โปรแซ่บซ่า...ฮ่องกง มาเก๊า 2 คืน 3 วัน...พักฮ่องกง 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

เต็ม เต็ม ฮ่องกง พัก 2 คืน >> เสี่ยงดวง..มาเก๊า >> ช้อปปิ้งโดนใจ 
แถม...เที่ยวมาเก๊า สัมผัสลาสเวกัส + ยุโรป แห่งเอเชีย..

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 11,555.- ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกง จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือนกันยายน 2560 สายการบิน : Air Asia (FD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล – THE VENETIAN – THE PARISIAN – ฮ่องกง

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

06.45 น.

เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที่ยวบินที่ FD 760

10.20 น.

เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม...นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก .. 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ....

พาท่านแวะ ช็อปปิ้งร้านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า 

พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ....พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านั่งเรือ) และท่านยังสามารถเดินเที่ยวจาก เดอะ เวเนเชี่ยน ไปเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN ชมหอไอเฟลจำลอง ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรูปสวยๆของที่นี่  เพลินเพลิดกับเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปาริสแห่งเอเชีย  นอกจากนี้ยังมีร้านแบรนด์เนมให้ช้อปปิ้ง มากกว่า 500 ร้านค้า  ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อันเลื่องชื่อในกรุงปารีส  และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัดแน่นทุกวัน อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ้ และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ำพุ เขาวงกต และสระน้ำใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือนั่งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีส

**อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง**

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่เกาะฮ่องกง

นำท่านเข้าที่พัก (พักที่ฮ่องกง)  MK  HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  

นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ นำท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวยที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี....อิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ 

** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **

นำท่านเข้าที่พัก (พักที่ฮ่องกง)  MK  HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 - อิสระช้อปปิ้งสะใจวัยรุ่น – มาเก๊า - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก   จากนั้นอิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์...

สถานที่แนะนำ >>>>

1. ฮ่องกง ดิสนีย์ แลนด์  (ราคา 3,000.- ) รวมรถรับ-ส่ง อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก  8 เครื่องเล่นที่ไม่ควรพลาดใน  Hong Kong  Disneyland

>>Space Mountain  เสียวสุดๆในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ต้องเจ้านี่เลย! รถไฟเหาะในที่มืดสุดสะพรึง “จำลองบรรยากาศเสมือนคุณกำลังตะลุยอวกาศ!” ฟังแค่นี้ก็เวียนหัวแล้ว ไปลองกันเองโล้ดด....

>> RC Racer  ความเสียงยังไม่สิ้นสุด กับรถไฟขบวนที่วิ่งขึ้น – วิ่งลง , เดินหน้า – ถอยหลัง เป็นรูปตัว U ด้วยความสูงเกือบ 30 เมตร หลายคนเห็นแล้วแอบคิดว่ามันก้คือไวกิ้งดีๆนี่เอง แต่ลองเจอเจ้านี่เข้าไป...ขอให้ลืมไวกิ้งแบบที่เคยนั่งไปได้เลย!

>> Jungle River Cruise  ลงน้ำกันต่อ กับเครื่องเล่นแนวสมบุกสมบันสะเทินน้ำมะเทินบก  นั่งเรือผจญภัยกับป่า อันลึกลับ  ค้นพบสัตว์แปลกตา  และธรรมชาติอันน่าเสียวสันหลัง  พร้อมคำบรรยายแบบกระตุ้นอารมร์สุดๆตลอดเส้นทาง  ถ้าไม่กลัวภูเขาไฟระเบิดใส่ก็ลงเรือไปได้เลย

>> Orbitron  ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องของดวงดาวและระบบสุริยะแน่ๆ เครื่องเล่นนี้สามารถสนุกกันได้ทั้งครอบครัว ขอแนะนำให้คุณพ่อ – คุณแม่ พาน้องๆหนูๆหมุนขึ้นหมุนลงไปกับเจ้านี่กันสักรอบสองรอบ สมมติว่าตัวเองเป็นดาวดวงน้อยโคจรรอบโลกซึ่งสีน้ำเงินตรงกลาง ก็น่าตื่นตาตื่นใจเพลินกันไปอีกรูปแบบ

>> Buzz Lightyear Astro Blasters  ใครไม่เล่นถือว่าพลาด กับเครื่องเล่นสุดโปรดยอดนิยมของน้องๆ มาร่วมมือ กับ Buzz Lightyear ตัวการ์ตูนชื่อดังจากเรื่อง Toy Story นั่งกระสวยอวกาศพร้อมปืนเลเซอร์ไปปราบเหล่าร้ายกันดีกว่า

>> Toy Soldier Parachute Drop  ถือว่าเป็นด่านทดสอบความกล้าของเด้กผู้ชายทุกคนก็ว่าได้  กับการกระโดร่มไปพร้อมกับกองทหารของเจ้าหนู Andy จากเรื่อง Toy Story วัดใจกันหน่อยดีกว่า

>> Mystic Manor  คฤหาสน์ลึกลับ กับเรื่องราวอันน่าพิศวง และปริศนาที่ต้องช่วยกันหาคำตอบ  สนุกตื่นเต้นกัน ทั้งครอบครัวแน่นอน ที่ มิสติค แมนเนอร์ จัดเต็มด้วยสเปเชี่ยลเอฟเฟ็คและเทคโนโลยีทันสมัย ขนกันมาสร้างเรื่องราวความน่าสะพรึงให้แก่คุณ  

>> พาเหรดการ์ตูนดิสนีย์   ปิดท้ายด้วยไฮไลท์ ขบวนพาเหรดของเหล่าซุปตาร์ตัวการ์ตูนที่คุณหลงรัก โดยการเดินพาเหรดจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเวลา 13.00 น. และ 16.00 น. 


2. เกาะลันตา  กระเช้านองปิง (ราคา 2,800.- รวมรถรับ-ส่ง)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนี้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขต Islands และพื้นที่ส่วนเหนือของเกาะเป็นพื้นที่ของเขต Tsuen Wan บนเกาะมี Lantau Peak ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะ และเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่2 ของฮ่องกง เชิญดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้า ชมทัศนียภาพแบบ พาโนราม่า ไหว้พระใหญ่และเทพเจ้าจีนอันศักดิ์สิทธิ์กระเช้าลอยฟ้านองปิง..เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ซึ่งนั่งข้ามจากใจกลาง เมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือนั่งกระเช้านองปิงประมาณ25นาที เพื่อนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลินหรือพระใหญ่ลันเตา สร้างโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน อยู่ตรงข้ามกับองค์พระ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ เป็นองค์พระขนาดใหญ่ ทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก250ตัน สูง 34ม นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมา เหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องการสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้าขึ้นบันได268ขั้น มีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ ขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน

****  นอกจากนี้เรายังที่เที่ยวที่น่าสนใจอีก  หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ*****

** อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน **

ได้เวลานัดหมาย  นำท่านโดยสารเรือเฟอรรี่กลับสู่ เกาะมาเก๊า

เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊า


22.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767  

00.15+1 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าที่พัก     
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม      
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว หรือ วีซ่าชนิดอื่นๆ (ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท / ท่าน) ในกรณีที่มีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 
 • *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับและหัวหน้าทัวร์ตลอดเส้นทาง 1,000 บาทตลอดเส้นทาง***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจอง ชำระเต็มจำนวนตามรายการระบุ 

*เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

*เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท


****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***

ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทัวร์แนะนำ


บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD] พักมาเก๊า 1 คืน

บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD] พักมาเก๊า 1 คืน


**ชมความสวยงามแสงสียามค่ำคืน ของอาณาจักรลาสเวกัสแห่งเอเชีย **

พักมาเก๊า 1 คืน >> ลิ้มลองอาหารโปรตุเกส 

มื้อพิเศษ..เป๋าฮื๊อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองริมทะเลจูไห่

เดินทาง : -

เริ่มต้น

7,555.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

เฉินตู สัมผัส 2 อุทยาน หวงหลง+ซงผิงโกว 6 วัน พักหรู 4+5 ดาว

เฉินตู สัมผัส 2 อุทยาน หวงหลง+ซงผิงโกว 6 วัน พักหรู 4+5 ดาว


อุทยานซงผิงโกว...สวรรค์บนดิน งามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว

หวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน (บ่อน้ำมังกร)"

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

SEASON CHANGE IN HOKKAIDA 5D 3N (TG)

SEASON CHANGE IN HOKKAIDA 5D 3N (TG)


โนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ อาบน้ำแร่แช่ออนเซน  เมืองซัปโปโร  โอตารุ  คลองโอตารุ

โรงงานแก้วและกล่องดนตรี  โรงงานช๊อกโกแลต ศาลเจ้าฮอกไกโด มิสสุยอิเอ้าท์เลต  ตึกรัฐบาลเก่า  สวนสาธาณะโอโตริ

หอนาฬิกา  เจ อาร์ เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ

**พักที่คิโรโระ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว 1 คืน**

เดินทาง : -

เริ่มต้น

48,900.-

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)