แพคเกจ พีพี 3 วัน 2 คืน--3. PHD-PK3


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


!!! PACKAGE สุดคุ้ม !!!ภูเก็ต พีพี

เที่ยวสุขใจ ไปแบบไม่ต้องรอใคร 2 คนก็ไปได้

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 4500 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ฮิป ซีวิวรีสอร์ท พีพี

เช้า

ถึงภูเก็ตรถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทาง

............. พาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัด ภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทองเป็น พระพุทธรูป ที่สร้างไว้เพียงครึ่งองค์และมีประวัติที่น่าสนใจ ได้เวลานำท่าเดินทางสู่ท่าเรือ รัษฎา นำท่านลงเรือใหญ่(เรือเมล์) **ไม่รวมค่าเรือ 250 บาท/เที่ยว** เดินทางสู่เกาะ พีพี

........... นำท่านเข้าพัก ฮิป ซีวิวรีสอร์ท แอท พีพี พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระ อาหารกลางวัน/เย็น)


วันที่ 2 - ดำน้ำชมประกาลัง – ชาวเกาะ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารนำท่าน ดำน้ำดูปะการังกันดีกว่า นั่งเรือ หางยาว (เหมาลำ) ชม ถ้ำไวกิ้ง อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ อ่าวลิง อ่าวโละชามะ

กลางวัน (2) กินข้าวกล่อง ตามชายหาด หลังอาหาร ก็ลงนำกันต่อ

15.00 น.

เข้าที่พัก ฮิป ซีวิวรีสอร์ท แอท พีพี HIP Seaview Resort @ Phi Phi ดูพระ อาทิตย์ตกยามเย็นและรับประทานอาหาร(3) ค่ำบรรยากาศสุดฟินณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท ที่มองเห็นวิวของเกาะถึง 240 องศา


วันที่ 3 - พีพี – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(4) ณ.โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือพีพี

........น. ถึงท่าเรือรัษฎาภูเก็ต นำท่านสู่สนามบินเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ  

- ค่าโรงแรม+ อาหารเช้า 2 คืน

- ค่าเรือพร้อมอุปกรณ์ สำหรับดำน้ำหมู่เกาะพีพี       

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท

* เลือกเดินทางได้ วัน อาทิตย์ – วันพฤหัส *

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าธรรมเนียนเข้าอุทยาน คนไทย 40 บาท // ต่างชาติ 650 บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว                      

- ค่าเรือ ภูเก็ต-พีพี-ภูเก็ต (ท่านละ 250 บาท)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) 

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษวันที่ 1
สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ฮิป ซีวิวรีสอร์ท พีพี
วันที่ 2
ดำน้ำชมประกาลัง – ชาวเกาะ
วันที่ 3
พีพี – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ