จองทัวร์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ปาย 3วัน 2คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ปาย 3วัน 2คืน

วันเดินทาง/กลับ : 31-03-2019 || 02-04-2019

จำนวนตั๋ว : 18

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

กลับไปดูรายละเอียดรายการทัวร์.

ค่าห้องต่อท่าน


ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 1 ห้อง : 8999.00

ราคาผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 1 ห้อง : 8999.00

ราคาพักเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1 ห้อง : 10999

ราคาเด็ก (อายุ มากกว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : 8999.00

Infant (เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : ติดต่อสอบถาม

Join Land (ไม่รวมตั๋วสายการบิน): ติดต่อสอบถาม

Book Info

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


จำนวนผู้เดินทาง / ห้อง


Optional