DREAM CRUISES (สิงค์โปร์ ปีนัง ลังกาวี สิงค์โปร์)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ทัวร์ที่สิงค์โปร์ พร้อมหัวหน้าทัวร์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ BKK-SIN-BKK

หัองพักบนเรือ 3 วัน 2 คืน ตามแบบที่จอง (ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง)

อาหารทุกมื้อบนเรือ กิจกรรมาบนเเรือ (ยกเว้นอาหารพิเศษ มีค่าใช้จ่าย)

ภาษีเรือรวม

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 23500 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์มาเลเซีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 7-10 ก.ค. / 4-7 ส.ค. / 1-4 ก.ย. 62 สายการบิน : LION AIR (SL)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง–ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ -ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

04.40 น0

นัดพบที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 4 ประตู 7-8 โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร์ ** มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ**

07.40 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วย เที่ยวบิน SL100 

** ไม่มีอาหารร้อนบริการบนเครื่องบิน **

11.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว

เดินทางโดยจัดรถโค้ชมารับจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Marina Bay CruiseCenter(MBCCS) เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ ทำการติดTags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้น ลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่ เรือสำราญ

17.00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ การเดินทางจาก สนามบินชางงี ไปที่ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ ล่องเรือสากล 1ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง

หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก

จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทาน ที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัยหลัง

จากนั้นชม การแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะ ชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอด ภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย) 

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจากDream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ


วันที่ 2 - ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย

เช้า - กลางวัน

รับประทานอาหารอย่างอิสระ ได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

13.30 น.

"ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลา วาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมาอังกฤษ เรียกว่าเกาะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแห่งมรดก โลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จึง ทำให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบันให้เราได้เห็น สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบ บนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม

22.30 น.

เรือออกจากเกาะปีนังประเทศมาเลเซีย


วันที่ 3 - ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

เช้า

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระ ได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-inopen seating) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ


07.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือที่ ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจาก เรือและสถานที่นัดพบ บนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม

15.00 น.

เดินทางออกจากท่าเรือที่ ลังกาวี

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

22.00 น.

เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำ กระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )

** ถ้าท่านใดมี ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **


วันที่ 4 - เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์-กรุงเทพฯ

เช้า-กลางวัน

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระ ได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-in open seating) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

13.00 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลง จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

14.30 น.

จัดรถรับจากท่าเรือเดินทางสู่ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ณ เมอร์ไลออน พาร์ค

15.30 น.

อิสระช้อปปิ้งและมื้ออาหาร ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช้อปทุกคนถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นยอดนิยม ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี

20.30 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบิน SL105

20.30 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ3คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

3. ค่าภาษีท่าเรือ

4.ค่าภาษีเชื้อเพลิง

5. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทยไลออนแอร์

6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร์

7. โปรแกรมซิตี้ทัวร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

8. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย

9. ทิปไกด์และคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิปส์ SGD 21ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

2. การชำระค่าบริการ

  2.1 กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

  3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

  3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

  3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

  3.4เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง–ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ -ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
วันที่ 2
ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 3
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 4
เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์-กรุงเทพฯ