HAPPY TOGETHER WOW HOKKAIDO 6 D 4 N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

พิเศษ นอน คิโรโระรีสอร์ท 1 คืน นั่งกระเช้า ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง  ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินทาบุกิโคจิ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 51,900.- ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2560 สายการบิน : Thai Airways (TG)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20:00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน….
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:45 น.

บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)


วันที่ 2 - วันที่ 2 : ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต - ซัปโปโร – ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานูกิโคจิ – ที่พัก (พิเศษ!!....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น + น้ำจิ้มรสเด็ด)

08:30 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร นำท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากโรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่อง ประดับและตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจำเลือกชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนำอาจทำให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ว Otaru Music Box Mus        eum แห่งนี้มีอยู่ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด และมีคนมาแวะชมมากที่สุด สร้างในปี 1912 มี หอนาฬิกาไอน้ำ อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆก็ต้องแวะเก็บภาพที่ระลึก ด้านในมีด้วยกัน 3 ชั้น เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดน้ำชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญี่ปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้อย่างเก๋ไก๋เหมือนเปิดบ้านให้ชม ซึ่งต้องขอบอกว่ามีทุกรูปแบบให้เลือกสรร ความน่ารักที่ไม่แพ้กันสักชิ้นจะทำให้คุณต้องยอมจ่ายเงิน ในการซื้อหาไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝากอย่างแน่นอน ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum ตั้งอยู่เฉียงจากตึกหลักซึ่งต้องข้ามถนนมา ในส่วนนี้แสดงเครื่องดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นทำจากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไกการทำงานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิดให้ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเครื่องดนตรีชิ้น เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาที

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)   เมนู.. เซ็ทอาหารปลาฮอกเก๊ะ ปลาขึ้นชื่อญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ "ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก" (ShiroiKoibito) หรือเดินถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรปจากนั้นจากนั้นนำท่านจากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซัปโปโร ต่อด้วยนำท่านช็อปปิ้งย่าน ถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้าง ที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)  พิเศษ!! ....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น
ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ร้านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) อาหารก็มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ำ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นั่นเอง    
ที่พัก     โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)


วันที่ 3 - วันที่ 3 : เมืองซัปโปโร– อดีตทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อิสระช็อปปิ้ง Mitsui Outlet

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)
เมืองซัปโปโร ซัปโปะโระ   นำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido jingu) ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้า ในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย  นำท่านชม "อดีตทำเนียบรัฐบาล" (Old Hokkaido Government Building) ของเมืองซัปโปโรที่มีรูปแบบ ของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปคลาสสิค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888
จากนั้นนำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่งสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นโรงฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตร ฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ นำท่านผ่านชมสวนโอโดริ สถานที่ จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ อิสระตามอัทยาศัย ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร (ฉากหนึ  ่งในภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1) 

บ่าย    จากนั้นนำท่าน อิสระช็อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง  และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีสินค้า   จากฟาร์มท้องถิ่น ประจำฮอกไกโดอีกด้วย (Hokkaido Roko Farm Bridge) นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อำนวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.
                 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  พิเศษ!! ....เมนู ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น

ที่พัก     โรงแรม  DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปปิ้ง)


วันที่ 4 - วันที่ 4 : ซัปโปโร – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ –ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way) – โทยะ – ที่พัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่  เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด  เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจาก การระเบิดของปากปล่องภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆนาทีจะมีน้ำร้อนผุดออกมามากถึง 3,000ลิตร ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบ ๆ เต็มไปด้วยไอน้ำจนไม่สามารถมองอะไรเห็น และจากหอคอย เราก็สามารถมองเห็นการพุ่งตัวขึ้นมาของแก๊สภูเขาไฟ และน้ำร้อนได้พร้อมกับได้กลิ่นของกำมะถัน   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่                จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว) นำท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้า ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ ได้ถ่ายรูปกับวิวสวยงามของ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  เมนู...ฮ็อตพ็อตเนื้อหมู

บ่าย    จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญี่ปุ่นหรือนินจา , กายกรรมของนินจาและการแสดงทักษะการใช้ดาบก็มีพร้อมให้ได้สนุกกันนอกจากนี้แล้วยังมีหอสมุดที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนินจาและดาบในสมัยเอโดะสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้ที่นี่การตกแต่งของร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็แน่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอโดะ มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริการด้วย สำหรับท่านที่ต้องการหาของฝากที่นี่มีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุคอิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น หากใครสนใจสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะ.. .จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยงที่สวยงาม ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั้นก็มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ขึ้นกระเช้า Rope Way)  ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซังซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุ และระเบิดตลอดเวลติดต่อกันเป็นเวลา นานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซัง ที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งใน ปี 2000  จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม ของทะเลสาบโทยะ (LakeToya) และภูเขาโชวะชินซัน (Showa Shinzan) และ จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ง ก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลที่จะคอยมาขออาหาร อย่างน่ารักน่าชัง  อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของที่ระลึกต่างๆของที่นี่กับเวอร์ชั่นหมีสีน้ำตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ

เย็น

รับประทานอาหารในโรงแรม  (2) เมนู....อาหารบุฟเฟ่ต์หลากหลายชนิด พร้อมใส่ชุดยูกาตะ   เพื่อสัมผัสบรรยากาศของชาวญี่ปุ่นแท้ๆ
   
ที่พัก โรงแรม TOYA KOHANTEI  HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า      
หมายเหตุ : ห้องพัก ณ โรงแรมแห่งนี้มีทั้งแบบเตียง และ แบบสไตล์ญี่ปุ่น ขึ้นกับห้องพักว่าง ณ ขณะนั้นและในโรงแรมให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (แช่ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลาย จากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล  อิสระตามอัธยาศัยกับการแช่ออนเซ็น หรือ ท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก


วันที่ 5 - วันที่ 5 : เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – โรงแรมที่พัก (หมายเหตุ : บริการรถส่ง ที่ JR Tower และรับที่ JR Tower จุดเดียว เท่านั้น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)

ให้ท่านได้ อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้อย่างเต็มที่ ที่ เจอาร์ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับสถานีที่ซึ่งไม่ว่าอะไรก็มีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด และขนมขึ้นชื่อจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโรสเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย....
หมายเหตุ : ถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการไปที่อื่นรบกวนปรึกษาไกค์ค่ะ

เที่ยง

ให้ทุกท่านได้อิสระรับประทานอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

17.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก.... พิเศษ นำท่านเดินทางสู่ที่พักระดับ 5 ดาว  ที่ คิโรโระทาวน์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม (5)  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายชนิด ขาปูฮอกไกโด ซูชิ ขาปู ซาซิมิ ขนม และผลไม้
     
ที่พัก     โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (http://www.kirorohokkaido.com/en) สถานที่หลักในการถ่ายทำ ภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว
หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพักวันที่ 6 - วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม  (10) ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ....

10.30 น.

กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

15.30 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 04/04/2560) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่ม  ขึ้นตามความเป็นจริง
     ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
     ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
     ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
     ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
     มัคคุเทศก์บรรยายไทย
     ค่าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย  (หรรษา 25)
    ฟรี!!ไวไฟบนรถบัส

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

    กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
    และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อไกด์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหากค่ะ)
    ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
    ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
    ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน  =  1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

    ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
    ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกตั๋วที่นั่งของผู้เดินทาง )
    กรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน
    กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. เนื่องจากตั๋วเป็นแบบไม่สามารถคืนที่นั่งได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการ     คืนเงินทั้งหมดไม่
    ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำ
    ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา  จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
    ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

    -การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
    -ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
    -รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
    -หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
    -หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
    -กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจำทุกกรณี
    -หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
    -คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
    -หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
    -กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
    -มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
    ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
    -เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมากทัวร์แนะนำ


อุดร บึงกาฬ หนองคาย เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

อุดร บึงกาฬ หนองคาย เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน


ชมทะเลบัวแดง กราบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 7 สัตตมหาสถาน วัดผาตากเสื้อ เวียงจันทน์ ภูทอก บันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผา


เดินทาง : -

เริ่มต้น

9,999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

CLASSIC FUN PARK VIETNAM (ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World) 3D 2N  (FD)

CLASSIC FUN PARK VIETNAM (ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World) 3D 2N (FD)


นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : -

เริ่มต้น

10900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

แอ่วน่าน & เชียงฮายเจ้า 3 วัน 2 คืน

แอ่วน่าน & เชียงฮายเจ้า 3 วัน 2 คืน


น่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเด่น

เชียงราย ดินแดนสามฝ่ายฟ้าและเหนือสุดแห่งแดนสยาม

เดินทาง : -

เริ่มต้น

8,999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)