Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR) [SPHZ-07]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

 •  พิเศษ!! รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND 
 •  เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 •  ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 •  ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 •  สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ 
 •  ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 •  FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
 •  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
 •  รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 11999 ประเทศ : ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สิงคโปร์ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - มาริน่า เบย์ แซน - ขึ้นSand SkyPark - คลากคีย์ (-/-/D)

............น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.30 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR609 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) *โปรดเช็คไฟท์บินท้ายโปรแกรม*

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ TR609

******************************************************************************************************

10.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR625 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) *โปรดเช็คไฟท์บินท้ายโปรแกรม*

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ TR625

******************************************************************************************************

12.55 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR607 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)*โปรดเช็คไฟท์บินท้ายโปรแกรม*

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ TR607

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟท์บินขาไป-กลับ 

ระหว่าง TR604 TR607 TR609 TR625 และTR610 TR616 ตามที่นั่งว่างของสายการบิน **

............น.

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

    จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

***OPTIONAL TOUR***
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 1290 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

    จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ นำท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น 57 ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่จุดชมวิว Sand SkyPark Obsevation Desk ให้คุณขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดของ Marina Bay Sands ที่สูงจากพื้นดินกว่าสองร้อยเมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 57 ชั้น เมื่อขึ้นไปแล้ว คุณจะได้ชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศาของเมือง จุดชมวิวแห่งนี้คือจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศสิงคโปร์พลาดไม่ได้จริง ๆ สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบโดย Moshe Safdie ซึ่งให้ให้ความรู้สึกเหมือนว่ากำลังลอยอยู่บนตึกของโรงแรมทั้งสามตึก ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างมาเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหากคิดจะชมวิวหรือถ่ายรูปเมืองของสิงคโปร์ไว้เป็นที่ระลึกแล้วหล่ะก็ ที่นี่คือสถานที่ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณอย่างแน่นอน (รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี

    จากนั้นนำท่านสู่ ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตั้งอยู่ในย่านคลากคีย์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสน นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท)

    จากนั้นนำท่านสู่ มารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำ 20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sands เป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

โรงแรมที่พัก VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สำหรับ Option A “FREE & EASY”  (B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**


สำหรับ Option B (B/-/-) ***มีรถและไกด์บริการ***
FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - Lau Pa Sat Food Center - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

    นำคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
    นำท่านสนุกสนานกับUNIVERSAL STUDIO รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท  / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 1,190 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

    นำท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ให้ท่านได้ชิมอาหารที่หลากหลาย ตามแบบฉบับสิงคโปร์จริงๆ (ไกด์และหัวหน้าทัวร์ช่วยอำนวยความสะดวก)

- ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh
- ติ่มซำ Dim Sum
- คายาโทส Kaya Toast
- หมี่ผัด Char Kway Teow
- ลักซา Laksa
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake
- น้ำแข็งใส หรือ Ice Kachang
- ปูผัดพริก Chilli Crab
- นาซี เลมัก Nasi Lemak
- สะเต๊ะ Satay 

    หลังอาหารค่ำรถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและการช้อปปิ้ง)***
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

    นำท่านชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

....... น.

*โปรดเช็คไฟท์บินท้ายโปรแกรม*

12.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR604ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

14.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************************************

16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR610ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

17.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************************************

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR616ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

19.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 • น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 20  Kg
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานที่ ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท 

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการปรับเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ หลังการจองทัวร์)

***สำคัญมาก***
หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไฟท์บินขาไป-กลับ ระหว่าง
TR604 TR607 TR609 และTR610 TR616 ตามที่นั่งว่างของสายการบิน **

 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า
  เช่น Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
  Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

- เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
- เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • เอกสารรีบรองการฉีดวัคซีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - มาริน่า เบย์ แซน - ขึ้นSand SkyPark - คลากคีย์ (-/-/D)
วันที่ 2
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วันที่ 3
เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)