STAR CRUISE มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

มาเลเซีย STAR CRUISE  สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวไม่เหนื่อย เข้าหาดใหญ่ ออกสิงคโปร์

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 17,900 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : Jul 17 - Jul 17 สายการบิน : Nok Air (DD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – Star Cruise

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

06.00 น.

เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102

07.25 น.

ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทาง สู่ อ.สะเดาพร้อมบริการอาหารเช้า(ติมซำกล่อง)(1) แก่สมาชิกทุกท่าน

10.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย กราบเจ้าแม่กวนอิมวัดเขาเต่า(ถ้ามีเวลา)

17.00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

จากนั้นดินเนอร์บุฟเฟ่ท์ (3) ณ ห้องอาหาร

พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ) ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน คืน)

***หมายเหตุ*** สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ <<<


วันที่ 2 - วันที่สอง ปีนัง – อิโปร์ – เก็นติ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารบนเรือ

10.00 น.

เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทางสู่เก็นติ้ง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(6) ณ.ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ Genting Sky Wayนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 2.8 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ อันหนาวเย็น ( โปรดนำ

เสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย )ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ First World Hotel หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญ

ท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่นสล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค **

(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)


วันที่ 3 - วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา – ยะโฮบารู

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติ้ง

10.00 น.

ถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นำชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมี เสาธงที่สูงทีสุดในโลก คือ 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่  31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทาง

14.00 น.

นำชมเมืองใหม่ปุตราจายาPutra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและโครงการนำร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21

18.00 น.

บริการอาหารเย็น (9)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าพักโรงแรม แกรนด์เซ็นโตซ่า หรือ เทียบเท่า เมืองยะโฮร์บารูเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 4 - วันที่สี่ ยะโฮบารู–สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์–RESORT WORLD SENTOT–UNIVERSAL STUDIO กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า (10)ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง การตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ

08.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางไปยังถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม (The Merlion เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ส่วนหัวเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบเมือง สิงหปุระ ซึ่งก็คือ สิงคโปร์ในปัจจุบัน ส่วนลำตัวเป็นปลานั้นเป็นการแสดงถึงการเริมต้นของประเทศสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง) ใกล้ๆ กันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOT เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO (ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท )เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่ง รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลกBDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร ์SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์มาดากัสการ์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล  เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา จากลาสเวกัส มาสู่คุณเพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!(อิสระอาหารเย็น)ได้เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินซางกี ประเทศ สิงคโปร์

22.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินซางกีประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD352

23.35 น.

ถึงสนามบินด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 - ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่   สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)

- ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)    

- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise  1คืน                

- ค่าอาหาร 10 มื้อ                                 

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว             

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ            

- ค่ามัคคุเทศก์ไทย/มาเลเซีย

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

- ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO   

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง           ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว                  ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง     ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50%

- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง          ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็น

  สำคัญ

- คณะเดินทาง ไม่ถึง 20 ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  VIP         

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 500 บาท ตลอด 5 วัน   ***

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ทัวร์แนะนำ


เส้นทางพิเศษ...มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน แถมเที่ยวมาเก๊า จูไห่

เส้นทางพิเศษ...มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน แถมเที่ยวมาเก๊า จูไห่


กุ้ยหลิน เมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและมีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี เขตปกครองตนเองชาวจ้วง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาช้านาน คนจีนยกให้เป็น “เมืองสวรรค์บนพิภพ” หรือซือไหว้เถาหยวน”และอีกฉายาว่า“กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน” ล่องเรือ 3 อ่าวงามล่องแม่น้ำหลีเจียงที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์เป็นที่หนึ่งของเมืองจีน ล่องเรือชมความงามเขางวงช้างสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินล่องเรืออ่าวลี่เจียงวานชมความงามถ้ำเทียนกง และชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซานพร้อมเลือกซื้อสินค้าราคาถูกเมืองกุ้ยหลิน....

หยางซั่ว ปลายทางการล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมบรรยากาศแบบตะวันตกที่ถนนช้อปปิ้งซีเจีย หรือถนนข้าวสารแห่งเมืองจีน ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเงิน ถ้ำที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน

จูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห่" ได้รับยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น "เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีน สร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดภูถ่อชมอลังการโชว์แสงสีเสียงหยวนหมิง

มาเก๊า เขตปกครองพิเศษของประเทศจีน สมญา “ลาสเวกัสแห่งเอเซีย” เมืองที่ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมตะวันและตะวันออกอย่างลงตัว เสี่ยงโชคคาสิโน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสริมศิริมงคล ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19,999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]

บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]


สุดยอดมรดกโลก .. ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา

วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน

สัมผัสรสชาติมื้อพิเศษ..เกี้ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้มองโกล 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

22,999.-

บาท/ท่าน

Nok Scoot (XW)

อุบล ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน

อุบล ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน


เยือนถิ่นลาวใต้ ชมแองกาล่าแห่งเอเชีย ปราสาทมรดกโลก อุทยานบาเจียง

เดินทาง : -

เริ่มต้น

11,999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)