เวียดนามใต้ (ญาจาง) 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เปิดเส้นทางใหม่ "ญาจา" เมืองตากอากาศ สวรรค์ของการพักผ่อน

อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล

ให้ท่านได้สนุกกับ สวนสนุก วินเพิร์ลแลนด์ เต็มอิ่มทั้งวัน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 11900 ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน กันยายน - ตุลาคม 62 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – ญาจาง – โบสถ์หินญาจาง – ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ – ตลาดญาจาง

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาร์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและตั๋วเครื่องบิน

07.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยเที่ยวบินที่ FD 646 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

*** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

10.00 น.

เดินทางถึง สนามบินกามรัญ ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองญาจาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองที่มีชายหาดอันเป็นที่ได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากว่า “ชายหาดนี้สวยที่สุดในโลก” มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนกัน และการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาจาง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1886 โดยได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปภายในโบสถ์แห่งนี้จากนั้น นำท่านเที่ยวชม “JUNGLE COFFEE” เป็นคาเฟ่บรรยากาศดี ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ บรรยากาศดี ที่สำคัญให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับมุมน่ารักๆหรือ สามารถสั่งเครื่องดื่มและของหวาน มารับประทานได้ ซึ่งเมนูแต่ละชนิดตกแต่งน่ารัก น่ากิน เหมาะกับการมานั่งชิลล์มากๆ (ค่าอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดัม ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่มีสินค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ด้วยตัวตึกรูปทรงดอกบัวมีสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ มีทั้งอาหารทะเลสด หรือ แห้ง ให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด!!

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

เข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำของท่านมาด้วย


วันที่ 2 - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!! สนุกกับโซนสวนน้ำ • โซนอควาเรียม• โซนเครื่องเล่น • โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ ตื่นเต้นด้วยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุด ในโลก (ประมาณ 3 กิโลเมตร) ในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ โซนอควาเรียม ซนเครื่องเล่น โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์พิเศษ ) ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่มทั้งวัน ณ สวนสนุกแห่งนี้ หมายเหตุ: กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการเล่นน้ำที่โซนสวนน้ำ..ขอบอกห้ามพลาดจริงๆๆๆ กับโซนสวนน้ำขนาดใหญ่...

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์ (4)

อิสระตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

เข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำของท่านมาด้วย


วันที่ 3 - ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café” พิเศษ!! พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกบาโฮ “BA HO WATERFALL” เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ห้ามพลาด! เมื่อมาถึงเมืองญาจางแห่งนี้ ที่นี่ประกอบไปด้วยน้ำตกทางธรรมชาติทั้ง 3 ที่จะไปบรรจบกันกลายเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสกิ๊ง ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าฝนหนาแน่น น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของญาจางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบปีนเขา ว่ายน้ำและตกปลามากๆ ให้คณะได้พักผ่อน ชมวิวน้ำตกและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร วัดลองเซิน สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1886 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เนินเขามังกรที่เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่เมืองญาจาง ที่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พร้อมกับรูปปั้น 7 อรหันต์ มังกรคู่ยาวกว่า 7 เมตร สวยงามอลังการ ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ “พระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน” และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางโดยรอบได้

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณปากแม่น้ำไค (Cai River) เป็นโบราณสถานแห่งอาณาจักรจาม ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะสร้างในช่วง ค.ศ.781 ด้านในประกอบด้วย อาคารหลัก 7 หลัง เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปขององค์เทวะตามความเชื่อของศาสนาฮินดู โดยหนึ่งในนั้น คือ เทวรูปเทพสตรีภัควตี ภาคหนึ่งของพระอุมาเทวี ซึ่งเป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ นอกจากเทวรูปแล้ว ภายในปราสาทโพนคร ยังมีรูปหินสลักเป็นศิวลึงค์และโยนี สัญลักษณ์การกำเนิดอันยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู อันมีความหมายถึงการสรรค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกด้วย จากนั้น นำท่านแวะพักผ่อนถ่ายรูป ที่ “ร้าน RAIN FOREST CAFÉ” คือคาเฟ่ที่รักษ์โลกที่ใช้วัสดุธรรมชาติตกแต่งร้าน ที่นี่จึงเป็นคาเฟ่ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ หลีกหนีจากความวุ่นแล้วมาผ่อนคลายในป่า ซึ่งก็เหมือนยกป่าฝนมาตั้งไว้กลางเมืองจริงๆ ทั้งต้นไม้ บ้านต้นไม้ หรือของตกแต่งทุกสิ่ง คือความกรีนๆที่หากลางเมืองไม่ค่อยจะได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและ ดื่ม ชา กาแฟ และของหวาน ตามอัธยาศัย (ค่าอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินเล่น บนชายหาด ญาจาง (Nha Trang Beach) หรือนั่งกินลมชมวิวที่ชายหาด ญาจาง ที่ทอดยาวกว่า 6 กิโลเมตร พร้อมกับทะเลสวยน้ำใส เหมาะจะมานอนอาบแดด เล่นน้ำทะเล พักผ่อน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือถ่ายรูปวิวสวยๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)

หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่ “NIGHT MARKET NHA TRANG” อิสระให้ เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย...

เข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำของท่านมาด้วย


วันที่ 4 - ญาจาง - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)

หลังจากอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกามรัญ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

10.30 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 647 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)

*** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

12.15 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

• น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด

• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน

• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว

• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ

• ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

ทิปไกด์และคนขับรถ 1,000.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทั้งทริป (สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการชำระเงิน

• ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วัน

• ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนออกเดินทาง เงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม

• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนขึ้นไป

• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

• ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

• กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

• กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


ทัวร์แนะนำ


มหัศจรรย์ บาหลี (SL) 4D 3N (BT-BAL01-SL)

มหัศจรรย์ บาหลี (SL) 4D 3N (BT-BAL01-SL)


สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี ชมวิหารทานห์ลอต  / บ่อน้ำพุศํกดิ์ Pura Tirta Empul

หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ / ทะเลสาบ บาตูร์

ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์

เดินทาง : -

เริ่มต้น

11999

บาท/ท่าน

LION AIR (SL)

โปรเบาเบา 2..เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

โปรเบาเบา 2..เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน


☺ อู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพระวัดพระใหญ่วัดหลิงซาน

☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า

☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งนานกิงลู่ ตลาดเถาเป่า ตึกสตาร์บัคใหม่

เดินทาง : Jun 19 - Nov 19

เริ่มต้น

7999

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

ภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

ภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 5 คืน


☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน

☺ อู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพระวัดพระใหญ่วัดหลิงซาน

☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า ตึกสตาร์บัค

เดินทาง : Jun 19 - Jun 19

เริ่มต้น

22999

บาท/ท่าน

Shanghai Airline (FM)