได้แช่กันอีกด้วยจึงมีโรงแรมและรีสอร์ต์ กระจายโดยทั่ว ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยว นำทางเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ(โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรือปีโชวะของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน นำท่าน ชมวิว ไซโล ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะนอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็น เกาะนากาจิมะ, ภูเขาอุสุซัง, โชวะชินซัง ได้อีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **แซลมอลเทปันยากิ** หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ แวะชิมขนมร้านดัง Milk - Kobo ร้านขนมนมเนยดังประจำเมือง ท่านจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมและ นมเนยอื่นๆ ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่ โดยเริ่มทำฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 จนในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วางขายอยู่ในหลายๆ ที่ในโซน ต่างๆ ของ Niseko นอกจากร้านขายขนม เบเกอรี่ (เช่นโรลเค้ก ชูว์ครีม และเค้กอื่นๆ) ไอศครีมรสต่างๆ ผลิตภัณฑ์ นมและโยเกิร์ตที่มีทั้งซื้อกลับบ้านและทานในร้าน โดยมีครัวแบบเปิดที่สามารถเห็นการทำขนมต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมงโดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาทีจากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มี เพียงชิ้นเดียวในโลก ตระการตากับโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพงแต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **อาหารเซ็ต ข้าวหน้าหมู+ซุปผัก  พักโรงแรม GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - โอตารุ – ลานสกีคิโรโระ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทานุกิโกจิ – บุฟเฟต์ขาปู 3 อย่าง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร... นำท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท ถือเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงด้านการเล่นสกีมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไคกาว่า (AKAIGAWA VILLAGE) โดยหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวอันดับสองของญี่ปุ่น แต่เดิมรีสอร์ทแห่งนี้เป็นของบริษัทมิตซุย ต่อมาได้ดำเนินกิจการโดยบริษัทพรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยคนไทยที่นี่จึงถือเป็นสกีรีสอร์ทของคนไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งฮอกไกโดจัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวที่ดีที่สุดในเอเชีย ภายใน คิโรโระ สกี รีสอร์ทแห่งนี้มีพื้นที่โดยรวมกว้างใหญ่ถึง 300 ไร่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ แต่ละฤดูจะมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ในฤดูหนาวท่านจะได้พบกับรีสอร์ทที่ทั่วทั้งบริเวณถูกปกคลุมไปด้วยหิมะละเอียด สีขาวโพลน ต้นไม้ที่ถูกหิมะสีขาวเกาะยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตกกระทบก่อให้เกิดแสงระยิบระยับสวยงามราวกับอยู่ในเทพนิยาย นอกจากนี้รีสอร์ทแห่งนี้ยังมีจุดเด่นที่คุณภาพของหิมะจัดได้ว่าดีที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหิมะที่นี่จะมีความละเอียดขาวนุ่มดุจปุยแป้ง (POWDER SNOW) ถือเป็นสวรรค์ของผู้ที่หัดเล่นสกีรวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดทั่วโลก ภายในรีสอร์ทยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งร้านค้า ออนเซน สปา ร้านอาหารและศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆ ท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆของทางรีสอร์ท เช่น Snow banana , Snow Rarting , mini Snowmobile หรือจะเลือกนั่งกระเช้าGondola ขึ้นชมวิว ( อัตราค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ยังไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาสอบถามจากไกด์อีกครั้ง ) อิสระให้ท่านได้เลือกถ่ายรูป หรือชมวิว ปั้นสโนว์ หรือจะเลือกเล่นกิจกรรมอื่นๆได้ตามอัธยาศัย *** อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการเลือกเล่นกิจกรรมสกีต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจาก บรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึง ถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตชิโรอิโคอิบิโตะ หากช็อกโกแลตคือฝันหวานที่เด็กทุกคนปรารถนา ที่พิพิธภัณฑ์และโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ Shiroi Koibito จะพาให้จินตนาการของเขาเตลิดเปิดเปิงกับเหล่าเซฟขนมหวาน สรรพสัตว์ในตำนาน และโลก หลากหลายเรื่องราวของขนมหวานล้ำนามช็อกโกแลต โดยเฉพาะคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลตขาว ของฝากขึ้นชื่อจากฮอกไกโดถือเป็นพระเอกของที่นี่เลยก็ว่าได้ ภายนอกถูกจำลองไว้ดังโลกเทพนิยาย มีสวนสนุกเล็กๆบ้านหลากรูปทรงและหอนาฬิกาที่จะตีบอกเวลาพร้อมๆกับการแสดงย่อยๆจากหุ่นยนต๋ที่แต่งกายเป็นเซฟออกมาร้องรำทำเพลง เมื่อเดินเข้าสู่ภายในก็อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องช็อกโกแลต โปสเตอร์ ประวัติคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานนี้ รวมทั้งห้องกรุกระจกใสที่เผยให้เราได้เห็นสายพานการผลิตช็อกโกแลตในโรงงานจริง โดยมีพนักงานประจำตามสเตชั่นต่างๆกำลังง่วนอยู่กับงานที่ตนรับผิดชอบ คล้ายเรียลลิตี้ฉากย่อมๆเดินต่อไปจะพบกับพิพิธภัณฑ์ทำช็อกโกแลต สำหรับคุณหนู จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโดหรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินทานูกิโคจิ (ซูซูกิโน่) แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกัน ด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้ งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหาร ขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะ ในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้าน ทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น ** ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์** ที่พักโรงแรม SUNROUTE NEW SAPPARO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - อิสระ 1 วัน ที่ซัปโปโร ** ไม่มีบริการรถ รับ – ส่ง **

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเป็นเวลาอิสระให้ท่านท่องเที่ยว และเลือกช้อปปิ้ง ภายในเมืองซัปโปโร สถานที่เที่ยวแนะนำในตัวเมือง ตลาดเช้า Jyogai ให้ท่านได้ชมบรรยากาศตลาดขายอาหารทะเลต่างๆ ผักสด ผลไม้สด ของเมืองซัปโปโรมีร้านค้ามากมายให้คนท้องถิ่นได้จับจ่ายซื้อของกัน พิเศษ...บริการท่านด้วยอาหารเช้าเมนูข้าวหน้าปลาดิบ หรือ ซูชิ สดๆอร่อยๆ กันที่นี่ ให้เข้าบรรยากาศกันเลยทีเดียว มิตซุย เอาท์เลต แหล่งรวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสินค้าแบรนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 190 ร้านค้า ซึ่งร้านค้าทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ภายใต้อาคารหนึ่งหลังคา นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทกีฬากลางแจ้ง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่มีส่วนลดมากมายถึง 30-50% ท่ามกลางพื้นที่ที่มองเห็นทะเลได้อย่างชัดเจน ทั้งยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบไม้อันเขียวชอุ่ม จึงทำให้เหล่านักช้อปได้เพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม ชมทัศนียภาพเมืองซัปโปโร โดยการนั่งรถรางเที่ยวชมเมือง หรือจะเป็นการนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาโมอิวะ เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรจากมุมสูง (ค่าบริการรถรางและกระเช้าไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจ),
*** อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมเมืองของท่าน 
ที่พักโรงแรม SUNROUTE NEW SAPPARO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - ชิโตเซ่ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”

13.30

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน MU 280 (บริการอาหารบนเครื่อง) *แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้

18.30

ออกเดินทางจากสนามบินผู่ตง โดยเที่ยวบินที่ MU9853 (บริการอาหารบนเครื่อง)

21.55

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท *** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายในวัน 3 วันหลังทำการจอง ส่วนเหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท
2. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด แต่ถ้าสามารถ หาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทาง เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

หมายเหตุ :
 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

ทัวร์แนะนำ


บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว  4 วัน 3 คืน [FD850-851]

บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน [FD850-851]


ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

....สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช อาหารซัวเถา 18 อย่าง .... 

ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง   

เดินทาง : Apr 19 - Apr 19

เริ่มต้น

15499

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

เกาหลี WINTER SNOW & SKI RESORT (พักสกี รีสอร์ท 1 คืน)

เกาหลี WINTER SNOW & SKI RESORT (พักสกี รีสอร์ท 1 คืน)


เกาะนามิ Nami Island  Soyanggang Sky walk (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด)

พิเศษ !! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน ให้ท่านฟินกับการสกี

ชมไร่สตรอเบอร์รี่   สนุกกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด)

ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19900

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)

บาหลี (FD) 4D 3N

บาหลี (FD) 4D 3N


สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี ชมวิหารทานห์ลอต  / บ่อน้ำพุศํกดิ์ Pura Tirta Empul

หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ / ทะเลสาบ บาตูร์

ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)