จองทัวร์ ล่องทะเลสาบแม่ปิง 4 วัน 2คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : ล่องทะเลสาบแม่ปิง 4 วัน 2คืน

วันเดินทาง/กลับ : 22-02-2019 || 25-02-2015

จำนวนตั๋ว : 18

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว