จองทัวร์ โปรโมชั่น จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : โปรโมชั่น จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง/กลับ : 23-08-2019 || 26-08-2019

จำนวนตั๋ว : 20

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว