สิงคโปร์สุดติ่ง


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

สิงคโปร์สุดติ่ง 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน ไลน์ออนแอร์ (SL)

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว 

ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ต 

เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง

เที่ยวชม GRADEN BY THE BAY มาริน่าเบย์แซนด์ พร้อมชม Wonderful Show!!!


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 12,555 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 สายการบิน : LION AIR (SL)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-GARDEN BY THE BAY- มาริน่า เบย์ แซนด์ – Wonderful show

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  สายการบินไลอ้อนแอร์ ( SL ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.40 น.

เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 100 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

11.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์เพื่อรับ

ประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง

มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree  จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  ( ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ SuperTree  เพิ่มท่านละ 8 SGD ) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 28 SGD)

จากนั้นนำท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์  มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยนำโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กว่า 500 โต๊ะ ตู้สล็อตกว่า 1,500 ตู้  ช้อปปิ้งกับห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบน อีกชั้นหนึ่ง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 

 ( SKY PARK) (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25 SGD)

 ( อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)


20.00 น.

20.00 น. พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful show  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมและที่พัก

จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมดี ระดับ 4 ดาว วันที่ 2 - อิสระเวลาให้ทุกท่านตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ) เนื่องด้วยโรงแรมที่พักตั้งอยู่บน ถนนออร์ชาร์ด ขาช้อปห้ามพลาด !!! สะดวกในการเดินทางที่สุด แนะนำแหล่งเที่ยวช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ดเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเกาะสิงคโปร์ และจะมีสินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือ และเรือสินค้าทุกลำจะต้องมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้าร้านค้าและโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งถนนอาทิเช่นห้างTAKASHIMAYA,ISETAN,TANG,PARAGONและอื่นๆอีกมากมาย 

 (อิสระ อาหารกลางวัน / และ อาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 

*** Options เสริม ***

*** ตั๋ว Universal Studios ( รวมรถ รับ-ส่ง )  1,900 บาท ***

จากนั้นนำท่านเข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!  แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 1. เมืองไซไฟ (Sci-Fi City) ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก Battlestar Galactica Ride และ ทรานส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์  (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ส แห่งเดียวในโลก

2. โซนอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) ขุดหาสมบัติของฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

3. โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ (Jurassic Park Rapids Advenger) ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ พบเหล่าสัตว์โลกล้านปี 4. โซนมาดากัสการ์ (Madagascar A Crate Adventure) พบการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมนและกลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ 5. โซนนิวยอร์ก (New York) สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก และการแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก 

6. โซนฮอลลีวู้ด (Hollywood) พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์  ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงระดับจักรวาลอย่างแท้จริง7. โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  (Far Far Away Castle) ครั้งแรกของโลก!! กับ ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน พบเครื่องเล่นใหม่กับการผจญภัยครั้งใหม่ล่าสุดกระโดดขึ้นรถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเข้าร่วมกับเจ้าแมวเหมียว Puss และ Kitty ในการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศ พบกับเครื่องเล่นล้ำยุค และการแสดงใหม่ๆ อีกมากมาย

จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมดี ระดับ 4 ดาว

GRAND CENTRAL / CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว วันที่ 3 - อิสระเวลา - Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว – ไชน่าทาวน์ – เมอร์ไลอ้อน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ) เนื่องด้วยโรงแรมที่พักตั้งอยู่บน ถนนออร์ชาร์ด ขาช้อปห้ามพลาด !!! สะดวกในการเดินทางที่สุด แนะนำแหล่งเที่ยวช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ดเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเกาะสิงคโปร์ และจะมีสินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือ และเรือสินค้าทุกลำจะต้องมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้าร้านค้าและโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งถนนอาทิเช่นห้างTAKASHIMAYA,ISETAN,TANG,PARAGONและอื่นๆอีกมากมาย

*** โรงแรม Check Out ได้ไม่เกิน 12.00 น. ***  

11.30 น.

รับคณะที่บริเวณล๊อบบี้โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ชิมอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของสิงคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !! 

นำท่านเดินทางสู่  DUTY FREE  เพื่อเลือกซื้อน้ำหอมเครื่องสำอางชั้นนำต่างๆที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย   เป็นสินค้าปลอดภาษี เช่น แบรนด์ และของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังศิลปะแบบบุโรพุทโธเป็นพิพิธภันฑ์ไปด้วย ว่าด้วยเรื่องราวศาสตร์ ธรรมะ จิตวิญญาณที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายานมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ต่างๆและ ฝาผนังมังกรพันตัว ณ ชั้นบนสุดได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว (พระทนต์) ของพระพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นอิสระเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านไชน่า ทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เห็นโรงน้ำชา แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนจีน และตลาดสด ที่ท่านจะสามารถเลือกซื้อผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ลูกหวานฉ่ำ หรือ สตอเบอร์รี่หวานหอมถูกใจ (แล้วแต่ฤดูกาล) และยังสามารถหาของฝาก ของที่ระลึกได้ที่นี้อีกด้วย จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น โรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียนและท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และMarinaBaySand ฝั่งตรงข้ามให้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆพร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่  SL105   ( ไม่มีบริการเสริฟ์อาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง )

22.00 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

þ ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

þ โรงแรมที่พัก 2 คืน 

þ ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามที่ระบุในรายการ     

þ  ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 

þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

þ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ          

þ ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. /ท่าน

þ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

ý ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( ขั้นต่ำ โดยประมาณ 15 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์ / PAX / TIP)

ý ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ (ท่านสามารถให้กับหัวหน้าทัวร์ได้เลย แยก จากทิปที่ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและคนขับรถ)

ý ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เนื่องจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชั่น)

ý(ไม่รวมค่าเข้าชม SKY PARK …ท่านละ 25 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าห์) ที่ Marina bay sand

ý( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 28 SGD)

ý(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ SuperTree ท่านละ 8 SGD )

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

·       กรุณามัดจำ 5,000 บาท / ท่าน   หลังจากการจองภายใน 3 วัน

·       พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น หรือ  ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·       สำหรับ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1.              บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 

2.              บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ

3.              ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป   

4.               อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะ เดินทาง อย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) ***


ทัวร์แนะนำ


โปรโมชั่น...เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน

โปรโมชั่น...เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน


☺ ซูโจว เมืองมรดกโลก วัดฉงหยวน (หอเจ้าแม่กวนอิมหมื่นองค์)

☺ อู๋ซี เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย ไหว้พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง พุทธสถานที่ยิ่งใหญ่

☺ หังโจว ล่องชมความงามทะเลสาบซีหู

☺ เซี่ยงไฮ้ ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไหว่ธาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทาง : Apr 19 - Apr 19

เริ่มต้น

16999

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

เยือนถิ่นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เยือนถิ่นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน


☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน

☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม

☺ หังโจว ล่องชมความงามทะเลสาบซีหู ชมความงามยามค่ำคืนที่ซีหูเทียนตี้

☺ เซี่ยงไฮ้ ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไหว่ธาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง

เดินทาง : Apr 19 - May 19

เริ่มต้น

25,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

SUPER GRAND EGYPT  8D 5N

SUPER GRAND EGYPT 8D 5N


บินภายใน - นอนเรือสำราญ - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

เปิดประสบการณ์สู่อารยธรรมลุ่มน้ำไลน์ เก่าแก่กว่า 6,000 ปี เที่ยวครบแบบจัดเต็ม เหนือจรดใต้

เดินทางโดยสายการบินประจำชาติอิยิปต์แอร์ MS /  ชม เมืองเมฟิส และ ซัคคาร่า

เมืองกีซ่า ชมมหาปีรามิคและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ / ชมพิพิธภัณฑ์อียิปต์ ณ กรุงไคโร

เดินทาง : -

เริ่มต้น

52888

บาท/ท่าน

Egypt Air (MS)