!!! PACKAGE สุดคุ้ม !!!เชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวสุขใจ ไปแบบไม่ง้อใคร 2 คนก็ไปได้  

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 2,999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : PACKAGE สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - เชียงใหม่ – โรงแรมพูนเพชร

................

ถึงเชียงใหม่รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่โรงแรม พูนเพชรอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(1) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

12.00 น.

อิสระ อาหารกลางวันหลังอาหาร

15.00 น.

ชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าพักโรงแรมพูนพชร พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - เชียงใหม่–กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.โรงแรมที่พัก

.........

****อิสระตามอัธยาศัยได้เวลานัดรถพาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่****


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่

- ค่าโรงแรมพูนเพชร+ อาหารเช้า 2 คืน

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท


อัตราค่าบริการ       

                   - เดินทาง2-3ท่านราคาท่านละ  2,900บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท
                   - เดินทาง4-5ท่าน ราคาท่านละ  2,500บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท
                   - เดินทาง 6-7ท่าน ราคาท่านละ  2,100บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

                   - เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ  1,900บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

*** ชำระเต็มจำนวน ***

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

**ผู้เดินทางชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ท่านละ 650 บาท**ทัวร์แนะนำ


โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน   FD762-767

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD762-767


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

     

เดินทาง : Mar 19 - May 19

เริ่มต้น

5,888.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

เกาหลี (ICE FISHING & SKI RESORT) พักสกี 1 คืน (ตลอดเดือนมกราคม 62)

เกาหลี (ICE FISHING & SKI RESORT) พักสกี 1 คืน (ตลอดเดือนมกราคม 62)


พิเศษ !!!  พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 

ชิมสตอเบอรี่ สดๆ จากไร่

พาท่านร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว 

สนุกกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด)

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19900

บาท/ท่าน

Jin Air (LJ)

ฮ่องกง (EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND) 3 วัน 2 คืน  CX

ฮ่องกง (EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND) 3 วัน 2 คืน CX


เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ / ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต

สนุกเต็มวัน ดีสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง

วัดแชกงหมิว / วัดหว่องไต๋สิน 

บินโดย CATHAY PACIFIC 

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15900

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)