ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ BUSAN my love 5 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

พิเศษ...ชมซากุระ เทศกาลจินแฮกุนฮังเจ 

เที่ยวสบายๆ พักปูซาน 3 คืน 

ชมอุโมงค์ซากุระ และรถไฟซากุระจินแฮ

ถ่ายรูปหอคอยปูซานทาวเวอร์ 

ช้อปปิ้งตลาดดังของปูซาน "ตลาดนัมโพดง"


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 19999 ประเทศ : ทัวร์เกาหลี จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน “HAPPY TOGETHER”  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ

22.15 น.

เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน แอร์ ปูซาน เที่ยวบิน BX 726


วันที่ 2 - สนามบินกิมแฮ (ปูซาน ) – ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งเมืองจินแฮ “ เทศกาลจินแฮกุนฮังเจ ” – ชมอุโมงซากุระ - ทางรถไฟดอกซากุระ ขึ้นโมโนเรล ไปชมวิวบนปูซานมิวเซียม – ถ่ายรูปกับสวนสาธารณะ “อนชอนชอน” ถ่ายรูปชิคๆ กับ THE BAY 101 – เข้าสู่ที่พัก

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจินแฮ นำท่านชมเทศกาลชมดอกซากุระ โดยเทศกาลนี้จะมีตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 6 เมษายน 66  สำหรับ “ เทศกาลจินแฮกุนฮังเจ ” ถือได้ว่าเป็นเทศกาลชมซากุระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิซากุระทั่วทั้งเขตจินแฮ จะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งกว่า 2 แสนต้น เกิดเป็นภาพงดงามตระการตาที่สุดแสนโรแมนติกและเป็นจุดไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวปูซานเป็นอย่างมาก และภายในเทศกาลซากุระเมืองจินแฮมีจุดแลนด์มาร์คดังที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยทีเดียว ซึ่งจะมี 2 จุดหลักดังนี้ 

“อุโมงค์ซากุระ คลองยอชวาชอน” (YEOJWACHEON STREAM) เริ่มเป็นที่รู้จักกันหลังจากซีรีย์เรื่อง Romance ออกอากาศเมื่อปี 2002 ซึ่งใช้คลองแห่งนี้เป็นฉากในการถ่ายทำ โด่งดังจนมีชื่อเรียกสะพานที่ใช้ข้ามคลองตามชื่อซีรีย์นั่นก็คือ Ramance Bridg บรรยากาศสองฝั่งคลองจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ตลอดแนวเหมือนเป็นอุโมงค์เลยทีเดียว นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั้งทางเดินสะพานไม้ความยาวประมาณ 1 กิโล นอกจากจะมีดอกซากุระบานสะพรั่งให้ชมกันแล้ว ยังมีการประดับไฟสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับเทศกาลใบไม้ผลิของเกาหลีแบบเต็มรูปแบบ

และอีก 1 จุดที่ห้ามพลาด !! “ทางรถไฟดอกซากุระคยองฮวา” (GYEONGHWA STATION CHERRY BLOSSOM ROAD) เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยอันดับต้นๆ ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ โดยสามารถมองเห็นรถไฟที่วิ่งมาจอดที่สถานีพร้อมกับวิวอุโมงค์ดอกซากุระที่เรียงรายกันอยู่เต็มทั้งสองข้างทาง สถานีรถไฟคยองฮวาแห่งนี้เป็นสถานีเล็กๆ ที่อยู่ที่เมืองจินแฮ (Jinhae) ได้มีการยกเลิกการใช้งานไปแล้วตั้งแต่ปี 2015 แต่จะเปิดให้รถไฟวิ่งเฉพาะในช่วงเทศกาล Jinhae Gunhangje Festival ซึ่งเป็นเทศกาลชมดอกซากุระที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ของเมืองจินแฮ ดอกซารุกะที่ขึ้นอยู่สองข้างริมทางรถไฟซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตรก็จะบานพร้อมๆกัน จึงทำให้ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวถ่ายภาพขณะที่รถไฟกำลังวิ่งผ่าน ซึ่งจะมองเห็นวิวสวยๆของดอกซากุระเป็นฉากหลังด้วย นอกจากนี้ยังมีซีรีย์เกาหลีหลายเรื่องก็ใช้ทางรถไฟแห่งนี้เป็นฉากในการถ่ายทำ เช่น “Boy Goes to Heaven” (2005) และ “Spring Waltz” (2006)  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของดอกซากุระที่บานสะพรั่งอย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านไปขึ้น “รถไฟมินิ Monorail” เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว จินแฮ มิวเซียม “JINHAE MUSEUM” พาท่านไปชมวิวดอกซากุระสวยจากมุมสูงบน Roof Top ของจินแฮ มิวเซียม ท่านสามารถชมวิวดอกซากุระวิวแบบ 180 องศาเลยทีเดียว  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูกุกบับ ข้าวต้มหมูเกาหลี   (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ สวนสาธารณะอนชอนชอน”  ONCHEONCHEON STREAM พาท่านไปแวะเดินเล่นรับลมเย็นๆ และถ่ายรูปกับวิวสวยๆกับดอกเรป หรือเรปซีด (Rapeseed) หรือรู้จักกันอีกชื่อว่าดอกคาโนล่า ที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และที่สำคัญสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีต้นซากุระบานสะพรั่งตลอดทางเดิน 2 ข้างทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆที่ “The Bay 101” อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเมืองปูซาน   สำหรับจุดถ่ายรูปสุดฮิต คือบริเวณที่เราจะเห็นฉากหลังเป็นตึกที่เปิดไฟสวยๆ แต่ความสวยจะอยู่ที่บริเวณที่เราถ่ายรูปนั้น บนพื้นที่จะต้องมีแอ่งน้ำ ไว้สะท้อนภาพของตึกลงมา ถ่ายออกมาก็จะเห็นเงาสะท้อนของตึกสวยมากๆ  สำหรับจุดถ่ายรูปสุดฮิต คือบริเวณที่เราจะเห็นฉากหลังเป็นตึกที่เปิดไฟสวยๆ แต่ความสวยจะอยู่ที่บริเวณที่เราถ่ายรูปนั้น บนพื้นที่จะต้องมีแอ่งน้ำ ไว้สะท้อนภาพของตึกลงมา ถ่ายออกมาก็จะเห็นเงาสะท้อนของตึกสวยมากๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  เมนูบุลโกกิ หมูผัดซอสเกาหลี (2)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่าวันที่ 3 - ไฮไลท์!! พาท่านนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” ( SKY CAPSULE ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – อิสระช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เช็คอินแลนด์มาร์คดังปูซาน วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) – เข้าสู่ที่พัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

จากนั้นนำท่านไปนั่ง รถไฟมินิลอยฟ้า ที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียว “ SKY CAPSULE” (ไม่รวมค่าขึ้นรถไฟ) เป็นรถไฟลอยฟ้าแบบตู้เดียว ขนาดมินิน่ารัก อีกทั้งมีสีสันสดใส ทั้งสีเขียว, เหลือง, น้ำเงิน, แดง รองรับผู้โดยสารสูงสุด 4 คน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้นั่งประมาณ 30 นาที วิวตลอดเส้นทางก็จะเป็นวิวทะเล และวิวเมืองปูซาน บอกเลยว่ามาปูซานทั้งทีต้องมาเช็คอินให้ได้  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, ครีมหอยทาก , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูชาบู ชาบู (4) 

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม “ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดแฮดง ยงกุงซา” HAEDONG YONGGUGSA TEMPLE เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา   วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี 1376 จากนั้นในปี 1976 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล  

จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น “ตลาดแฮอุนแด” (HAEUNDAE MARKET) เป็นตลาดที่ยาวเรียงรายไปด้วยร้านค้าตลอดสองฝั่ง เป็นตลาดที่นิยมมากเพราะอยู่ตรงข้ามกับหาดแฮอุนแด ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารทะเลสดๆ รวมถึงของทานเล่น อาทิ ต็อกบกกี คิมบัพ โอเด้ง ที่มีให้เลือกทานมากมาย

ค่ำ

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแฮอุนแด   

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่าวันที่ 4 - โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE - ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี - ซองโด สกายวอร์ค - ปูซาน ทาวเวอร์ – ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชี – เข้าสู่ที่พัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

จากนั้นนำท่านไปรู้จัก โสมเกาหลี สมุนไพรชื่อดังของเกาหลี ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  จากนั้นนำท่านไปรู้จัก “น้ำมันสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม   จากนั้นนำท่านไปนั่งชิลๆ กับคาเฟ่ริมทะเลสุดฮิป   “ CORALANI CAFE ” อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ) ท่านจะได้จิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสวยๆ ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปอีกมากมาย


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูหมูย่างเกาหลี (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ  “ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี” อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซองโด SKY WALK (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) ความพิเศษของ “ซองโด SKY WALK” ก็คือมีการสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมาเหมือนกับมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 ม. สูง 9.3 ม. 

เป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็น TEMPER GLASS (กระจกนิรภัย ) เวลาเดินจะมองเห็นทะเลด้านล่างด้วย ส่วนบริเวณชายหาดก็สามารถเดินเล่นกินลมชมวิวได้แบบสบายๆ  จากนั้นนำทุกท่านไปถ่ายรูปกับ “ปูซานทาวเวอร์” (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปูซาน ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูง 120 เมตร ด้านหน้าของหอคอยจะมีอนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาหลีและ ด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ยังมี พิพิธภัณฑ์เรือนานาชาติให้เยี่ยมชมกันด้วย  

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดนัมโพดง” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าใจกลางเมืองปูซาน ได้รับฉายาว่าเป็น “ย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว” เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปปิ้งแต่ยังเต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็นย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี และที่สำคัญย่านนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในย่านที่นักช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กันอย่างหนาแน่น เพราะมีร้านค้ามากมายสินค้าหลากหลายราคาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าต่างๆ อีกด้วย  จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นต่อที่ “ตลาดปลาจากัลชี” (JAGALCHI FISH MARKET ) เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และยังเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองปูซานอีกด้วย ที่ตลาดปลาจากัลชีจะมีร้านอาหารทะเลสดๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทานมากมาย ท่านสามารถเลือกอาหารทะเลสดๆของทางร้านแล้วให้ทางร้านปรุงเมนูอาหารได้ตามใจชอบ

ค่ำ

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาจากัลชี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่าวันที่ 5 - อุทยานแทจงแด – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ( แลนด์มาร์คดังของปูซาน ) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

จากนั้นนำท่านไปชม “อุทยานแทจงแด” (TAEJONGDAE PARK) อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันติดทะเล  มุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาดคือ ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสวนแห่งนี้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” GAMCHEON CULTURE VILLAGE สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงามเรียงซ้อนกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท์!! ชมวิวของหมู่บ้านที่ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี” ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านของของที่ระลึก ขนมต่างๆ และตลอดทางเดินมีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้ (8)

จากนั้นก่อนเดินทางกลับ พาท่านไปเดินเล่นย่าน “ ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท ” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ของฝากของที่ระลึก รวมถึงสตรีทฟู้ดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทานหลากหลาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน


18.00 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 725

21.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ขอความกรุณาลูกค้าก่อนทำการจองทัวร์ 

รบกวนลงทะเบียน K-ETA ให้ผ่านเรียบร้อยก่อนจองทัวร์

หากท่านไม่ลงทะเบียนก่อนจองทัวร์ แล้วมีการมัดจำค่าทัวร์เข้ามา 

หลังจากนั้นท่านลงทะเบียนไม่ผ่าน

 ทางบริษัทฯ ขออนุญาตหักค่ามัดจำตั๋วตามจริงท่านละ 3,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ – กิมแฮ - กรุงเทพ  ( สายการบินแอร์ปูซาน)

ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป 

บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ

โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า

รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป

ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง

ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กก.


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600 บาท / ท่าน

ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง

**เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **

กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ) 

กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ม)

ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ 

ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่ซองโดสกายวอล์ค // ค่าขึ้นรถไฟสกายแคปซูล / ค่าขึ้นลิฟต์ปูซานทาวเวอร์

ค่าเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ริมทะเล 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนสั่งเพิ่มเติม )

ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน 

กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทาง )  

หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1. กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน 

3. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดแลนด์ ค่าลงทะเบียนอื่นๆ ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

5. ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำทัวร์เครื่องบิน ค่ามัดจำแลนด์ ค่าบริการอื่นๆ 

6. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว 

7. กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี  เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน  ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้

2. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน

3. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  

4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

7. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน... 

8. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

9. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินกิมแฮ (ปูซาน ) – ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งเมืองจินแฮ “ เทศกาลจินแฮกุนฮังเจ ” – ชมอุโมงซากุระ - ทางรถไฟดอกซากุระ ขึ้นโมโนเรล ไปชมวิวบนปูซานมิวเซียม – ถ่ายรูปกับสวนสาธารณะ “อนชอนชอน” ถ่ายรูปชิคๆ กับ THE BAY 101 – เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 3
ไฮไลท์!! พาท่านนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” ( SKY CAPSULE ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – อิสระช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เช็คอินแลนด์มาร์คดังปูซาน วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) – เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 4
โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE - ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี - ซองโด สกายวอร์ค - ปูซาน ทาวเวอร์ – ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชี – เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 5
อุทยานแทจงแด – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ( แลนด์มาร์คดังของปูซาน ) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ