หาดใหญ่-เบตง-ปีนัง 3 วัน 2 คืน--7.PHD-PK7


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


เที่ยวครบเครื่อง ชมสวนไม้เมืองหนาว

ย้อนชมประวัติศาสตร์ เส้นทางคอมมิวนิสค์

สักการะวัดไทย-พม่า 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 5500 ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก : รับหาดใหญ่ - เบตง –สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร ( - / เที่ยง / เย็น )

07.00น.

เจ้าหน้าที่ทำการต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ณ หาดใหญ่จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดานำท่านเดินทางผ่านด่านสะเดาประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย  ( เวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านเมืองจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี ชมทัศนียภาพทั้งสองข้างทาง ซึ่งเป็นระหว่างทางผ่านไปยัง อำเภอเบตง

12.00น.

äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่าน Pengkalan Huluประเทศมาเลเซีย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรอำเภอเบตง  ของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองเบตง 

15.00น.

นำท่านเดินทางสู่ "สวนหมื่นบุปผา" สวนดอกไม้เมืองหนาว เป็นโครงการพระราชดำริ ที่ต้องการสร้างงานและความมั่นคงให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งในอดีตเคยเป็นกองกำลังคอมมิสนิสต์มาลายา ที่เคยเคลื่อนไหวสู้รบกับรัฐบาลมาเลเซียนอกจากสวนแล้วที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านที่ทางการให้อดีตครอบครัวผู้ร่วมพัฒนาชาติเป็นผู้ดูแลสวนและสร้างอาชีพให้คนแถวนี้ครับ ดังนั้น คนที่นี่ก็คืออดีตคนจีนเก่านั่นเอง พูดได้ทั้งไทยและจีนจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านชมอุโมงค์ปิยะมิตรเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต๒) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ๑กิโลเมตรความกว้างประมาณ๕๐-๖๐ฟุตใช้เวลาในการขุด๓เดือนมีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียงบริเวณนี้จัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพ ประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่าปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตง

18.00น.

นำท่านชมบ่อน้ำร้อนเบตงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงที่มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจาก พื้นดินในหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาะแมเราะตรงจุดบริเวณที่น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน๗นาทีมีบริการห้องอาบน้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้อย่างดี

19.00 น.

äรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง เชิญท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ตู้ไปรษณีย์เบตง -ปีนัง -ปีนังฮิลล์(ไม่รวมตั๋ว) (เช้า/เที่ยง/เย็น

04.30น.

นำท่านเดินทางสู่ตำบลอัยเยอร์เวงชม "ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง" ทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดของภาคใต้อัยเยอร์เวงเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟมีความสูงจากระดับน้้ำ

ทะเลถึง2,038เมตร ในยามเช้าของทุกวันพื้นที่บริเวณนี้จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวรรค์บนดินที่เราสามารถมองเห็นได้ หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าโรงแรม

07.30 น.

äรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเช็คอิน ณ หอนาฬิกา เบตง และตู้ไปรษณีย์เบตง ซึ่งเป็นตู้ไปรษณีย์ที่สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงอุโมงค์มงคล

เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่านเบตงประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางประเทศมาเลเซีย(เวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านสุไหงปัตตานีชมทัศนียภาพทั้งสองข้างทางซึ่งเป็นทางผ่านไปยังปูเลาปีนัง (มลายู: Pulau Pinang) ปีนังเป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็สหพันธรัฐ

มาเลเซียหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะหมากต่อมาในสมัยอังกฤษปกครองเรียกว่าเกาะพรินซ์ออฟเวลส์

12.00 น.

äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านข้ามสะพานปีนังแห่งที่หนึ่ง (Penang Bridge) เป็นสะพาน ข้ามเกาะปีนังแห่งแรกในประเทศมาเลเซียนักท่องเที่ยวต่างรู้จัก

สะพานแห่งนี้กันเป็นอย่างดีนับเป็นสะพานสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเอเชียสะพานปีนังมีความยาว13.5 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (ไม่รวมตั๋ว)โดยนั่งรถรางไฟฟ้าชม

ทัศนียภาพรอบเกาะ ซึ่งสามารถมองเห็น เมืองจอร์จทาวน์และสะพานปีนัง ด้านบนนี้จะมีวัดแขก สุเหร่าร้านค้าต่างๆมากมาย เชิญท่านเก็บภาพที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่ 

เก็กลกสี่ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Blissกล่าวกันว่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง

15.00น.

นำท่านสู่ สตรีทอาร์ต  (Street Art) นอกจากอาคารบ้านเรือนสวยงามแล้วจอร์จทาวน์ยังมีไฮไลท์สำคัญคือภาพวาดสตรีทอาร์ต  (Street Art) ที่มีชมกันแทบจะทุกหัวถนนราวกับOpen Air Gallery โดยภาพวาดเด่นๆจะเป็นผลงานของเออร์เนสต์ซาชาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่ถ่ายทอดความเป็นเอเชียสะท้อนวิถีชีวิตของชาวปีนังผ่านภาพวาดเพิ่มสีสันสร้างเสน่ห์ให้จอร์จทาวน์เชิญท่านถ่ายภาพที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย

19.00 น.

äรับประทานอาหารเย็นอิสระหลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal  Penang หรือเทียบเท่า เชิญท่านผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - วันสาม วัดไทย – วัดพม่า – สินค้าพื้นเมือง - หาดใหญ่ ( เช้า/ เที่ยง /--)

07.00น.

äรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไชยมังคลาราม เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในปีพ.ศ. 2388 มีอายุกว่า 160 ปี สร้างโดยบริษัทอินเดียตะวันออก

(East India Company) ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของอังกฤษในนามของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ศิลปะของวัดไชยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย-พม่า และจีนเข้า

ด้วยกัน ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีสีสันสะดุดตาดูแปลกไปจากวัดในประเทศไทย ที่เน้นศิลปะที่อ่อนช้อย  แต่ศิลปะของวัดแห่งนี้จะเป็นแบบเรียบง่าย"วัดธรรมิการาม" วัดพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี

ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346) เดิมวัดชื่อNandy Moloh Burmese Temple สำหรับประวัติของวัด ได้มีบันทึกว่า เดิมที่ดินผืนนี้ถูกครอบครองคนอังกฤษ ชื่อ George Layton จากนั้นถูกขอซื้อ

โดยชาวพม่านาม Nonya Betong ในราคา 360 ดอลลาห์สเปน ผู้ถือครอง อุทิศบางส่วนของที่ดินผืนนี้ เพื่อสำหรับสร้างวัด จากนั้น นำท่านเลือกซื้อช๊อคโกแลต ที่โรงงานช๊อคโกแลตที่มี

หลากหลายรสชาติ อาทิเช่น ช๊อคโกแลตมะพร้าว  ช๊อคโกแลตขาว ช๊อคโกแลตขี้เหร่ เป็นต้น  จากนั้นไปร้านสินค้าพื้นเมือง ของมาเลเซีย อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะ , บะกุ๊ดเต๋สำเร็จรูป,โสมตง

กัสอาลี, กาแฟขาว, น้ำมันนวด สะเก๊ตรุตุสและอื่นๆอีกมากมาย

12.00น.

äรับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่(หากมีเวลาเหลือ จะแวะให้ท่านได้ซื้อสินค้าปลอดภาษี ของฝากคนทางบ้าน ที่ DUTY FREE ด่านจังโหลน อาทิเช่น สุราต่างประเทศ , บุหรี่ ช็อคโกแล็ค , เสื้อ น้ำหอม ) จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำคณะเดินทางถึงด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศไทยและมาเลเซีย

….....น.

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ / ท่ารถ บขส. หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

-ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 2 คืน 
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
-ค่าตู้ปรับอากาศพร้อมไดรเวอร์ไกด์คอยให้การบริการ 
-สวนหมื่นบุปผา / อุโมงค์ปิยะมิตร
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000 บาท (ทั้งนี้อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)   (รวมค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าตั๋วเครื่องบิน(แนะนำให้เลือกไฟร์ขากลับ เวลา 19.00น. เป็นต้นไป )

-ค่าปีนังฮิลล์ (ท่านละ 300 บาท)

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

-ค่าภาษีทุกรายการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

-ค่าเข้าชมนอกเหนือจากรายการ

-ค่าทิปไดร์เวอร์ไกด์ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

**กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

พาสปอร์ต ควรเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทางรอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ**วันที่ 1
วันแรก : รับหาดใหญ่ - เบตง –สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร ( - / เที่ยง / เย็น )
วันที่ 2
วันที่สอง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ตู้ไปรษณีย์เบตง -ปีนัง -ปีนังฮิลล์(ไม่รวมตั๋ว) (เช้า/เที่ยง/เย็น
วันที่ 3
วันสาม วัดไทย – วัดพม่า – สินค้าพื้นเมือง - หาดใหญ่ ( เช้า/ เที่ยง /--)