เทศกาลผลไม้ ระยอง 2วัน1คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เทศกาลผลไม้ นานาชนิด
""ระยอง...ฮิ""
กินแบบไม่อั้น

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 2999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 2วัน1คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 62 สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price
จองทัวร์ 16 รับได้ PHD-E119052627 26-May-2019 | 27-May-2019 2,999
จองทัวร์ 16 รับได้ PHD-E119060203 02-Jun-2019 | 03-Jun-2019 2,999
จองทัวร์ 16 รับได้ PHD-E119060910 09-Jun-2019 | 10-Jun-2019 2,999
จองทัวร์ 16 รับได้ PHD-E119061617 16-Jun-2019 | 17-Jun-2019 2,999
จองทัวร์ 16 รับได้ PHD-E119062324 23-Jun-2019 | 24-Jun-2019 2,999
จองทัวร์ 16 รับได้ PHD-E11906300701 30-Jun-2019 | 01-Jul-2019 2,999

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – สวนผลไม้ระยอง - วัดป่าประดู่ - หาดสวนสนบ้านเพ

07.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ จุดนั้นพบ เจ้าหน้าที่ทัวร์ ให้การต้อนรับ  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP บริการท่านด้วย ของว่าง สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่รู้ใจท่าน

10.00น.

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ต.ตะพง (สวนลุงทองใบ/สวนยายดา/สวนปาหนัน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง หลังจากนั้นนำทุกท่าน เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ผลไม้กันแบบไม่อั้นทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียน ลองกอง สละ ได้เวลาออกเดินทางกันต่อ

14.00น.

นำท่านกราบพระ วัดป่าประดู่ แต่เดิมมีชื่อว่า "วัดป่าเลไลยก์" เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เดิมอยู่กลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี 2524 

16.00น.

นำทุกท่านเดินทางเข้าที่ พัก บันยัน รีสอร์ท หาดสวนสน หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นให้ท่านได้ตามอัธยาศัยกับการลงเล่นน้ำทะเลที่ชายหาด

18.00น.

รับประทานอาหารเย็น(1) ณ.ร้านอาหาร  ได้เวลาเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - ทุ่งโปรงทอง – อนุสรณ์เรือรบประแสร์ – ตลาดผลไม้ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ร้านอาหาร 

08.00 น.

เก็บสัมภารระขึ้นรถ ออกเดินทาง นำท่านเดินทาง ทุ่งโปรงทอง 

ป่าชายเลนที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ที่มีพื้นที่

ครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ และเป็นแหล่งหาปู กุ้ง หรือหอยของชาวบ้าน


12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (3)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านหาซื้อผลไม้จาก ตลาดข้างทางก่อนเดินทางกลับ

17.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม    - ค่ารถตู้ปรับอากาศ                                - ค่าอาหาร 3 มื้อ     

                   - ค่าห้องพัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)            - ค่าบุฟเฟต์สวนผลไม้         

- ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง                   - ค่าน้ำดื่มบนรถ       

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม          - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

- ทิปไกด์-คนขับรถ ตามแต่สมควร

 

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทัวร์แนะนำ


SUPERB SINGAPORE SO SHIOK  3D 2N (SL)

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3D 2N (SL)


- บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า

- **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ

- เข้าชม GARDEN BY THE BAY

- ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

- ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

- พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

- รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

เดินทาง : -

เริ่มต้น

9999

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)

ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ  3 วัน 2 คืน (HC1-CX)

ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (HC1-CX)


ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าโชคลาภ  หาดรีพัลสเบย์ ไหว้หลวงพ่อแชกงหมิว

ช้อปปิ้ง 2 สไตล์ ทั้งแบรนด์เนม ย่านจิมซาจุ่ย และ สินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น

ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ

** พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำหรับฮ่องกง  (พักเซินเจิ้น 2 คืน) **

เดินทาง : -

เริ่มต้น

9999

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)

SUPER PRO JAPAN 5 วัน 3 คืน (XJ)

SUPER PRO JAPAN 5 วัน 3 คืน (XJ)


SUPER PRO..ฉลองเทศกาลสงกรานต์ 

เทศกาลดอกไม้บาน โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน

ชมซากุระ // สวนชิบะซากุระ วัดอาซากุสะ จุใจช้อปปิ้ง

ชิสึโอกะ

ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ภูเขาไฟฟูจิ

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ โกเท็มบะ เอาท์เลท

โตเกียว

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุสะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ 

ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อน อันสุดแสนประทับใจ

เดินทาง : Apr 19 - Apr 19

เริ่มต้น

33999

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)