จองทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน [ต.ค.-ธ.ค.]

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน [ต.ค.-ธ.ค.]

วันเดินทาง/กลับ : 02-11-2018 || 05-11-2018

จำนวนตั๋ว : 24

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว