มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน (BT-VN001_VZ)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
นั่งกระเช้าคาลัด
น้ำตกดาตันลา
สนุกกับ Roller Coaster
ที่เที่ยวใหม่ Light Garden

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 7900 ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันลา-Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

08.00

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

11.10

ออกเดินทางสู่เมืองดาลัดโดยเที่ยวบิน VZ 940

12.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลัดผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัดซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะสําหรับคู่รักหรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลัด

13.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่น้ำตกดาลันลา (Dalanla Waterfall)ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก รอบๆน้ำตกมีเครื่องเล่นซึ่งใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบสนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coasterลงไปชมน้ำตก 
จากนั้น  นำท่านเดินทางต่อไปยัง Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay คาเฟ่ชิคๆของเมืองดาลัด เป็นโลเคชั่นยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเก๋ๆเช็คอินกัน และยังมีเมนูของหวานและเครื่องดื่มแสนอร่อยมากมายให้ท่านได้เลือกสรร และท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดอย่างสวยงามอีกด้วย
จากนั้น  นําท่านช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! เมนูซุปหม้อไฟอติโชค + ไวน์แดงดาลัด

เข้าสู่ที่พัก TTC PREMIUM HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่ 2 - นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-Crazy House-ร้านโอทอป-โบสถ์โดเมนเดมารี-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Light Garden

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!! นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
จากนั้น  นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inWonderland”จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านโอทอป โดยในร้านจะจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่นชาดอกอติโชค, ผลไม้อบแห้งแบบต่างๆ, ไวน์แดงเมืองดาลัด และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์โดเมนเดมารี (Domaine De Marie Church)หรือเราจะเรียกกันว่า “โบสถ์สีชมพู”เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมกับเวียดนาม เป็นอาคารสูง2 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1940 โดยโบสถ์แห่งนี้จะมีแม่ชีคอยดูแลอยู่และมีแม่ชีที่ดำเนินการให้การศึกษาแก่เด็กในพื้นที่เป็นโบสถ์ที่สำคัญทางศาสนาคริสต์จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือทาด้วยสีชมพูพาสเทลทั้งหมด
จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชม ความสวยงามของสวนแห่งแสงที่ดาลัด(Lumiere Light Garden)ตอนนี้ดาลัดเพิ่งจะปรากฎตัวในรูปแบบการแสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งLumiere Dalat สวนแห่งแสงได้รู้จักที่เป็น “หอศิลป์ศูนย์รวมความบันเทิง”แห่งแรกในเวียดนามที่มีพื้นที่รวมกว่า2,000ตารางเมตรผู้เข้าร่วมสามารถโต้ตอบโดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแต่ละห้องและสามารถบันทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีห้องต่างๆ เช่นการผจญภัยในจักรวาล,ห้องหลอกลวงความจริง, บ้านบอลยักษ์ใหญ่, เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนเมืองดาลัด

เย็น

บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET

เข้าสู่ที่พักโรงแรม TTC PREMIUM HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)


วันที่ 3 - นั่งรถม้าชมเมือง-จัตุรัสลามเวียน-ทะเลสาบซวนฮวาง-Cối Xay GióBakery

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านนั่งรถม้าชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียนลานคนเดินที่มีพื้นที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นหรือจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จุดเด่นของลานแห่งนี้คือมีสถาปัตยกรรมเด่น ๆ 2 อย่างคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหง่านอยู่ โดยสร้างเป็นโดมดอกทานตะวัน โดยด้านล่างจะมีห้างBIG Cเปิดให้บริการอยู่ และโดมที่สองคือThe Giant Artichoke สร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองดาลัด ซึ่งภายในจะเป็นร้านกาแฟน่ารักๆที่มีชื่อว่า Doha Caféและท่านยังสามารถมองเห็นทะเลสาบซวนฮวาง(Xuan Huong Lake)ได้จากมุมนี้อีกด้วย
จากนั้น นำท่านสู่ร้านขนมปังบั๋นหมี่Cối Xay Gió ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านขายบั๋นหมี่ที่อร่อยมากๆแห่งหนึ่งในเมืองดาลัด ขนมปังบั๋นหมี่นั้น ถือกำเนิดในเวียดนาม แต่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสชาติที่เคยเป็น “เจ้าเข้าครอง” ของเวียดนามในอดีตบาแก็ตต์ หรือขนมปังฝรั่งเศส ต้นคิดเป็นของคนฝรั่งเศสก็จริง แต่คิดขึ้นเพราะใน “อูนิออง อินโดชินัวส์” อินโดจีนของฝรั่งเศสเพื่อเป็นเสบียงให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาณานิคมแห่งนี้ ตามคำบอกเล่าของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นักประวัติศาสตร์อาหารระดับด๊อกเตอร์ชาวอเมริกัน

เที่ยง

บริการขนมปังบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตล์ฝรั่งเศส ท่านละ 1

ชิ้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด

13.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ 941

15.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืมวันที่ 1
กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันลา-Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-Crazy House-ร้านโอทอป-โบสถ์โดเมนเดมารี-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Light Garden
วันที่ 3
นั่งรถม้าชมเมือง-จัตุรัสลามเวียน-ทะเลสาบซวนฮวาง-Cối Xay GióBakery