Busan Lover 5 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • Busan Lover สัมผัสอากาศหนาวที่ซานโตรินีแห่งเกาหลี
  • พิเศษ ... นั่งรถไฟมินิ Sku Capsule
  • ตื่นเต้นกับสะพานกระจก ซองโด Sky Walk
  • เมนูพิเศษ ... ซีฟู้ดหม้อไฟ + หมูย่างเกาหลี
  • ถ่ายรูปหอคอยปูซานทาวเวอร์
  • วัดริมทะเลชื่อดัง “วัดแฮดง ยงกุงซา”
  • แลนด์มาร์คดังของปูซาน "หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน"
  • ช้อปปิ้งตลาดดังของปูซาน "ตลาดนัมโพดง"
  • พักปูซาน 3 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 19999 ประเทศ : ทัวร์เกาหลี จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน “HAPPY TOGETHER”  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ

22.25 น.

เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน ปูซานแอร์ เที่ยวบิน BX 726


วันที่ 2 - สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) - สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE - THE BAY 101

06.05 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ชองซาโพ สกายวอร์ค” (CHEONGSAPO SKYWALK) สถานที่เที่ยวใหม่ Sky walk บริเวณชองซาโพ เป็นกระจกใส ยื่นไปในทะเล ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการเดินบนสะพานกระจก ที่มองไปด้านล่างจะเป็นทะเลสีคราม บริเวณรอบๆ SKYWALK แห่งนี้มีโขดหินให้ชม มองไปไกลๆ จะเห็นหาดซงจอง และด้านข้างมีรางรถไฟให้ถ่ายรูปเล่น ส่วนฝั่งตรงข้ามจะมีประภาคารสีแดงสีขาว ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของชองซาโพต้อนรับนักท่องเที่ยว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ดหม้อไฟเกาหลี (1)
จากนั้นนำท่านไปนั่งชิลๆ กับคาเฟ่ริมทะเลสุดฮิป “CORALANI CAFE” อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ) ท่านจะได้จิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสวยๆ ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปอีกมากมาย
จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆที่ “The Bay 101” อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเมืองปูซาน   สำหรับจุดถ่ายรูปสุดฮิต คือบริเวณที่เราจะเห็นฉากหลังเป็นตึกที่เปิดไฟสวยๆ แต่ความสวยจะอยู่ที่บริเวณที่เราถ่ายรูปนั้น บนพื้นที่จะต้องมีแอ่งน้ำ ไว้สะท้อนภาพของตึกลงมา ถ่ายออกมาก็จะเห็นเงาสะท้อนของตึกสวยมากๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูกุกบับ ข้าวต้มหมูเกาหลี  (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่า


วันที่ 3 - ไฮไลท์!! พาท่านนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” (SKY CAPSULE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - อิสระช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เช็คอินแลนด์มาร์คดังปูซาน วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา” - เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) - เข้าสู่ที่พัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
จากนั้นนำท่านไปนั่ง รถไฟมินิลอยฟ้า ที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียว “SKY CAPSULE” เป็นรถไฟลอยฟ้าแบบตู้เดียว ขนาดมินิน่ารัก อีกทั้งมีสีสันสดใส ทั้งสีเขียว, เหลือง, น้ำเงิน, แดง รองรับผู้โดยสารสูงสุด 4 คน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้นั่งประมาณ 30 นาที วิวตลอดเส้นทางก็จะเป็นวิวทะเล และวิวเมืองปูซาน บอกเลยว่ามาปูซานทั้งทีต้องมาเช็คอินให้ได้   
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, ครีมหอยทาก , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูชาบู ชาบู (4)
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม “ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดแฮดง ยงกุงซา” HAEDONG YONGGUGSA TEMPLE เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี 1376 จากนั้นในปี 1976 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล
จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น “ตลาดแฮอุนแด” (HAEUNDAE MARKET) เป็นตลาดที่ยาวเรียงรายไปด้วยร้านค้าตลอดสองฝั่ง เป็นตลาดที่นิยมมากเพราะอยู่ตรงข้ามกับหาดแฮอุนแด ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารทะเลสดๆ รวมถึงของทานเล่น อาทิ ต็อกบกกี คิมบัพ โอเด้ง ที่มีให้เลือกทานมากมาย


ค่ำ

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแฮอุนแด   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่า


วันที่ 4 - โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - อาคารนูริ มารู - ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี - ซองโด สกายวอร์ค - ปูซาน ทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
จากนั้นนำท่านไปรู้จัก โสมเกาหลี สมุนไพรชื่อดังของเกาหลี ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั้นนำท่านไปรู้จัก “น้ำมันสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม
จากนั้นนำท่านไปชม “อาคารนูริ มารู” (Nurimaru APEC House) เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำ APEC อยู่ที่เกาะดองแบกโซม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ที่ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครั้งนั้น และใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคารนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุน หากมองจากอาคารจะสามารถเห็นวิวสะพานควางอันอีกด้วย   

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างเกาหลี (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ “ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี” อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซองโด SKY WALK (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) ความพิเศษของ “ซองโด SKY WALK” ก็คือมีการสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมาเหมือนกับมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 ม. สูง 9.3 ม. เป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็น TEMPER GLASS (กระจกนิรภัย ) เวลาเดินจะมองเห็นทะเลด้านล่างด้วย ส่วนบริเวณชายหาดก็สามารถเดินเล่นกินลมชมวิวได้แบบสบายๆ  จากนั้นนำทุกท่านไปถ่ายรูปกับ “ปูซานทาวเวอร์” (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปูซาน ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูง 120 เมตร ด้านหน้าของหอคอยจะมีอนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาหลีและ ด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ยังมี พิพิธภัณฑ์เรือนานาชาติให้เยี่ยมชมกันด้วย 
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดนัมโพดง” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าใจกลางเมืองปูซาน ได้รับฉายาว่าเป็น “ย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว” เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปปิ้งแต่ยังเต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็นย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี และที่สำคัญย่านนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในย่านที่นักช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กันอย่างหนาแน่น เพราะมีร้านค้ามากมายสินค้าหลากหลายราคาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าต่างๆ อีกด้วย  จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นต่อที่ “ตลาดปลาจากัลชี” (JAGALCHI FISH MARKET ) เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และยังเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองปูซานอีกด้วย ที่ตลาดปลาจากัลชีจะมีร้านอาหารทะเลสดๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทานมากมาย ท่านสามารถเลือกอาหารทะเลสดๆของทางร้านแล้วให้ทางร้านปรุงเมนูอาหารได้ตามใจชอบ


ค่ำ

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาจากัลชี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่า


วันที่ 5 - อุทยานแทจงแด - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ( แลนด์มาร์คดังของปูซาน ) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
จากนั้นนำท่านไปชม “อุทยานแทจงแด” (TAEJONGDAE PARK) อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันติดทะเล โดยจะมีรถนำเที่ยวของอุทยานไว้บริการ มุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาดคือ ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสวนแห่งนี้ มีอายุมากกว่า 100 ปีแล้ว
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” GAMCHEON CULTURE VILLAGE สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงามเรียงซ้อนกันนับ 1,000 หลัง
ไฮไลท์!! ชมวิวของหมู่บ้านที่ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี” ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านของของที่ระลึก ขนมต่างๆ และตลอดทางเดินมีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้ (8)
จากนั้นก่อนเดินทางกลับ พาท่านไปเดินเล่นย่าน “ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ของฝากของที่ระลึก รวมถึงสตรีทฟู้ดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทานหลากหลาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน


17.00 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 725

21.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

þ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ – กิมแฮ - กรุงเทพ      ( สายการบินแอร์ปูซาน)

þ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

þ ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป

þ บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ        

þ โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า

þ รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป    

þ ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง   

þค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

û   ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600 บาท / ท่าน

û   ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง

         **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **

û   กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล )

û   กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ม)

û   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ

û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนสั่งเพิ่มเติม )

û   ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ **
** ท่านละ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง **

·        ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน

·        กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทาง ) 

·        หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.         กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี  เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว

2.         กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน

3.         กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน

4.         สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน

5.         ยกเลิก 21 - 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำรถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

6.         ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

7.         ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1.         วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทำงาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน

2.         โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

3.         ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน  ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

4.         ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  รบกวนแจ้งบริษัทฯ ตามจริง หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์

ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***

หมายเหตุ

 

1.         กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน  ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้

2.         รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน

3.         คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.         หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว

5.         ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.         กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

7.         ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...

8.         หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

9.         หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ

10.     มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11.     เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้


ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

Ø เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

þ  พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน

þ  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

þ  เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม )

þ  เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)


Ø ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 3 App ดังนี้

o   ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี  (ทัวร์ลงทะเบียนให้ ) จ่ายเพิ่ม 600 บาท/ ท่าน

o   ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อไม่ต้องกักตัวที่เกาหลี  ( ทางทัวร์ลงทะเบียนให้ )


Ø เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน K-ETA

 §  รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว )

§  รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล (ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)

§  กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )


·       เที่ยวเส้นทางไฮไลท์จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารอวตารเทียนจื่อซาน

·       ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วริมหน้าผา  

·       ไนท์ทัวร์เมืองฟ่งหวง ชมแสง-สี หมู่บ้านโบราณ, ล่องเรือชมความงามสองฝั่งน้ำ

·       ที่เที่ยวใหม่ “ฟูหรงเจิ้น” ชมแสง-สี หมู่บ้านริมน้ำตกงดงามดังภาพวาด

·       พิเศษ ... นั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา-ฟ่งหวง (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)

·       มื้อพิเศษ สุกี้เห็ด , หมูประธาน , บุฟเฟต์ซีฟู๊ด , หมูย่างเกาหลี 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

27999

บาท/ท่าน

SHA05 : เซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น หังโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน

SHA05 : เซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น หังโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน


เที่ยวเซี่ยงไฮ้...ฟีลยุโรป

ปักหมุดเที่ยวครบ 4 เมือง

เซี่ยงไฮ้ พาช้อป POP MART สาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้

ล่องเรือเมืองโบราณอู้เจิ้น มีเสน่ห์บรรยากาศแบบย้อนยุคสุดๆ

ล่องเรือทะเลสาบซีหู

ไหว้พระใหญ่อู๋ซี

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

PEK06 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

PEK06 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน


ตะลุยปักกิ่ง ... พิชิตกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง 

มื้อพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล

เดินทาง : -

เริ่มต้น

21999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

!-->
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) - สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE - THE BAY 101
วันที่ 3
ไฮไลท์!! พาท่านนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” (SKY CAPSULE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - อิสระช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เช็คอินแลนด์มาร์คดังปูซาน วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา” - เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) - เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 4
โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - อาคารนูริ มารู - ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี - ซองโด สกายวอร์ค - ปูซาน ทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชี
วันที่ 5
อุทยานแทจงแด - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ( แลนด์มาร์คดังของปูซาน ) - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ