ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

พระใหญ่ - กระเช้านองปิง 360  
วัดแชกงหมิว(องค์เก่าแก่) เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน  
เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ วัดเจ้าแม่ทับทิม
วัดกวนอู วัดปักไต่ ช้อปปิ้งนาธาน  

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 17771 ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกง จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : Hongkong Airline (HX)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดปักไต่ - เทพเจ้ากวนอู - วัดแชกง (องค์เก่าแก่) - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต

00.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 

02.00 น.

บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.55 น.

เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

    นำทุกท่านตรวจ PCR ก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทาง นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จนกว่าถึงเวลานัด

    จากนั้นนำท่านสู่ “ก้ำฟ้าเหลิงเหลิง” หรือเรียกว่า เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง เป็นองค์เจ้าแม่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัว ขอลูก ขอความรัก สามีมีกิ๊ก ภรรยามีกิ๊ก และสำหรับคนโสดในการขอคู่ครอง ณ วัด 3 เซียน Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู)

    หลังจากนั้นขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนไต่ วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เป็นวัดเดียวในเกาลูนที่บูชาเทพ เจ้ากวนอูเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่  เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมี

    นำท่านสู่ วัดแชกง องค์เก่าแก่ ไซ่กง Che Kung (ชื่อจีน: 車公; พินอิน: Chēgōng; lit. 'Lord Che'), หรือที่รู้จักกันในชื่อ Che Da Yuan Shuai (車大元帥; 'Che, the Great Warrior') เดิมท่านเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ปีค.ศ. 1127–1279) ซึ่งตามตำนานท่านมีอำนาจในการปราบปรามการก่อจลาจลและมีชื่อเสียงในด้านความภักดีต่อจักรพรรดินอกจากนี้ท่านยังมีชื่อเสียงในด้านพลังในการระงับโรคระบาดและทักษะด้านการแพทย์  จนท่านได้รับการกล่าวขานขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครอง

    จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิงแต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตูนต่าง ๆ จากดิสนีย์, Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภทสินค้า เสื้อผ้า นาฬิกากระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในรายการนำเที่ยว)

นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก KINGS HOTEL / RAMADA HONG KONG GRAND TST *หรือระดับเทียบเท่า* 


วันที่ 2 - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้งนาธาร พร้อมชมโชว์การแสดงแสงสีเสียง The Symphony Of Light

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ) 

    นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Homหรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี่ในโอกาสหน้า

    นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ยนำความโชคดี มั่งคั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสิ่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่นจี้กังหัน แหวนรุ่นต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูลายมือจากซินแซประจำร้าน เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ)

    จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก ชมความงามปี๋เซียะ  ที่เชื่อกันว่าเป็นวัตถุมงคลยอดนิยม ที่มีการนำมาบูชา เพื่อให้ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย เรียกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมา และกักเก็บทรัพย์นั้นไม่ให้รั่วไหลออกไปไหนได้ ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า ปี่เซียะเป็นสัตว์ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 5 ชนิดไว้ด้วยกัน ได้แก่ มังกร พญาราชสีห์หรือสิงโต,อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามตำนานเล่าว่า ปี่เซียะเป็นลูกมังกรตัวที่ 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค์ มีชื่อเรียกด้วยกันหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค์)” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุ้งจะเรียกว่า “เผ่เย้า” และคนจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยังมีจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง

    นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซาถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต

    หลังจากนั้นนำคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านต้องไหว้ในปีนี้ เป็นการแก้ปีชงที่สมบูรณ์แบบ วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์ และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และได้ตั้งศ่าลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง - ค่ำ

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

    นำทุกท่าน ไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทำงานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นลำแสงส่องทะลุควันธูปแปลกตายิ่งนัก ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเข้าของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่หลายต้น ให้บรรยากาศร่มรื่น

หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านสะดวกต่อการช้อปปิ้ง

    ชมโชว์แสงสีเสียงที่อลังการ The Symphony of Lightsบริเวณอ่าววิคตอเรียมีภาพทิวทัศน์เมืองที่แพรวพราวแล้วละก็ รอจนคุณชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนชุด เดอะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ ซึ่งใช้อาคารต่างๆ กว่า  40 แห่งบนสองฝั่งของอ่าวเป็นเวทีการแสดง แล้วคุณจะเปลี่ยนใจอย่างตั้งตัวไม่ทัน ชื่อ“World's Largest Permanent Light and Sound Show”ในหนังสือบันทึกสถิติโลก กินเนสส์ บุ๊คเนส ประกอบไปด้วยแสงสี และเลเซอร์สุดอลังการ พร้อมด้วยดนตรี ที่เล่าถึงความมีชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกต่างของฮ่องกง การแสดงจะมีทั้งหมด 5 ธีม : การตื่น,ความมีชีวิต, มรดก, พันธมิตร และฉากจบ เป็นการแสดงให้ชมฟรี ในแบบสาธารณะไม่ต้องซื้อบัตรเข้าชม

นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก KINGS HOTEL / RAMADA HONG KONG GRAND TST *หรือระดับเทียบเท่า*


วันที่ 3 - กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ)

    จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา พาทุกท่านสักการะพระใหญ่เทียนถาน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำคณะขึ้นสู่ด้านบนโดย กระเช้านองปิง 360 (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ากระเช้า )ให้ท่านได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย

    นำคณะช้อปปิ้งที่ ห้างซิตี้เกท เอ้าท์เลท ที่สถานีตงชง เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันจุใจอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนกลับ จนกว่าถึงเวลานัด 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.35 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779

23.10 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน เนื่องจากโรงแรมฮ่องกงมีขนาดพื้นที่เล็ก หากเดินทาง 3 ท่าน (อาจจะต้องแยกห้องพักเป็น 2 ห้อง มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าตรวจ PCR ที่ฮ่องกงฟรี วันแรกที่สนามบิน และวันที่สามของการเดินทาง (รวมตรวจ PCR 2 ครั้ง) หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลฮ่องกงในการเรียกเก็บให้ชำระเงินเพิ่ม ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ชำระเองตามจริง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป,(เรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์ใน Invoice) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

 • มัดจำ 10,000 บาท   ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1-3 วัน (พร้อมหน้าพาสปอร์ต)
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

 • ยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงินมัดจำ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน

**กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  จะทำการคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาธิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

พีเรียดที่มีอัตราการเดินทางสูง เช่นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย และฮ่องกง จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองจากข้อ 1-3 นี้ได้ (เนื่องจากสายการบิน และแลนด์ต่างประเทศจะมีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายสูงกว่าพีเรียทปกติ ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจริง) รวมถึงกรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ตัดพีเรียดการเดินทางจากกรุ๊ปหน้าร้าน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล      ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประกาศปิดประเทศ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก  ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

***ทัวร์ฮ่องกง ทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อไปทำอย่างอื่นได้ (ยกเว้นวันอิสระ) หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนด์กำหนด และการชำระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อย***

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ(ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ) โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในวันจองทัวร์

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณาซื้อตั๋วไป-กลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้เท่านั้น *

เดินทางขึ้นต่ำ 10 ท่าน  หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ 

 • เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7-15 วัน
 • หรือขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะได้เดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านต่อไปตามตกลง
*** ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด(ยกเว้นวันอิสระ)

 บริษัทขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 USD***

*เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป

**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**

#เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) ชำระ 8,000 

สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก

กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว      

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!!

**หากต้องการที่จะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ เรีบกเก็บเพิ่มท่านละ 2,000 บาททุกกรณี**

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

ท่านต้องส่งข้อมูลให้บริษัททัวร์ในการทำจอง มีรายละเอียดดังนี้

 • หน้าพาสฯ ของผู้เดินทาง
 • International Vaccine Certificate ในแอปหมอพร้อม (หน้าที่เป็น PDF ไฟล์ หรือจะแคปส่งมาก็ได้) เพื่ออัพโหลดข้อมูลวัคซีนในระบบ Register เพื่อให้ได้ QR Code สีเขียวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ท่านอากาศยานฮ่องกง โดยท่านจะต้องทำวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่ทำวัคซีสามารถเดินทางกับผู้ปกครองที่ทำวัคซีนครบแล้ว) รายละเอียดวัคซีนตามแนบท้าย
 • เบอร์โทรศัพท์ 1 หมายเลข/ท่าน และอีเมล์ของท่าน (ยกเว้นเด็กเดินทางกับผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติอยู่ในประเทศไทยในช่วง 7 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกง ดังนี้ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง

1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกง https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อให้ได้รับ QR Code สำหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง >>>(บริษัททัวร์จะจัดเตรียมให้)

2.หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง >>>(รับผลตรวจทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะต้อง Download เก็บไว้ หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจ PCR จากสนามบินฮ่องกงแล้ว) 

3.แสดงผลตรวจหาเชื้อฯ ด้วย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก >>>(ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอง โดยสามารถตรวจ ATK ได้ด้วยตัวเอง เขียนชื่อลงชุดตรวจ พร้อมระบุวันที่ ถ่ายภาพผลตรวจคู่กับหน้าพาสฯ เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ สามารถทำได้ที่สนามบินก่อนเช็คอินก็ได้)

4. Download APP LeaveHomeSafe ไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านก่อนเดินทาง >>>(บริษัททัวร์จะแนะนำวิธีใช้งานให้ทราบ ณ วันเดินทาง)

หลังเดินทางเข้าฮ่องกง

1. เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ แล้ว ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังที่พักได้ทันที

2. หลังเดินทางเข้าฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ 3 วัน (มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น) และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อชุมชนของทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวันที่ 2, 4 และวันที่ 6 (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันที่ 0)

3. ในกรณีมีผลตรวจว่าพบเชื้อฯ ผู้เดินทางจะถูกแยกกักในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนด หรือถูกส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาล ตามแต่กรณี หรือต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมที่พัก จนผลตรวจของท่านต้องไม่พบเชื้อแล้วถึงจะเดินทางกลับประเทศไทยได้ (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น) 

4. ส่งผลตรวจ ATK ของท่านทุกวัน โดยอัพโหลดผ่าน https://nhqsdata.hqss.ogcio.gov.hk/ibt/#/login (ท่านจะต้องเตรียมชุดตรวจ ATK ติดไปให้เพียงพอกับจำนวน ที่ต้องใช้งานด้วยตัวท่านเอง เช่นโปรแกรม 4 วัน ต้องเตรียม 4 ชุด/ท่าน) >>>ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะค่อยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน


วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดปักไต่ - เทพเจ้ากวนอู - วัดแชกง (องค์เก่าแก่) - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
วันที่ 2
เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้งนาธาร พร้อมชมโชว์การแสดงแสงสีเสียง The Symphony Of Light
วันที่ 3
กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ