PRO FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) 5D3N [PJP71-VZ]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ 
ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกคุ
หมู่บ้านยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
ปราสาทคุมาโมโตะ ลาลาพอท กันดั้ม
ช้อปปิ้งเทนจิน โจไซเอน 
อิออนมอลล์ พรีเมียมเอาท์เลต
พักออนเซ็น 1 คืน บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิกุ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 23999 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2566 สายการบิน : Air Asia X (XJ)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 


วันที่ 2 - สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน

00.45 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ810 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

08.10 น.

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ทุกท่านปรับเวลา เนื่องจากเวลาท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) จุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ทำให้เราจะเห็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเตรียมสอบสำคัญๆ แวะเวียนมาสักการะขอพรอยู่เสมอ ทำให้ได้มีการเผยแพร่และเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังกู ที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู เป็นศาลเจ้าหลักนั่นเอง บริเวณหน้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัว เชื่อกันว่าถ้าได้ลูบตรงจุดไหน จะทำให้จุดนั้นสุขภาพดีไปด้วย ถ้าลูบบริเวณหัว บริเวณเขา ก็จะเชื่อว่า มีหัวดี เรียนดี 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซตอาหารญี่ปุ่น

    จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟุอิน ใน จังหวัดโออิตะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากๆ แห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่นั้นบอกเลยว่าฮอตฮิตติดลมบนจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินที่แขกไปใครมาต้องแวะมาปักหมุดให้ได้ โดยหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เหมาะสุดๆสำหรับเดินชมชิลๆ ภายในนั่นมีทั้งร้านอาหารบรรยากาศเก๋ๆและร้านขายของที่ระลึกที่มีความแฮนด์เมดไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็ต้องเดินไปสุดทางของย่านร้านค้าต่างๆ ซึ่งก็จะพบกับทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

    จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ทุกท่านได้แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า การแช่ออนเซ็นจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และมีผิวพรรณที่สวยงาม (แนะนำให้แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที หากท่านต้องการแช่นานกว่านั้น แนะนำไม่เกิน 1 ชั่วโมง)

ที่พัก BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - อุมิจิโกคุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ปราสาทคุมาโมโตะ - แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน - AEON MALL

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

    นำทุกท่านชมไฮไลท์ของเมืองเบปปุ ก็คือการเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุมิ จิโกคุ (Umi Jigoku) หรือบ่อทะเลเดือด ถูกยกย่องให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดและที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อนรกทั้งแปด มีความลึกประมาณ 200 เมตร น้ำจะเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์หรือคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้เลยชื่อว่า อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า อุณหภูมิประมาณ 98 องศา ด้วยความร้อนระดับนี้จึงทำให้เกิดควันสีขาวพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา  

    จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำพุร้อน ชิโนอิเกะ หรือบ่อโคลนสีแดงเป็นบ่อน้ำพุธรรมชาติที่ เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เกิดจาก ปฏิกริยาใต้พื้นดินคือความร้อนจากเหล็กออกไซด์กับแมกนีเซียมรวมกันจนปะทุออกมาเกิดเป็นโคลนสีแดงทำให้น้ำในบ่อก็เป็นสีแดงไปด้วย หรือที่เรียกกันว่าบ่อเลือดนั่นเอง 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซตอาหารญี่ปุ่น

    พาท่านชม ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ(Kusasenri) ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ และภูเขา ไฟอะโซะ(Aso Mount)ในจังหวัดคุมาโมโต้ บอกเลยว่าวิวของที่นี่สวยมาก ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมีลักษณะกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้า ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ 2 บึง ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก  ความพิเศษของที่นี่ก็คงเป็นการที่สามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟในระยะไกลที่เห็นชัดมาก เดินทางต่อไปยัง ปราสาทคุมาโมโตะ (ชมบริเวณด้านนอก) นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของ เมืองคุมาโมโต้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิกทางสถาปัตยกรรม อันล้ำเลิศในสมัยนั้นในปีค.ศ. 1607 สิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้โด่งดังมากๆก็น่าจากความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท มันประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและอาคารหลายหลัง เช่น หอปราการปราสาทเล็กใหญ่กับคลังแสง ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโต้เมื่อถูกศัตรูรุกรานโจมตี วังที่ประทับ ฯลฯ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่มิยาโมโตะ มุซาชิ ได้อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตอีกด้วย  

    ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอ็น ถือว่าเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อดังของเมืองคุมาโมโตะ พื้นที่นี้มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ถูกออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณและดูกลมกลืนไปกับปราสาทคุมาโมโตะ เป็นการรวบรวม ร้านเก่าแก่และมีชื่อเสียงจำนวนมาก อย่าง ร้านที่เด่นๆก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึก และร้านขายขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย ของขึ้นชื่อ 3 อย่างของคุมาโมโตะ ได้แก่ ซาชิมิเนื้อม้า (บาซาชิ), รากบัวทอดยัดไส้มัสตาร์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนี้ยังมีสินค้าจำกัดตามฤดูกาลนำท่านเดินทางสู่ AEON MALL เชิญท่านเพลิดเพลินกับอิสระช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้า

เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน
ที่พัก KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ - duty free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

    นำท่านเดินทางไปยัง โทซุพรีเมียมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพรีเมียมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช็อปกันแบบจุใจ พร้อมโปรโมชั่นเด่นๆ ตลอดทั้งปี มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

    นำท่านเดินทางชม กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ ตั้งอยู่หน้าบริเวณห้าง Mitsui Shopping Park  LaLaport Fukuoka กันดั้มตัวที่นี้คือ “RX-93ffν Gundam” ตัวใหม่ที่เบสมาจาก “RX-93ν Gundam” เมื่อพูดถึง ν Gundam ต้องนึกถึง mobile suit ที่อามุโร่ เรย์ประจำการและต่อสู้อย่างดุเดือดกับ “ซาซาบี (Sazabi)” ที่ชาร์ อัสนาเบิลประจำการในภาพยนตร์เรื่อง “Mobile Suit Gundam: Char’s counterattack” ที่ฉายในปี 1988! นอกจากนั้น ผู้ที่ควบคุมงานก็คือผู้กำกับโทมิโนะ โยชิยูกิ บิดาที่ให้กำเนิดกันดั้มซีรี่ส์อีกด้วย นำท่านไปยัง ศูนย์ช้อปปิ้งสินค้า DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าปลอดภาษีจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward) หรือ จะเรียกอีกอย่างว่า “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ” ก็ได้ซึ่งย่านแห่งนี้     จะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง แถมยังถือว่าเป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว ย่านนี้มีให้เลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นร้าน    ค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมายสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิดตั้งแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน
ที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ บริการอาหารเช้าทุกท่านแบบ SET BOX

08.55 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน Vietjetเที่ยวบินที่ VZ 811 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.35

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจวันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน
วันที่ 3
อุมิจิโกคุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ปราสาทคุมาโมโตะ - แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน - AEON MALL
วันที่ 4
โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ - duty free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
วันที่ 5
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ