เกาหลี Snow Lover 5 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • ฟินสุด ... เล่นสกีจุใจ สัมผัสความหนาวสุดขั้ว
  • ถ่ายรูปกับหิมะขาวโพลน@เกาะนามิ
  • เที่ยวสวนสนุกชื่อดัง "เอเวอร์แลนด์"
  • ชมพระวังเคียงบกคุง
  • ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง + ฮงแด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 19999 ประเทศ : ทัวร์เกาหลี จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

19.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10  โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมีไกด์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

22.25 น.

เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน แอร์ ปูซาน เที่ยวบิน BX 748


วันที่ 2 - สนามบินอินชอน - ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - เข้าสู่ที่พัก

06.30 น.

ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น ไชน่าทาวน์ ( CHINA TOWN ) บอกเลยว่าที่เกาหลีก็มีไชน่าทาวน์ แหล่งช้อปปิ้งของกินของใช้ อารมณ์เหมือนมาเดินเยาวราชบ้านเราเลยทีเดียว  บรรยากาศในเมืองนี้ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองจีน อย่างนั้นเลย อาหารที่ขาย ขนมต่างๆ ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจากประเทศจีน จากนั้นนำท่านไปแวะถ่ายรูปกับ หมู่บ้านเทพนิยาย (DONGHWA VILLAGE) เป็นถนนเส้นเล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยบ้านที่มีการเพ้นท์กำแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบ้าน ทั้งกำแพงและทางเดินต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น ปีเตอร์แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง จากหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีเอง หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติได้อย่างมากมาย
จากนั้น นำท่านไปชมความงดงามของ เกาะนามิ แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี จากนั้นนำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าของเรือเพื่อชมวิวแม่น้ำที่เย็นจนเป็นน้ำแข็ง และเมื่อเดินทางถึงเกาะนามิ ระหว่าง 2 ข้างทาง ท่านจะได้ท่านเห็นตุ๊กตาหิมะ และมุมถ่ายรูปสวยๆที่ทางเกาะนามิตกแต่งไว้ต้อนรับลูกค้า หากว่าหิมะตก “ ท่านจะได้ชมภาพบรรยากาศที่งดงามของเกาะนามิที่เต็มไปด้วยหิมะที่ ขาวโพลนปกคลุมทั่วทั้งเกาะ” นำท่านไปถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะ “ทิวต้นสน และรูปปั้นพระเอกนางเอกซีรีย์เกาหลีชื่อดัง Winter Love song “ใครที่มายังเกาะนามิแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปจุดนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะนามิเลยทีเดียว ” จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย...ภายในเกาะนามิยังมีของอร่อยๆ ให้ท่านเลือกทานคลายหนาว อาทิ ร้านซาลาเปาถั่วแดง ร้านแพนเค้ก ร้านไส้กรอก ร้านมันเผาร้อนๆ หรือจะนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop จากนั้นได้เวลานัดหมาย นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ กลับมายังลานจอดรถ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูทักคาลบี้ ไก่ผัดซอสเกาหลี  (1)
จากนั้นนำท่านสู่ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ท่านจะได้เห็นแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี่ของคนเกาหลีแบบไร้สารพิษ และได้ผลผลิตลูกโตๆ หวานฉ่ำ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูคิมชิจิเก ซุปกิมจิ (2)
เข้าสู่ที่พัก VELLA SUITE HOTEL หรือ SAMWON PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด - เข้าสู่ที่พัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท นำท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย เนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว  1 เนิน ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ สำหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนว์สเลด ก็สามารถถ่ายรูปด้านนอกลานสกี หรือหาเครื่องดื่มร้อนๆ และของว่างทานในสกีรีสอร์ทตามอัยธยาศัย
หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันสกีรีสอร์ทที่เกาหลี ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปด้านในลานสกี  ยกเว้นซื้อบัตรกิจกรรมของทางรีสอร์ท อาทิ เล่นสกี เล่นสโนว์สเลด หรือ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี และสโนว์สเลด และค่าขึ้นกระเช้า
อุปกรณ์สกี ราคาประมาณ  50,000 – 80,000 วอน  ( แล้วแต่รีสอร์ท )
สโนว์สเลด  ราคาประมาณ 30,000 – 40,000 วอน  ( แล้วแต่รีสอร์ท )
กระเช้ากอนโดล่า  ราคาประมาณ 30,000 – 35,000 วอน  ( แล้วแต่รีสอร์ท )

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
จากนั้นนำท่านไปสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา จากนั้นนำท่านไปนั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่นไฮไลท์ อาทิ  T-Express (รถไฟรางไม้) HURRICANE , DOUBLE ROCK SPIN ,COLUMBUS ADVENTURE ,AMAZON EXPRESS หรือ ล่องแก่ง และในสวนสนุกยังมีการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ และอีก 1 ไฮไลท์ “โซนซาฟารี เวิล์ด” ท่านจะได้ชมความน่ารักและแสนรู้ของสัตว์ป่า อาทิ น้องหมีแพนด้า น้องหมีดำ เสือโคร่ง สิงโตเจ้าป่า ยีราฟ และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย และ “โซน LOST VALLEY” ให้ท่านได้นั่งรถชมสัตว์ป่าทั้งบนบกและในน้ำ พร้อมทั้งถ่ายรูปกับน้องยีราฟ และน้องม้าลาย ที่เข้ามาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแบบใกล้ชิด
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 


ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างสไตล์เกาหลี (4)
จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานมากมาย และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบฟรีๆ
เข้าสู่ที่พัก L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล) - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
จากนั้นนำท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี นั่นก็คือ โสมเกาหลี ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำมันสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวยำเกาหลี (6)
จากนั้นนำท่านไปชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล “พระราชวังเคียงบกกุง” พระราชวังที่ สร้างมาตั้งแต่ในยุคโชซ็อน มีหมู่อาคารถึง 200 กว่าอาคาร  แต่ในสมัยที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับเกาหลี วังแห่งนี้ถูกเผาและทำลายลงไปส่วนหนึ่ง ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามแบบแผนเดิมในสมัยของพระเจ้าโคจอง เมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีการสร้างเฉพาะตำหนักสำคัญๆ เพียง 10 ตำหนัก ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบูรณะอาคารสำคัญๆ ก่อนเข้าไปด้านในพระราชวัง ด้านหน้าของพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูปกับทหารที่ใส่ชุดเกาหลีโบราณ เหมือนหลุดไปอยู่ในซีรีย์เลยทีเดียว  
จุดถ่ายรูปที่เป็นแลนด์มาร์ค คือ “พระที่นั่งคึนจองจอน” เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงานของพระองค์ ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ หากว่า หิมะตก ท่านจะได้ชมความงดงามของหิมะที่ขาวโพลนทั่วทั้งพระราชวัง งดงามจนเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล N’SEOUL ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศบ้านเมืองของกรุงโซล บนยอดเขานัมซาน จากนั้นนำท่านไป “ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม” DUTY FREE อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas New Balance หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ท่านเลือกทาน อาทิ ต๊อกบกกี โอเด้งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึงของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พวงกุญแจ ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ

ค่ำ

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง
เข้าสู่ที่พัก L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่ 5 - ฮ็อกเก็ตนามู - ชมหมู่บ้านโบราณ GIMPO ART VILLAGE - อิสระช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - โรงงานพลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
จากนั้นนำท่านไปชม “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู” สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน จากนั้นนำท่านไปชมหมู่บ้านโบราณเกาหลี “GIMPO ART VILLAGE”  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูบูลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี ) (8)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม “HYUNDAI PREMIUM OUTLETS” อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นพาท่านแวะชม “โรงงานพลอยอเมทิส” เพื่อชมพลอยสีม่วงขึ้นชื่อของเกาหลี ที่โรงงานจะทำเป็นเครื่องประดับสวยงามให้เลือกมากมาย อาทิ สร้อยคอ แหวน กำไล หรือ พวงกุญแจ อิสระให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย  จากนั้นก่อนเข้าสนามบิน นำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ เวเฟอร์ช็อกโกแลต มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต๊อกบกกี ถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

17.05 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซานเที่ยวบิน BX 747

21.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ           ( สายการบินแอร์ปูซาน)

ü  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

ü  ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป

ü  บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ               

ü  โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า

ü  รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป  

ü  ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง 

ü  ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กก.    

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

û  ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่มท่านละ 600 บาท / ท่าน

û  ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง

         **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **

û   กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล )

û   กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ม)

û   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ

û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

û   ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ **
** ท่านละ 1,700 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง **

·        ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน

·        กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทาง ) 

·        หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.         กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี  เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว

2.         กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน

3.         กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน

4.         สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน

5.         ยกเลิก 21 - 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำรถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

6.         ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

7.         ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

ข้อควรทราบ

 

1.         วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทำงาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน

2.         โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

3.         ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน  ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

4.         ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  รบกวนแจ้งบริษัทฯ ตามจริง หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์

ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***    

                                                                                                                                                           

 

หมายเหตุ

 

1.         กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน  ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้

2.         รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน

3.         คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.         หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว

5.         ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.         กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

7.         ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...

8.         หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

9.         หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ

10.     มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11.     เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

Ø เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

þ  พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน

þ  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

þ  เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม )

þ  เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)

 

 

Ø ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 3 App ดังนี้

o   ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี  (ทัวร์ลงทะเบียนให้ ) จ่ายเพิ่ม 600 บาท/ ท่าน

o   ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อไม่ต้องกักตัวที่เกาหลี  ( ทางทัวร์ลงทะเบียนให้ )

 

Ø เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน K-ETA

 

§  รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว )

§  รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล (ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)

§  กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )


วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
วันที่ 2
สนามบินอินชอน - ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 3
สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด - เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 4
โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล) - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
วันที่ 5
ฮ็อกเก็ตนามู - ชมหมู่บ้านโบราณ GIMPO ART VILLAGE - อิสระช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - โรงงานพลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ