มาเลเซีย สิงค์โปร์ ปีใหม่ 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน สนุกเต็มอิ่ม 2 สวนสนุกดัง LEGO LAND & UNIVERSAL

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 20,900 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์มาเลเซีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 30 ธ.ค.60 – 2 ม.ค 61 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง

07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร1ชั้น3 ประตู 1-2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

08.35 น.

เหินฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่AK891


11.50 น.

ถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียบริการอาหารกลางวัน(1) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทาง

14.00 น.

ถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียนำชม จัตุรัสเมอร์เดก้าDataranMerdekaสถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อ

เฉลิมฉลองกัน โดยมี เสาธงที่สูง คือ100 เมตรซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่  31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคาร

สุลต่านอับดุลซาหมัดชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER หลังจากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้ง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(2) ณ.ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์Genting Sky Wayนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เ ทคโนโลยีใหม่

ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง3.4 กม.ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ อันหนาวเย็นถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่

ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ First World Hotel หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่นสล็อตแมชชีน รูเล็ต

ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค **(เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)วันที่ 2 - เก็นติ้ง – เลโก้แลนด์ – ยะโฮบารู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระลงกระเช้าจากเก็นติ้ง ออกเดินทางสู่เมือง ยะโฮบารูห์


12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (4)ณ.ร้านอาหาร 

13.00 น.

นำท่านเข้าสู่สวนสนุก เลโก้แลนด์ Legoland Malaysiaเป็นสวนสนุกที่ยึดคอนเซ็ปเกี่ยวกับ Lego เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมในครอบครัวมาก มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป (ผู้ใหญ่ก็เล่น

ได้)เลโก้แลนด์ มาเลเซียเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน ปี 2012 เป็นสถานที่เที่ยวพักผ่อนสำหรับครอบครัว มีเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด สไลด์ โชว์ต่างๆมากมายประกอบด้วย 7 ธีมโซน

1. โซน The Beginning - ร้านค้าต่างๆที่น่าสนใจมากมาย

2. โซน LEGO Technic - เครื่องเล่นที่ใช้ความเร็ว เช่น Project X และ กิจกรรมต่อเลโก้สำหรับเด็กๆ

3. โซน LEGO Kingdoms - ชมปารสาท และ สนุกไปกับการขี่มังกรที่โซนนี้

4. โซน Imagination –ฝึกและสร้างจิตนาการต่างๆ

5. โซน LEGO City - เด็กๆจะได้ฝึการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

6. โซน Land of Adventure - ตื่นเต้นผจญภัยไปกับ โลกของฟาโร และ ไดโนเสาร์

7. โซน MINILAND –เมืองจำลองสำหรับสถานที่สำคัญของเอเชีย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่าพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ยะโฮบารู – RESORT WORLD SENTOT – UNIVERSAL STUDIO

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (5)ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ เข้าสู่ประเทศ สิงคโปร์ประเทศ

สิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของ

ประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษและเกาะอูจง (PulauUjong) ในภาษามลายูและเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ

10.00 น.

นำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOT เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ UNIVERSAL

STUDIO (ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท )เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “

BDTTLESTAR GALACTICA ”  ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์ SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียง

ประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วม สถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์

“มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWERเพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน

แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา จากลาสเวกัส มาสู่คุณ…เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์หรือเลือกชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สัมผัสชีวิต

ในโลกใต้ทะเล พร้อมรับชมการแสดงจาก โลมา และสรรพสัตว์ที่น่ารักต่างๆ และยังมีS.E.A. Aquariumที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าบัตร UNIVERSALและ S.E.A. Aquarium(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุก

แบบเต็มอิ่ม)ได้เวลานำทุกท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม ซานต้าแกรนด์หรือ เทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 - เมอร์ไลออ้น–พระเขี้ยวแก้ว–การ์เด้นบายเดอเบย์–มาริน่า เบย์ แซนด์-กรุงเทพฯ

08.00 น.

บริการอาหารเช้า (6)ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทางนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางไปยังถนนลิซาเบธ

วอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามThe Merlionเป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ใกล้ๆ

กันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพานำชมสินค้าปลอดภาษี ได้เวลานำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดพระ

เขี้ยวแก้วเป็นวัดพุทธนิกายมหายาน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้างโดยมีสถาปัตยกรรมตามแบบของราชวงศ์ถัง


12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAYให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อม

ต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตรบนยอดสามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ขึ้นลิฟต์ชมSuper Tree )( ไม่รวมค่าเข้าชม

Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 SGD)


15.00 น.

นำชม  มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่นเพื่อเนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ ใหญ่เป็นอันดับ สอง

ของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้สล็อต1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาด

ใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (8)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร

20.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินชางกี โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่FD350

22.05 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทฯ-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย

- ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- โรงแรมที่พัก 3 คืน

- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้

- ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

- ค่าบัตร LAGOLAND / Super Tree

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่               ท่านละ      20,900              บาท

                                 เด็ก                   ท่านละ      19,900              บาท

                                 พักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ      4,500                บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ท่านละ 400)

- ค่าบัตร UNIVERSAL

- ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 

- ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดำเนินการจัดทำด้วยตัวเอง) 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- กรุณามัดจำ 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน 

- พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น หรือส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

- สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดในทุกกรณี

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม  

2. บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ 

3. ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทำทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป 

4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

5. อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะ เดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 


ทัวร์แนะนำ


วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน


เยือนบ้านพี่เมืองน้อง ประเทศลาว อุดร วังเวียง เวียงจันทน์ ประตูชัย

เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

11999

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้  (XJ77)  5D 3N

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (XJ77) 5D 3N


เที่ยวครบทุไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ / บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก 

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย

ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไชบาชิเดินทาง : -

เริ่มต้น

26888

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)

เกาหลี ( Autumn Classic + Onsen) 5D 3N

เกาหลี ( Autumn Classic + Onsen) 5D 3N


นอนน้ำแร่ แช่ออนเซน / เที่ยวหมู่บ้านโบราณ / ชมใบไม้เปลี่ยนสี # เทือกเขาแคดึงซาน

นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาแดดึงซาน / เดินชิวอุโมงค์แปะก๊วย # อาซาน  หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม

หมู่บ้านฝรั้่งเศส สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / พระราชวังโบราณ แต่งชุดฮันบก!! แชะภาพถ่าย

เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง / ว๊าวววว !!!! สัมผัสประสบการณ์ สุดฮิป Nanta Academy

เดินทาง : -

เริ่มต้น

23900

บาท/ท่าน

Korean Air (KE)