SEASON CHANGE IN HOKKAIDA 5D 3N (TG)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

โนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ อาบน้ำแร่แช่ออนเซน  เมืองซัปโปโร  โอตารุ  คลองโอตารุ

โรงงานแก้วและกล่องดนตรี  โรงงานช๊อกโกแลต ศาลเจ้าฮอกไกโด มิสสุยอิเอ้าท์เลต  ตึกรัฐบาลเก่า  สวนสาธาณะโอโตริ

หอนาฬิกา  เจ อาร์ เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ

**พักที่คิโรโระ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว 1 คืน**

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 48,900.- ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 21-25 ตุลาคม / 23-27 พฤศจิกายน 60 สายการบิน : Thai Airways (TG)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20:00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ    เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:45 น.

บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)วันที่ 2 - สนามบินชิโตเซ่ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

08:30 น.

ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่  เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด  เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจาก การระเบิดของปากปล่องภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆนาทีจะมีน้ำร้อนผุดออกมามากถึง 3,000ลิตร ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆ เต็มไปด้วยไอน้ำจนไม่สามารถมองอะไรเห็น และจากหอคอย เราก็สามารถมองเห็นการพุ่งตัวขึ้นมาของแก๊สภูเขาไฟ และน้ำร้อนได้พร้อมกับได้กลิ่นของกำมะถัน   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว) นำท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้า ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ ได้ถ่ายรูปกับวิวสวยงามของ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1) 
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญี่ปุ่นหรือนินจา , กายกรรมของนินจาและการแสดงทักษะการใช้ดาบก็มีพร้อมให้ได้สนุกกันนอกจากนี้แล้วยังมีหอสมุดที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนินจาและดาบในสมัยเอโดะสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้ที่นี่การตกแต่งของร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็แน่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอโดะ มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริการด้วย สำหรับท่านที่ต้องการหาของฝากที่นี่มีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุคอิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น หากใครสนใจสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะ  จากนั้นคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก.... พิเศษ นำท่านเดินทางสู่ที่พักระดับ 5 ดาว ที่ คิโรโระทาวน์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (2) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายชนิด ขาปูฮอกไกโด ซูชิ ขาปู ซาซิมิ ขนม และผลไม้

ที่พัก  โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL 5* (http://www.kirorohokkaido.com/en) สถานที่หลักในการถ่ายทำ ภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก


วันที่ 3 - โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงงานแก้วและกล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)                         
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า "เมืองแห่งภูเขา" มีชื่อเสียงทางด้านผลิตกระจกและเครื่องแก้วที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่ และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ  ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือจะ เลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ พร้อมทั้งชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่าน อิสระช็อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง  และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่น ประจำฮอกไกโดอีกด้วย (Hokkaido Roko Farm Bridge) นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อำนวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 
ที่พัก โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)


วันที่ 4 - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)                                                                                                                                                                                                                                                                  นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ด้วย  จากนั้นนำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า เมืองซัปโปโร ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกที่มีอายุกว่าร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกา และ สวน Odori เคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่า หรูหราที่สุด อดีตเคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา นำท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งแบ่งซัปโปโรออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต้ มีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับ เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ออื่นๆ ของเมือง โดยมี หอโทรทัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นหอโทรทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 147.2 เมตร  จากนั้นนำท่าน ชมหอนาฬิกา (Clock Tower) หรือโทไคได (Tookeidai) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดยมีตัวอาคารสไตล์ยุโรปที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1878ซึ่งเดิมเป็นเป็นวิทยาลัยฝึกอาชีพการทำเกษตรกรรมสำหรับชาวเมืองและต่อมา ในปี 1881จึงได้มีการสร้างนาฬิกาเพิ่มเติมในส่วนบนสุดของของอาคารปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมือง และในยามค่ำคืนก็จะมีการเปิดไฟส่องสว่างเป็นการเพิ่มเติมสีสันให้กับอาคารเก่าเหมาะแก่การเก็บภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิศทัศน์ จากมุมสูง ที่ อาคาร JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  พิเศษ!! ....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น  ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ร้านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) อาหารก็มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ำ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นั่นเอง

ที่พัก     โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)
วันที่ 5 - สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)                                                                                                                                                                                                                                            ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....

10.45 น.

กลับกรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

15.45 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม   
     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 26/6/2560) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่ เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
     ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 -3 ท่าน
     ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
     ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
     ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
     มัคคุเทศก์บรรยายไทย
     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม
     กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
     และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
     กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
     ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
     ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 5 วัน  =  1,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)
     ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านละ 1,850.- บาท


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน
1.    ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการสำรองจองที่นั่ง
2.    ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.    กรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนเดินทาง
4.    กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
8. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว..
10. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า แต่ไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่านเนื่องจากมีการวางมัดจำค่าตั๋วและที่พัก
11. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า และ ตามที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
12.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
13.     เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น      


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )


หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า สำหรับกรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือมีตั๋วโดยสารเครื่องบินเอง
ผู้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)กับทางบริษัทฯ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามกำหนดเท่านั้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งยื่นวีซ่าเดี่ยวแต่อ้างอิงถึงญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)


หมายเหตุ
-การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 31 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
-ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
-รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
-หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
-หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศ นั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
-กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจำทุกกรณี
-หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
-คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
-หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
-กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
-มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
-ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
-เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก


ทัวร์แนะนำ


เส้นทางใหม่...หลูกูหู ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน [พ.ย.-ธ.ค.]

เส้นทางใหม่...หลูกูหู ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน [พ.ย.-ธ.ค.]


☺ หลูกูหู...ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู ชมความงามอัญมณีแห่งที่ราบสูง

☺ ชมเสน่ห์ วัฒนธรรมชนเผ่าโม๋ซัว ที่ได้สมญานาม “อาณาจักรแห่งสตรีเพศ”

☺ ลี่เจียง...เสน่ห์เมืองโบราณ มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สวยงาม

☺ ต้าลี่...วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองโบราณซีโจว ผ่านชมเจดีย์สามองค์

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19,999.-

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

 มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน # พักฮ่องกง 2 คืน (FD)

มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน # พักฮ่องกง 2 คืน (FD)


ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว // วัดเจ้าแม่กวนอิม // วัดเปากง

แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต  ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย + เซนาโด้ สแควร์

เดินทาง : -

เริ่มต้น

12,555.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

บินตรง..ซัวเถา  4 วัน 3 คืน [FD] แช่สปาน้ำแร่ทะเล พักหรู 5 ดาว

บินตรง..ซัวเถา 4 วัน 3 คืน [FD] แช่สปาน้ำแร่ทะเล พักหรู 5 ดาว


แช่สปาน้ำแร่ทะเล พักหรู 5 ดาว

มื้อพิเศษกุ้งมังกร+อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง 

ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

....สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช ไหว้เฮี่ยงบู๋ซัว ไต่ฮงกง ....

ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง

เดินทาง : Aug 18 - Oct 18

เริ่มต้น

15,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)