จองทัวร์ ล่องทะเลสาบแม่ปิง 4 วัน 2คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : ล่องทะเลสาบแม่ปิง 4 วัน 2คืน

วันเดินทาง/กลับ : 17-11-2018 || 20-11-2018

จำนวนตั๋ว : 8

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว