มาเลเซีย สิงค์โปร์ ปีใหม่ 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน สนุกเต็มอิ่ม 2 สวนสนุกดัง LEGO LAND & UNIVERSAL

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 20,900 ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์มาเลเซีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 30 ธ.ค.60 – 2 ม.ค 61 สายการบิน : Air Asia (FD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง

07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร1ชั้น3 ประตู 1-2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

08.35 น.

เหินฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่AK891


11.50 น.

ถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียบริการอาหารกลางวัน(1) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทาง

14.00 น.

ถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียนำชม จัตุรัสเมอร์เดก้าDataranMerdekaสถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อ

เฉลิมฉลองกัน โดยมี เสาธงที่สูง คือ100 เมตรซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่  31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคาร

สุลต่านอับดุลซาหมัดชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER หลังจากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้ง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(2) ณ.ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์Genting Sky Wayนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เ ทคโนโลยีใหม่

ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง3.4 กม.ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ อันหนาวเย็นถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่

ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ First World Hotel หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่นสล็อตแมชชีน รูเล็ต

ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค **(เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)วันที่ 2 - เก็นติ้ง – เลโก้แลนด์ – ยะโฮบารู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระลงกระเช้าจากเก็นติ้ง ออกเดินทางสู่เมือง ยะโฮบารูห์


12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (4)ณ.ร้านอาหาร 

13.00 น.

นำท่านเข้าสู่สวนสนุก เลโก้แลนด์ Legoland Malaysiaเป็นสวนสนุกที่ยึดคอนเซ็ปเกี่ยวกับ Lego เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมในครอบครัวมาก มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป (ผู้ใหญ่ก็เล่น

ได้)เลโก้แลนด์ มาเลเซียเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน ปี 2012 เป็นสถานที่เที่ยวพักผ่อนสำหรับครอบครัว มีเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด สไลด์ โชว์ต่างๆมากมายประกอบด้วย 7 ธีมโซน

1. โซน The Beginning - ร้านค้าต่างๆที่น่าสนใจมากมาย

2. โซน LEGO Technic - เครื่องเล่นที่ใช้ความเร็ว เช่น Project X และ กิจกรรมต่อเลโก้สำหรับเด็กๆ

3. โซน LEGO Kingdoms - ชมปารสาท และ สนุกไปกับการขี่มังกรที่โซนนี้

4. โซน Imagination –ฝึกและสร้างจิตนาการต่างๆ

5. โซน LEGO City - เด็กๆจะได้ฝึการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

6. โซน Land of Adventure - ตื่นเต้นผจญภัยไปกับ โลกของฟาโร และ ไดโนเสาร์

7. โซน MINILAND –เมืองจำลองสำหรับสถานที่สำคัญของเอเชีย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่าพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ยะโฮบารู – RESORT WORLD SENTOT – UNIVERSAL STUDIO

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (5)ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ เข้าสู่ประเทศ สิงคโปร์ประเทศ

สิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของ

ประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษและเกาะอูจง (PulauUjong) ในภาษามลายูและเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ

10.00 น.

นำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOT เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ UNIVERSAL

STUDIO (ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท )เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “

BDTTLESTAR GALACTICA ”  ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์ SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียง

ประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วม สถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์

“มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWERเพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน

แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา จากลาสเวกัส มาสู่คุณ…เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์หรือเลือกชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สัมผัสชีวิต

ในโลกใต้ทะเล พร้อมรับชมการแสดงจาก โลมา และสรรพสัตว์ที่น่ารักต่างๆ และยังมีS.E.A. Aquariumที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าบัตร UNIVERSALและ S.E.A. Aquarium(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสนุก

แบบเต็มอิ่ม)ได้เวลานำทุกท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม ซานต้าแกรนด์หรือ เทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 - เมอร์ไลออ้น–พระเขี้ยวแก้ว–การ์เด้นบายเดอเบย์–มาริน่า เบย์ แซนด์-กรุงเทพฯ

08.00 น.

บริการอาหารเช้า (6)ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทางนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางไปยังถนนลิซาเบธ

วอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามThe Merlionเป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ใกล้ๆ

กันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพานำชมสินค้าปลอดภาษี ได้เวลานำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดพระ

เขี้ยวแก้วเป็นวัดพุทธนิกายมหายาน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้างโดยมีสถาปัตยกรรมตามแบบของราชวงศ์ถัง


12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAYให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อม

ต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตรบนยอดสามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ขึ้นลิฟต์ชมSuper Tree )( ไม่รวมค่าเข้าชม

Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 20 SGD)


15.00 น.

นำชม  มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่นเพื่อเนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ ใหญ่เป็นอันดับ สอง

ของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้สล็อต1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาด

ใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (8)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร

20.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินชางกี โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่FD350

22.05 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทฯ-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย

- ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- โรงแรมที่พัก 3 คืน

- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้

- ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

- ค่าบัตร LAGOLAND / Super Tree

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่               ท่านละ      20,900              บาท

                                 เด็ก                   ท่านละ      19,900              บาท

                                 พักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ      4,500                บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ท่านละ 400)

- ค่าบัตร UNIVERSAL

- ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 

- ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดำเนินการจัดทำด้วยตัวเอง) 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- กรุณามัดจำ 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน 

- พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น หรือส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

- สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดในทุกกรณี

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม  

2. บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ 

3. ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทำทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป 

4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

5. อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะ เดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 


ทัวร์แนะนำ


ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน [FD]

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน [FD]


อู่หลง      อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) สัมผัสระเบียงแก้ว

ฉงชิ่ง       1 ใน 4 มหานครของจีน พิพิธภัณฑ์ซานเสีย เมืองโบราณซื่อชีโขว หงหยาต้ง

เดินทาง : -

เริ่มต้น

12,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

มาเลเซีย สิงค์โปร์ ปีใหม่ 4 วัน 3 คืน

มาเลเซีย สิงค์โปร์ ปีใหม่ 4 วัน 3 คืน


เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน สนุกเต็มอิ่ม 2 สวนสนุกดัง LEGO LAND & UNIVERSAL

เดินทาง : -

เริ่มต้น

20,900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

TOUCH DUBAI 4 DAYS

TOUCH DUBAI 4 DAYS


บินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK   ìพักดูไบ 2 คืน

หัวใจไทยบินตรงสุดหรูโดยการบินไทย

ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  

ชมโครงการสุดอลังการ THE PALM

เข้าชม DUBAI MUSEUM และ ตื่นเต้นกับนั่งเรือพื้นเมือง ABRA TAXIìตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD

พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  

ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม DUBAI MALL

เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทับใจ...

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย 1,800 บาท/ท่าน/ทริป

เดินทาง : -

เริ่มต้น

23888

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)