!!! PACKAGE สุดคุ้ม !!!เชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

เที่ยวสุขใจ ไปแบบไม่ง้อใคร 2 คนก็ไปได้  

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 2,999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : PACKAGE สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - เชียงใหม่ – โรงแรมพูนเพชร

................

ถึงเชียงใหม่รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่โรงแรม พูนเพชรอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(1) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

12.00 น.

อิสระ อาหารกลางวันหลังอาหาร

15.00 น.

ชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าพักโรงแรมพูนพชร พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - เชียงใหม่–กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.โรงแรมที่พัก

.........

****อิสระตามอัธยาศัยได้เวลานัดรถพาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่****


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่

- ค่าโรงแรมพูนเพชร+ อาหารเช้า 2 คืน

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท


อัตราค่าบริการ       

                   - เดินทาง2-3ท่านราคาท่านละ  2,900บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท
                   - เดินทาง4-5ท่าน ราคาท่านละ  2,500บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท
                   - เดินทาง 6-7ท่าน ราคาท่านละ  2,100บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

                   - เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ  1,900บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

*** ชำระเต็มจำนวน ***

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

**ผู้เดินทางชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ท่านละ 650 บาท**ทัวร์แนะนำ


บินตรงซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD)

บินตรงซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD)


เที่ยวแบบสุขใจ เยือนถิ่นบรรพบุรุษ  ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล   

นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เดินทาง : May 18 - May 18

เริ่มต้น

17,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

ภูเก็ตไข่มุขแห่งอันดามัน แหลมพรหมเทพ

ภูเก็ตไข่มุขแห่งอันดามัน แหลมพรหมเทพ


ดำน้ำเต็มอิ่ม 2 วัน เกาะไข่ เกาะพีพี 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

10,900

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน [ธ.ค.60-มี.ค. 61]

โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน [ธ.ค.60-มี.ค. 61]


อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน

เดินทาง : Mar 18 - Mar 18

เริ่มต้น

13,999

บาท/ท่าน

Tiger Air (IT)