PACKAGE สตาร์ครูซ ภูเก็ต ปีนัง


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

PACKAGE เรือสำราญสุดคุ้ม...! ภูเก็ต ปีนัง ภูเก็ต  สุดหรูกับเรือสำราญระดับโลก สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์มาเลเซีย จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : PACKAGE สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - เรือ STAR LIBRA

17.00 น.

เช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise  (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกมี 10 ชั้นกับกิจกรรมบนเรือมากมายมาย หลัง

จากนั้น ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(1) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ ได้เวลาเรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล 
วันที่ 2 - ปีนัง

07.00 - 09.00 น.

บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

12.00 น.

เรือเทียบท่าสู่เกาะ ปีนัง บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

19.00 น.

ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(4) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น.

เรือเดินทางออกจากท่าเรือปีนังสู่น่านน้ำสากล เดินทางสู่เกาะภูเก็ตวันที่ 3 - ปีนัง – ภูเก็ต

07.00 - 09.00 น.

บริการอาหารเช้า(5)  ณ ห้องอาหารบนเรือ


10.00 น.

เรือเทียบท่า เกาะภูเก็ต เก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเรือ ด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 2 คืน (ห้องไม่มีหน้าต่าง)            

- ค่าอาหาร 5 มื้อบนเรือ -

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

ไม่มีหน้าต่าง(DA-DC)

ห้องพักแบบ

มีหน้าต่าง (CA-CD)

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

6,900

7,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

4,900

5,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

3,900

4,900

 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

 - ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 

 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - ค่าภาษีท่าเรือ 700 บาท/ท่าน         

 - ค่าบริการของเจ้าหน้าที่เรือ 100 RM/ท่าน ( 1 RM ประมาณ 9 บาท )

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 


ทัวร์แนะนำ


SYENEY - MELBOURNE 6 D 4 N  (TG)

SYENEY - MELBOURNE 6 D 4 N (TG)


ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงานโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)

โคอาล่า ปาร์ค - อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าเท่นส์ - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์

ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - พิเศษ !! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว - ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

เดินทาง : -

เริ่มต้น

60,900.-

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

GRAND RUSSIA เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม มอสโคว์ +เซ็นปีเตอร์เบิร์ก (เดินทางไม่ย้อน)

GRAND RUSSIA เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม มอสโคว์ +เซ็นปีเตอร์เบิร์ก (เดินทางไม่ย้อน)


GRAND RUSSIA

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม มอสโคว์ +เซ็นปีเตอร์เบิร์ก (เดินทางไม่ย้อน)

โดยสายการบิน Air Astana ได้รับรางวัล World Airline Skytrax Award 3 ปีซ้อน 

โรงแรม มาตรฐานระดับ 4 ดาว

เดินทาง : -

เริ่มต้น

58,888

บาท/ท่าน

Air Astana (KC)

โปรโมชั่นพิเศษ...เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน [MU]

โปรโมชั่นพิเศษ...เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน [MU]


           หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า

           อู๋ซี สมญา เซี่ยงไฮ้น้อยวัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)

           เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์  จุใจช้อบปิ้ง ถนนหนันจิง

           ซูโจว ชมหอเจ้าแม่กวนอิมหมื่นองค์ วัดฉงหยวน

เดินทาง : Aug 17 - Dec 17

เริ่มต้น

14,999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)