จองทัวร์ อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง/กลับ : 17-11-2018 || 22-11-2018

จำนวนตั๋ว : 20

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว