จองทัวร์ บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]

วันเดินทาง/กลับ : 03-02-2018 || 08-02-2018

จำนวนตั๋ว : 16

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว