STAR CRUISE มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

มาเลเซีย STAR CRUISE  สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวไม่เหนื่อย เข้าหาดใหญ่ ออกสิงคโปร์

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 17,900 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : Jul 17 - Jul 17 สายการบิน : Nok Air (DD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – Star Cruise

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

06.00 น.

เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102

07.25 น.

ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทาง สู่ อ.สะเดาพร้อมบริการอาหารเช้า(ติมซำกล่อง)(1) แก่สมาชิกทุกท่าน

10.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย กราบเจ้าแม่กวนอิมวัดเขาเต่า(ถ้ามีเวลา)

17.00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

จากนั้นดินเนอร์บุฟเฟ่ท์ (3) ณ ห้องอาหาร

พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ) ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน คืน)

***หมายเหตุ*** สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ <<<


วันที่ 2 - วันที่สอง ปีนัง – อิโปร์ – เก็นติ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารบนเรือ

10.00 น.

เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทางสู่เก็นติ้ง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(6) ณ.ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ Genting Sky Wayนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 2.8 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ อันหนาวเย็น ( โปรดนำ

เสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย )ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ First World Hotel หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญ

ท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่นสล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค **

(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)


วันที่ 3 - วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา – ยะโฮบารู

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติ้ง

10.00 น.

ถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นำชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมี เสาธงที่สูงทีสุดในโลก คือ 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่  31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทาง

14.00 น.

นำชมเมืองใหม่ปุตราจายาPutra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและโครงการนำร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21

18.00 น.

บริการอาหารเย็น (9)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าพักโรงแรม แกรนด์เซ็นโตซ่า หรือ เทียบเท่า เมืองยะโฮร์บารูเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 4 - วันที่สี่ ยะโฮบารู–สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์–RESORT WORLD SENTOT–UNIVERSAL STUDIO กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า (10)ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง การตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ

08.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางไปยังถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม (The Merlion เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ส่วนหัวเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบเมือง สิงหปุระ ซึ่งก็คือ สิงคโปร์ในปัจจุบัน ส่วนลำตัวเป็นปลานั้นเป็นการแสดงถึงการเริมต้นของประเทศสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง) ใกล้ๆ กันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOT เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO (ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท )เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่ง รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลกBDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร ์SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์มาดากัสการ์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล  เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา จากลาสเวกัส มาสู่คุณเพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!(อิสระอาหารเย็น)ได้เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินซางกี ประเทศ สิงคโปร์

22.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินซางกีประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD352

23.35 น.

ถึงสนามบินด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 - ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)

- ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)    

- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise  1คืน                

- ค่าอาหาร 10 มื้อ                                 

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว             

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ            

- ค่ามัคคุเทศก์ไทย/มาเลเซีย

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

- ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO   

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง           ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว                  ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง     ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50%

- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง          ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็น

  สำคัญ

- คณะเดินทาง ไม่ถึง 20 ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  VIP         

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 500 บาท ตลอด 5 วัน   ***

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ทัวร์แนะนำ


TOUCH DUBAI 4 DAYS

TOUCH DUBAI 4 DAYS


บินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK   ìพักดูไบ 2 คืน

หัวใจไทยบินตรงสุดหรูโดยการบินไทย

ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  

ชมโครงการสุดอลังการ THE PALM

เข้าชม DUBAI MUSEUM และ ตื่นเต้นกับนั่งเรือพื้นเมือง ABRA TAXIìตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD

พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  

ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม DUBAI MALL

เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทับใจ...

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย 1,800 บาท/ท่าน/ทริป

เดินทาง : -

เริ่มต้น

23888

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (พ.ย.60-ม.ค.61)

โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (พ.ย.60-ม.ค.61)


เที่ยว THE VENETIAN ลาสเวกัสเอเชีย 

พิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่

แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต  ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย + เซนาโด้ สแควร์

เดินทาง : -

เริ่มต้น

7,888.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์


ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ ไหว้ขอพรหวังต้าเซียน 

นั่งรถรางพีคแทราขึ้นสู่จุดชมาวิวเดอะพีค ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต 

สนุกกับดิสนีย์แลนด์ 

พิเศษ...เป็ดย่าง + ห่านพะโล้

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16,999.-

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)