อุดร วังเวียง 3 วัน 2 คืน--9.PHD-NE9F


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

แบกเป้ลุย วังเวียง ดินแดนกุ้ยหลินเมืองลาว

กราบหอพระแก้ว ชมประตูไชย ลือนาม นครเวียงจันทร์

แบกเป้เที่ยว วังเวียง ดินแดนกุ้ยหลินเมืองลาว


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 7999 ประเทศ : ทัวร์ลาว,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคอีสาน จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - รับที่อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง

07.00 น.

เจ้าหน้าที่ทำการต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ณ  อุดร รถตู้ปรับอากาศ ลาวรุ่นใหม่ ไกด์/คนขับ คนเดียวกันเลยนะครับขอบอก(แบบบริการทุกระดับประทับใจ) ทานอาหารเช้าอิสระหาทานง่ายๆนะครับ

เดี๋ยวหิว กินไปก็เดินทางไปกันต่อเลย อย่าช้าๆ ไปด่านจังหวัดหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 เรียบร้อยก็ไปกันเลย กลางวัน (1) กินกันที่ท่างอน

ลงแพกินข้าว(ไม่ได้ลากนะ 555 แพอยู่กะที่)แบบสะบายใจหลังจากไปกันต่อ (มองๆไปเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแควจังเลย 555)

ถึง เมืองวังเวียง เมืองตากอากาศที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว บนความเป็นธรรมชาติ เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก โรงแรม พูอ่างคำ หรือเทียบเท่าเสร็จแล้วพร้อมที่ท่าเรือนะ

ไปล่องเรือกัน ขอบอกเลยใครไม่นั่งเรือนี่ถือว่ามาไม่ถึงวังเวียงนะ ไม่อันตรายนะ น้ำลึกแค่มิดหัวเอง( หัวเข่านะ ขำๆ 5555)

เย็น

  อิสระอาหารมื้อเย็นเลยนะขอรับ ที่ถนนคนเดินหรือจะสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย (รอบดึกขอบอกครับ ซากุระบาร์ อันนี้เด็ดจริงต้องลองครับ)
วันที่ 2 - วังเวียง – ถ้ำจัง – บัคกี้คาร์ - บลูลากูน – กิจกรรม ห่วงยาง / คายัค / น้ำซอง

07.00 น.

อาหารเช้า (2) ที่โรงแรม  หลังอาหาร ลุยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เข้าชม ถ้ำจัง (น่าจะเป็นถ้ำญี่ปุ่นนะ 555) ไม่ใช่นะครับความหมายก็คือ...หนาวเย็นจนจัวสั่นอาการ”จัง” นั่นเองซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของวังเวียง สัมผัสถึงอากาศที่เย็นฉ่ำ และมีหินยอกหินย้อนเอ้ยย หินงอก หินย้อย รูปร่างแปลกๆๆอีกมากมาย (อย่าเข้าไปลึกมากนะ ขอเตือน เดี๋ยวจะดังกันไปทั่วโลก 5555) ร้อนๆไปต่อ จับรถบัคกี้คาร์ (2 คนต่อ 1 คัน) ไป บลู ลากูน 1 /2   สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นตามธรรม ชาติ น้ำจะมีความเย็นชื่นใจ สามารถลงไปว่ายน้ำเล่นได้

อาหารกลางวัน (3)  หลังอาหารพักผ่อนอิสระกับบรรยากาศธรรมชาติ ตามอัธยาศัย

ยามเย็น บ่ายแก่ๆ ออกชิวๆกับการเล่นกิจกรรม ทางน้ำได้ อาทิเช่น  ล่องห่วงยาง,ล่องเรือคายัค ฯลฯ ชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะ มาถึงวังเวียงทั้งที ต้องจัดทุกอย่าง ฮิ้วววว

เย็น

อาหารเย็น อิสระกันอีกสักวัน ฉีกกฎการกินอาหารแบบโดนบังคับกันอีกวันครับตามอัธยาศัย กลางใจเมืองวังเวียง หรือถนนคนเดินมีร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย เดินชิมสัก 4-5 ร้านก็อิ่มละครับ 555 (พักโรงแรมเดิมนะครับคืนนี้)


วันที่ 3 - วังเวียง – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า – อุดร

07.00 น.

อาหารเช้า (4) ที่โรงแรม  หลังอาหาร

09.00 น.

เก็บสัมภาระออกเดินทาง สู่เวียงจันทน์  ถึงเวียงจันทน์ อาหารกลางวัน (5) ข้างทาง มาถึงเมืองลาวทั้งทีต้องได้ลิ้มรสข้าวเปียกเวียงจันทน์กันซักหน่อยขอรับกับ ร้านดัง ข้าวเปียกไก่ทุ่งโอบ มีทั้ง ไก่ ทั้งเนื้อวัว เหนียวสุดยอดขอบอกกกก หลังอาหาร นำชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมผสมระหว่าง ลาวล้านช้างฝรั่งเศส นมัสการ พระธาตุหลวง  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของลาวชม เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเช้า จำหน่ายสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนมากมาย 

16.00 น.

ถึงด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับเข้าสู่ประเทศไทย อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ที่ฝั่งประเทศไทย(ไฮโซนะเนี่ย วันเดียวกินข้าว 2 ประเทศ 555) แล้วเดินทางไปสนามบินจังหวัดอุดรธานี เช็คอินที่เค้าท์เตอร์ สายการบินนกแอร์/ไลออนแอร์/แอร์เอเชีย

.......

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดร / ท่ารถ บขส. อุดร โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

22.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ บ้านใครบ้านมัน นะ เหนื่อย...! แต่มีความสุขอะ...ขอบอก


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-อุดร-กรุงเทพฯ (ตั๋วโปรโมชั่น)

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหารตามโปรแกรม       

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม     

- ค่าท่องเที่ยวประเทศลาว

- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)    

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าล่องเรือ 200 บาท/ ค่าบัคกี้คาร์ 400 - 500 บาท/ ค่าเรือคายัค 200 บาท

-ค่าห่วงยาง 100 บาท (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/คน)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ไปแบบ BackPack ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องนะขอรับ

-ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นควรจองล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง หากไม่ถึง 30 วัน ขอเช็คราคาตั๋วก่อนนะขอรับ(จองแบบวัยสะรุ่นใจร้อนไม่ได้นะ 555)

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็ม  จำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


สิ่งที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

- ใจ (ถามใจตัวเองว่าพร้อมเปล่า)

- ร่างกาย ต้องพร้อมมากกกก เลยขอบอก เพราะทุกกิจกรรม โหด มัน ฮา

- ผ้าเตี่ยว สำหรับเล่น น้ำ

- กลัวตัวดำก็ต้องกันแดดด้วยนะ


* เงินไม่ต้องแลกนะใช้เงินไทยได้เลยยยย

เอกสารที่ต้องใช้  : พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า  6  เดือน วันที่ 1
รับที่อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง
วันที่ 2
วังเวียง – ถ้ำจัง – บัคกี้คาร์ - บลูลากูน – กิจกรรม ห่วงยาง / คายัค / น้ำซอง
วันที่ 3
วังเวียง – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า – อุดร