TOKYO FUJI KAWASU 5D3N ซุปตาร์ซากุระอมชมพู [XJ059]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

 • โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์(XJ)
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Omuro ชมวิวบน ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง(ตามรอยอนิเมะชื่อดัง)
 • เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม
 • ในมุมแบบพาโนรามา 360 องศา
 • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
 • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมือง คาวาสึ
 • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ 
 • เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และพาชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
 • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ, ชินจุกุ  และฮาราจุกุ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 38888 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2566 สายการบิน : Air Asia X (XJ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทย

20.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์…สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน


วันที่ 2 - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

00.30 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
นำท่าน ขึ้นกระเช้าที่ Omuro Mt. ซึ่งเป็นภูเขากลางเมืองเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้ว สามารถขึ้นไปดูวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ถ้าไม่เคยขึ้น Ski lift มาขึ้นที่นี่ ก็จะไม่น่ากลัวมากเพราะไม่สูงมากนัก ทางเดินสะดวกแต่เป็นเนิน เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม เดินได้รอบปากปองภูเขาไฟสะดวกไม่เป็นอันตราย
**ตามรอยอนิเมะชื่อดังอย่างYour Name**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดือนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ซากุระบาสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีในช่วงเวลาเดียวกัน จะเดินทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ   ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมือง      โกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น้ำไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยต้นซากุระหลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุ้ง ที่บานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซื้อ หรือ ชิมพร้อมดื่มด่ำกับความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (โดยปกติงานเทศกาลซากุระที่เมืองคาวาสึ จะเริ่มจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย)ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม
(หมายเหตุ: ในช่วงที่ดอกซากุระหมดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์นำท่านเดินทางสู่โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
พักที่ โรงแรม Hotel Alexander Royal Resortหรือระดับเดียวกัน
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3 - ทุ่งซากุระชิบะ - Shikido (Tea ceremony) - โอชิโนะฮัคไค - หมู่บ้านซาวาระ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)

08.25 น.

นำท่านเที่ยวชมเทศกาลดอกไม้ “ชิบะซากุระ” (Shibazakura Festival)หลังจากต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยดอกซากุระไปแล้ว ดอกไม้ที่จะมาอวดโฉมรับช่วงต่อไปนั้นก็คือ “ดอกชิบะซากุระ”หรือ “ดอกพิงค์มอส” ที่จะผลิบานในช่วง กลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชิบะซากุระที่คาวากุจิโกะเมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิจังหวัดยามะนาชิเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากจุดเด่นของเทศกาลชิบะซากุระที่คาวากูจิโกะก็คือวิวภูเขาไฟฟูจินั่นเองเราจะได้เห็นทั้งภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นพร้อมๆกับดอกชิบะซากุระสีชมพูสวยหวานถ่ายรูปมุมไหนก็สวยและนอกจากการชมดอกไม้แล้วในงานยังมีจุดขายอาหารและของหวานเมนูพิเศษที่ทำขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้มเดิมของญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอน นั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ละลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม บ่อน้ำลึกและมีชีวิตสัตว์น้ำจืดที่น่าสนใจและปลาขนาดใหญ่การเยี่ยมชมบ่อเกือบเหมือนไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดย่อมเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นคุณจะพบกับร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและร้านขายอาหารรอบๆสระน้ำซึ่งขายผักขนมหวานผักดองงานฝีมือและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆบางคนใช้งานเตาย่างกลางแจ้งขนาดเล็กเพื่อดึงดูดผู้ซื้อด้วยกลิ่นอันหอมหวานของมันเทศคั่วและแครกเกอร์ข้าวอบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่Hannoki Bayashi Shiryokan ถูกล้อมรอบบ่อใหญ่ที่สุดOshino Hakkai และมีบ้านไร่หลังคามุงจากแบบดั้งเดิมที่สามารถดูได้ภายในและแสดงเครื่องมือการเกษตรต่างๆของใช้ในครัวเรือนชุดเกราะซามูไรและอาวุธ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ(Sawara)มีบ้านเรือนร้านค้าต่างๆยังคงอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมไว้อย่างดีงาม เค้ามีการจัดผังเมืองได้ดีงามมากๆ แต่เดิมทีนั้นเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) เนื่องจากเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื่อเรียกว่าเอโดะน้อย ”Little Edo” ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่จะมีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก ด้วยความที่เดินทางใกล้ๆกับเมืองโตเกียวอีกทั้งยังมีบรรยากาศความเป็นเอโดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม ทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เสาะแสวงหาเมืองเล็กๆมีกลิ่นอายความย้อนยุค

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)
นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย
นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย
นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทำใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะนำที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโตเกียวนาท่านช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุย่านฮาราจูกุ(Harajuku)นั้นขึ้นชื่อเรื่องสตรีทอาร์ตสีสันสดใสและร้านแฟชั่น ทั้งร้านเสื้อผ้าวินเทจแหวกแนวและร้านคอสเพลย์บนถนนทาเคชิตะ นอกจากนี้ยังมีร้านบูติกเรียบหรูเรียงรายบนถนนโอโมเตะซันโดอันแสนร่มรื่น ส่วนถนนโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยบาร์เล็กๆ และคาเฟ่ทันสมัย ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่นเครื่องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยลนั่นก็คือแมวยักษ์ 3 มิติที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมาจอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลาโพงคุณภาพเกรดดีความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียวนอกจากแมวยักษ์แล้วท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ไม่ว่าจะเป็นแพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมาPompompurin, จานบินUFO แม้แต่หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะจุดเด่นของห้างนี้ก็คือหุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้างอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Asia Narita Hotelหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  


วันที่ 5 - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (โดยรถบัสโรงแรม)

09.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ 7,900 บาท/ท่าน
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในปะเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **


วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทย
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
วันที่ 3
ทุ่งซากุระชิบะ - Shikido (Tea ceremony) - โอชิโนะฮัคไค - หมู่บ้านซาวาระ
วันที่ 4
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ