แพคเกจโรแมนติค เส้นทางดอย (ใหม่) @ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน--1. PHD-PK1


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวตามดอย พักโฮมสเตย์

สัมผัสบรรยากาศชาวเขา

วิวธรรมชาติที่สวยงาม

ดอยหลวงเชียงดาว @ แม่กำปอง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 4900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น – เชียงดาว

เช้า

รับท่าน ณ.สนามบินเชียงใหม่/อาเขต/สถานีรถไฟ โดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ(ตัวใหม่)

10.00 น.

ถึง ม่อมแจ่ม เดิมที่บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกฝิ่น จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดปี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่ห้องอาหารเสร็จแล้วนำชม ฟาร์มกล้วยไม้ออคิด

นำชมวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกนเดิมชื่อวัด“ศรีบุญเรือง”เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลป ล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึง เรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12ราศีหลังจากนั้นออกเดินทางสู่อ.เชียงดาว

17.00 น.

นำท่านเข้าที่พัก บ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ / บ้านวิวดอยหลวง หรือ เทียบเท่า สัมผัสบรรยากาศของขุนเขาที่มีความสวยงามยามพระอาทิตย์ตกแบบสุดจะบรรยาย
ได้เวลา รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องพักแบบเหมือนอยู่บ้านตัวเองยามค่ำคืนชมดาวบนท้องฟ้า


วันที่ 2 - เชียงดาว – ถ้ำเชียงดาว – The Giant Chiangmai – แม่กำปอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(3) ที่โฮมสเตย์

09.00 น.

นำชม ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่ง ภายในแต่ละถ้ำ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.ร้านอาหาร

นำชม/ชิม กาแฟที่ The Giant Chiangmai ที่พักโดดเด่นแปลกตามีคอนเซ็ปต์การสร้างแบบไม่ธรรมดา เพราะสร้างบนต้นไทรขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา เมื่อมาถึงมีสะพานแขวนเป็นทางเชื่อมจากถนนสู่ร้านเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารเปิดบริการทุกวัน (เว้นหยุดวันจันทร์)

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่หมู่บ้าน แม่กำปอง บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่ อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ

17.00 น.

นำท่านเข้าที่พัก แม่กำปองโฮมสเตย์ / บ้านชมนกชมไม้ / บ้านฮิมฮ้วย ลุงปุ๊ด ป้าเป็ง หรือเทียบเท่า นำสัมภาระเข้าห้องพัก

จากนั้นรับประทานอาหารเย็น(5) แบบบรรยากาศชาวบ้าน หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - แม่กำปอง – วัดกลางน้ำ – น้ำตกแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – เชียงใหม่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ที่ๆพัก

นำชม วัดคันธาพฤกษา มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงาม เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนบ้านแม่กำปอง สำหรับอุโบสถของวัดคันธาพฤกษา ถือเป็นอุโบสถระดับ Unseen เลยทีเดียว เนื่องจากอุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ อ่านดูแล้วเหมือนจะธรรมดาไปหน่อย แต่กลางน้ำที่ว่าคือกลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาสูง หาได้ใช่กลางลำน้ำที่เกิดจากการสร้างขึ้นไม่ สาเหตุที่อุโบสถสุดแนวหลังนี้ไปตั้งอยู่กลางลำธารก็เนื่องมาจากดำริของท่าน เจ้าอาวาสรูปแรกที่สร้างวัดคันธาพฤกษา ที่ดำริให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการ คือมีลำน้ำล้อมรอบแทนใบเสมาเหมือนวัดโดยทั่วไป หลังจากนั้นนำชม “น้ำตกแม่กำปอง” น้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขา ที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณบ้านแม่กำปอง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.ร้านอาหาร

นำชม น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจสำหรับผู้ที่รักความเป็นธรรมชาติ เพราะสถานที่ แห่งนี้โอบล้อม ไปด้วยภูเขา ต้นไม้นานาพันธุ์ ดอกไม้สีสัน สดใส น้ำพุร้อนที่โพยพุ่งขึ้นสูงกว่า 10 เมตร อุณหภูมิสูงถึง 105 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาที ด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งนี้ นอกจากจะ ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้ว ยังจะได้ประโยชน์กับสุข ภาพอีกด้วย คือ สถานที่แห่งนี้ยังมีบริการอาบน้ำแร่ธรรม ชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากแช่น้ำแร่แล้วยังมีบริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า

17.00 น.

ได้เวลาส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่/อาเขต/สถานีรถไฟ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน   

- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่   

- ค่าอาหารตามรายการ    

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000, 000บาท    

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )   

- ค่าไกด์ (กรณี 8-9 ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) 

- ค่ากาแฟร้าน The Giant

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สิ่งที่ต้องเตรียม หมวก  ยาประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย

หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญวันที่ 1
เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น – เชียงดาว
วันที่ 2
เชียงดาว – ถ้ำเชียงดาว – The Giant Chiangmai – แม่กำปอง
วันที่ 3
แม่กำปอง – วัดกลางน้ำ – น้ำตกแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – เชียงใหม่