PACKAGE สตาร์ครูซ ภูเก็ต ปีนัง


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight
PACKAGE เรือสำราญสุดคุ้ม...! ภูเก็ต ปีนัง ภูเก็ต  สุดหรูกับเรือสำราญระดับโลก สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์มาเลเซีย จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : PACKAGE สายการบิน : N/A

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - เรือ STAR LIBRA

17.00 น.

เช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise  (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกมี 10 ชั้นกับกิจกรรมบนเรือมากมายมาย หลัง

จากนั้น ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(1) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ ได้เวลาเรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล 
วันที่ 2 - ปีนัง

07.00 - 09.00 น.

บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

12.00 น.

เรือเทียบท่าสู่เกาะ ปีนัง บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

19.00 น.

ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(4) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น.

เรือเดินทางออกจากท่าเรือปีนังสู่น่านน้ำสากล เดินทางสู่เกาะภูเก็ตวันที่ 3 - ปีนัง – ภูเก็ต

07.00 - 09.00 น.

บริการอาหารเช้า(5)  ณ ห้องอาหารบนเรือ


10.00 น.

เรือเทียบท่า เกาะภูเก็ต เก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเรือ ด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 2 คืน (ห้องไม่มีหน้าต่าง)            

- ค่าอาหาร 5 มื้อบนเรือ -

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

ไม่มีหน้าต่าง(DA-DC)

ห้องพักแบบ

มีหน้าต่าง (CA-CD)

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

6,900

7,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

4,900

5,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

3,900

4,900

 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

 - ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 

 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - ค่าภาษีท่าเรือ 700 บาท/ท่าน         

 - ค่าบริการของเจ้าหน้าที่เรือ 100 RM/ท่าน ( 1 RM ประมาณ 9 บาท )

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 


ทัวร์แนะนำ


เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 9 วัน

เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 9 วัน


เยอรมัน ...แดนในฝันแห่งยุโรปกลาง มิวนิค เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน..เยือนปราสาทต้นแบบดีสนีย์แลนด์อันโด่ง นอยชวานสไตน์ …จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิค ... ชมเสาแห่งพระแม่มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของมิวนิค..ถ่ายรูปกับอัลลิอันซ์อาเรนาสนามฟุตบอล แห่ง 2 สโมสรฟุตบอลของเมืองมิวนิค บาเยิร์น มิวนิค และ 1860 มุนเช่น

ออสเตรีย...เยือน ซาลส์เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้... เยือนเมืองที่โรแมนติก ฮัลล์สตัท เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก...พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป..

สาธารณรัฐสโลวัค ... เยือนเมืองบราติสลาว่า (Bratislava) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

ฮังการี.. เยือนนครบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองแห่ง ปารีสแห่งตะวันออก ....ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ...ถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คสำคัญ...ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ

สาธารณรัฐเชก …เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 .....ถ่ายภาพ ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา .... กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก...สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

เดินทาง : -

เริ่มต้น

69900

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

ญี่ปุ่น JAPAN ALPS   5D 3N

ญี่ปุ่น JAPAN ALPS 5D 3N


อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา

ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง : -

เริ่มต้น

28888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]

บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน [XW]


สุดยอดมรดกโลก .. ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา

วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน

สัมผัสรสชาติมื้อพิเศษ..เกี้ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้มองโกล 

เดินทาง : Mar 18 - Mar 18

เริ่มต้น

19,999.-

บาท/ท่าน

Nok Scoot (XW)