จองทัวร์ เขาค้อ ภูทับเบิก 2 วัน 1 คืน--3.PHD-W2

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : เขาค้อ ภูทับเบิก 2 วัน 1 คืน--3.PHD-W2

วันเดินทาง/กลับ : 14-12-2019 || 15-12-2019

จำนวนตั๋ว : 8

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

กลับไปดูรายละเอียดรายการทัวร์.

ค่าห้องต่อท่าน


ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 1 ห้อง : 3900.00

ราคาผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 1 ห้อง : 3900.00

ราคาพักเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1 ห้อง : 5400

ราคาเด็ก (อายุ มากกว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : 3900.00

Infant (เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : ติดต่อสอบถาม

Join Land (ไม่รวมตั๋วสายการบิน): ติดต่อสอบถาม

Book Info

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


จำนวนผู้เดินทาง / ห้อง


Optional