ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR LIBRA


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เส้นทาง ภูเก็ต ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 10,999 ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 5วัน4คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61 สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ .....เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ บริการ อาหารกล่องและเครื่องเดิมบนรถได้เวลาสมควร

21.00 น.

ออกเดินทาง สู่ จ.ภูเก็ตให้ท่านพักผ่อนอย่างอบอุ่นและความสนุกสนานจากมัคคุเทศก์ ที่จะให้ข้อมูลแก่ท่านในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข


วันที่ 2 - ภูเก็ต-เขารัง-กราบหลวงพ่อแช่ม-แหลมพรหมเทพ -Superstar Libra

08.00

อิสระอาหารเช้า ณ.ร้านอาหาร คุณยายเจียรหมี่สะปำ ของอร่อยขึ้นชื่อเมืองภูเก็ต

>>นำท่านเดินทางสู่ เขารัง จุดชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทาง ซึ่งท่านสามารถชิมกาแฟรสเลิศ “ทุ่งคา” แบบชิวๆชมวิวสบายๆอย่างพอใจยามเช้า จากนั้นนำท่านกราบพระขอพร กับ หลวงพ่อแช่ม อดีตเกจิที่ชาวภาคใต้ศรัทธามาก ณ วัดฉลอง “วัดไชยธาราราม” พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุภายใน พระมหาธาตุเจดีย์จอมไทยบารมีภักดีประกาศ แวะชมของดีเมืองภูเก็ต ร้านมุก ผลิตภัณฑ์สกัดจากหอยมุกเกรด เยี่ยมที่สร้างชื่อเสียงพร้อมชมขั้นตอนการเลี้ยงและการผลิตมุกในรูปแบบต่างๆ ชม ชิม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ จากร้านที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและชาวไทยสามารถเลือกซื้อฝากคนทางบ้าน

เที่ยง

นำท่านแวะร้านอาหารชื่อดังของเมืองภูเก็ต (อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารตามอัธยาศัย)

>>จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตได้เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม (ท่าขึ้นเรืออาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากคลื่นลม ซึ่งจะมีอีกจุดที่บริเวณหาดป่าตอง)

14.30 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ SUPERSTAR LIBRAในเครือของบริษัท Star Cruisesนำท่านเยี่ยมชมห้องต่างๆ และ จุดเรียนรู้ความปลอดภัย หลังจากนั้นให้ท่าน อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกมี 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ณ ห้องอาหารชั้น 9 ของเรือ

**หมายเหตุ สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ**


วันที่ 3 - เกาะปีนัง- ประเทศมาเลเชีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอัธยาศัย

>>จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายพักผ่อนอิสระหรือร่วมกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย (ท่านสามารถดูรายละเอียดจากตารางStar Navigator)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

13.00

เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระให้ท่านตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้องการทัวร์ปีนัง เป็นรายการเสริม สามารถซื้อเป็นรายการเสริมเพิ่มท่านละ 800 บาทรายละเอียดทัวร์มีดังนี้ นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง นมัสการพระพุทธ ไสยาสน์

นำท่านชม“วัดธรรมิการาม” วัดพม่า พระพุทธรูปหยกสีขาวยืนองค์ใหญ่ทองเหลืองอร่าม ด้านหลังเป็นไม้สักปิดทอง ลวดลายสวยงามมาก ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา เก็กลกสี่ ตั้งอยู่ที่อีร์อิตัม (Air Itam) เชื่อกันว่าเนินเขาในบริเวณนี้ (ชื่อ "ฮีซาน" หรือเนินเขานกกระเรียน) มีฮวงจุ้ยดี เหมาะกับการสร้างวัดปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นเพราะนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ศึกษาธรรมกันอยู่ที่วัดแห่งนี้วัดเก็กลกสี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 ตามคำสั่งของ พระเปียว เหลียนพระจีนจากมณฑลฟูเจี้ยน เมื่อปี พ.ศ. 2430 เจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ถนนพิตต์สตรีทจักรพรรดิแมนจู กวนซูพระราชทานพระราชานุญาตให้สร้างวัด รวมทั้งพระราชทานแผ่นจารึกและพระไตรปิฎกจำนวน 70,000 ฉบับแก่วัดนี้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง Gurney Plazaที่มีชื่อเสียงของปีนังได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปีนัง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ

20.00 น.

เรือออกเดินทางสู่ พอร์ตคลัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมชมโชว์ ฟังเพลง หรือจะสนุกเสี่ยงโชคในคาสิโน ตามอัธยาศัย


วันที่ 4 - พอร์ตคลัง กัวลาลัมเปอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

เรือเทียบท่า พอร์ตคลัง ท่าเรือน้ำลึกของกรุงกัวลาลัมเปอร์ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้องการทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เป็นรายการเสริม สามารถซื้อเป็นรายการเสริมเพิ่มท่านละ 800 บาท รายละเอียดทัวร์มีดังนี้ นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกันซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสาTUGU NEGARA เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลก ครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่ สวยงาม นำท่านถ่ายรูปหน้าเมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ


สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อทัวร์ สำหรับท่านที่ซื้อทัวร์ บริษัทฯ นำท่านแวะร้านบักกุ๊ดเต๋ชื่อดัง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยนำท่านเดินทาง สู่ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCCจากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือพอร์ตคลัง

15.00น.

เรือออกเดินทางสู่ภูเก็ต ประเทศไทย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

>>จากนั้นให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมชมโชว์ ฟังเพลง หรือจะสนุกเสี่ยงโชคในคาสิโน ตามอัธยาศัย


วันที่ 5 - ภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือให้ท่านอิสระกับกิจกรรมอันมากมายบนเรือ พักผ่อนริมสระว่ายน้ำ จิบเครื่องดื่ม หรือออกกำลังกาย เข้าสปา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

13.30 น.

เรือเทียบท่าอ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต นำท่านอำลาจากเรือสำราญ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากเมืองใต้เพื่อฝากคนทางบ้าน

ค่ำ

ระหว่างทางอิสระแวะให้ท่านพักผ่อนอริยบท และ รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

24.59 น.

ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเวลา) โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศวีไอพี กรุงเทพฯ ภูเก็ต กรุงเทพฯ

2.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุในรายการ

.ค่าที่พักบนเรือ

4.ค่าอาหารตามระบุในรายการ

5.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

6.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญการและหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

7.สำหรับลูกค้า 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ / มินิบาร์ ค่าอาหาร / เครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง ฯลฯ

- ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ

- ทิปพนักงานบนเรือ ห้องธรรมดา ท่านละ 150 ริงกิต (ทิปก่อนรับพาสปอร์ตบนเรือ)

- ค่าภาษีท่าเรือ ท่านละ 1,300 บาท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จถูกต้อง เพื่อออกใบกำกับภาษี)

เนื่องจากรายการนี้เป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น ดังนั้นท่านต้องชำระเงินค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถและไกด์เป็นเงินสุทธิ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

- กรุณาชำระมัดจำค่าทัวร์ที่นั่งละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

- หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ

– นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ 02-539 3912 - สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย


ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

- กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

- เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกก่อนการเดินทาง ระหว่าง 15 – 24 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 85% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือน้อยกว่า หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติการจลาจล ต่างๆ

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูก ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมืองโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศ มาเลเซีย * บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน !!!


ทัวร์แนะนำ


ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (HH8-CX 9 Temple) 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (HH8-CX 9 Temple) 3 วัน 2 คืน


บินโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC / พักฮ่องกง 2 คืน

เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประตัวในวัดหยู่หยู่น ...เจ้าพ่อแชกง

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์

เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่โปลิน

***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง...***

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16999

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)

ล่องทะเลสาบแม่ปิง 4 วัน 2คืน

ล่องทะเลสาบแม่ปิง 4 วัน 2คืน


ล่องเรือทะเลสาบ เขื่อนภูมิพล กับสายน้ำ ''แม่ปิง" ย้อนรอยสายน้ำประวัติศาสตร์ 1,300 ปี   4วัน 3คืน

เดินทาง : Feb 19 - Feb 15

เริ่มต้น

9900

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD775-767

โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน--FD775-767


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่   

เดินทาง : Mar 19 - Mar 19

เริ่มต้น

6888

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)