จองทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า เล่อซาน 6 วัน 5 คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า เล่อซาน 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง/กลับ : 14-10-2019 || 19-10-2019

จำนวนตั๋ว : 17

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว