จองทัวร์ เชียงราย ม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : เชียงราย ม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง/กลับ : 02-12-2018 || 04-12-2018

จำนวนตั๋ว : 18

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


Room


ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 1 ห้อง : 10599.00

ราคาผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 1 ห้อง : 10599.00

ราคาพักเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1 ห้อง : 12599

ราคาเด็ก (อายุ มากกว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : 10599.00

Infant (เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : ติดต่อสอบถาม

Join Land (ไม่รวมตั๋วสายการบิน): ติดต่อสอบถาม

จำนวนผู้เดินทาง / ห้อง


Optional