จองทัวร์ โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD760-765

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD760-765

วันเดินทาง/กลับ : 30-03-2019 || 01-04-2019

จำนวนตั๋ว : 20

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว