จองทัวร์ โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : โปรโมชั่น...ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง/กลับ : 02-08-2017 || 05-08-2017

จำนวนตั๋ว : 25

Status : เต็ม

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว